zondag 10 mei 2020

Sambolera

Weer een toernooi in de Arena, nu gezongen in het Swahili. Gelukkig alleen virtueel, anders zou het vragen om stilte in de speelzaal enorm zijn geweest!? Wat overigens ook heel mooi is, is de groei van de virtuele s.v. De Pionier. Inmiddels hebben zich al 23 schakers als lid aangemeld, waarvan er 18 meespeelden. Er werden in totaal 75 partijen, met een bedenktijd van 9 min. en per zet nog weer 3 sec. er bij, gespeeld.

Om alle 75 partijen uitgebreid te bespreken is helaas geen tijd voor beschikbaar, wel is het mogelijk ze in grote lijnen te laten passeren. Zo is het gevecht tussen TheHistoryTeacher en THVD daar natuurlijk geschikt voor. Zo stond THVD in het begin net ietsje beter, toen hij echter al snel het, redelijk volgens de theorie aanwezige, stramien doorbrak met een pionruil, ging het kleine plusje naar de andere kant. Met veel kunst en vliegwerk wist TheHistoryTeacher (zie het diagram na 19 ...;c5) een pion te veroveren, op a5. Wegens die voorsprong probeerde hij nu pionnen te ruilen. Dat lukte en zelfs de dames werden geruild. Op de damevleugel creëerde TheHistoryTeacher nu een vrijpion en die zou de beslissing best wel eens kunnen brengen. De resterende tijd zou beslissend moeten zijn en daar had TheHistoryTeacher er meer van. Toen de laatste lopers werden geruild (hier zou Le4, om het promotieveld te bestrijken, iets standvastiger zijn geweest) was het einde verhaal voor THVD, de vijandige koning stond in het vierkant van zijn laatste (vrij)pion en daarom gaf hij op.
JaapSantifort speelde eerst tegen één van de nieuwere leden, hands-up en speelde een moeilijke partij. Toen hij moest kiezen tussen opgeven en dameverlies koos hij voor het eerste. MarkLagendijk kwam in de graag door DrsD2020 gespeelde opening en verloor langzaam maar zeker terrein. Dat bestond eerst uit een kwaliteit en daar kwamen al snel twee pionnen bij. Op een gegeven moment had hij nog slechts een paard, tegen DrsD2020 een toren en vier pionnen. Je raadt het al, MarkLagendijk verloor de partij. jan_van_huizen en Freddy59 speelden een theoretisch als remise bekend staande openingsvariant en inderdaad, het werd, na bijna 60 zetten, dat wel, ook remise. ook-dat-nog kreeg in de eerste partij Bon-Oni43 tegenover zich en Bon-Oni43 speelde, achteraf gezien, een slechte avond, wat dus met deze partij begon. Al vrij onnodig gaf hij eerst een pion cadeau, wat later pionnen en tenslotte de partij. Rien_van_der_Molen holde achter feiten aan, die Dutchrook hem voorschotelde, wat na 32 zetten mat betekende. Een volgende nieuweling, xThePhilosopherx nam het de eerste partij op tegen thelostrook en beiden hielden elkaar prima in evenwicht, een evenwicht, dat na 72 zetten remise betekende. De beide dames uit het gezelschap, schaaksheila en Angie1982 probeerden hun tijd goed te gebruiken, wat tenslotte na zo'n 30 zetten tot mat leidde, gegeven door schaaksheila. Ook Keessie2 liet zich snel matzetten door WillemJamTanis.
hands-up mocht het ook proberen tegen WillemJanTanis en hands-up slaagde daar beter in, toen WillemJanTanis twee pionnen en een loper achter stond gaf hij op. Ook Keessie2 speelde zijn tweede partij, nu tegen JaapSantifort en Keessie2 gaf na ruim 40 zetten op in een vrij hopeloze positie. Ook Rien_van_der_Molen was niet opgewassen tegen de door DrsD2020 gespeelde opening. Na 27 zetten gaf hij op. Dutchrook en ook-dat-nog zijn al lang oude bekenden, testten elkaar wel flink uit, besloten tenslotte toch tot remise. Bon-Oni43 deed z'n best, wat deze avond iets minder was, tegen nieuweling xThePhilosopherx en moest al binnen 25 zetten zijn meerdere in hem erkennen. jan_van_huizen en thelostrook hadden bijna 100 zetten nodig om, in een eindspel met ongelijke lopers, tot de conclusie te komen dat het remise was. Tegen THVD maakte WillemJanTanis het wel heel bont, door met z'n dame op dezelfde lijn als zijn koning, die koningsstelling te verzwakken door het nu opspelen van de f-pion. Daar zal hij even later best spijt van gekregen hebben toen de g-lijn (waar dame en koning zich op bevonden) open kwam en er een (gedekte) toren verscheen op g1. Verlies dus.
hands-up nam tegen TheHistoryTeacher wel een groot risico door eerst al een gambiet met een donker randje (tenminste zeker zoals het gespeeld werd) te spelen. Daarna speelde hij, in het gegeven diagram links, na zet 14 van zwart, de zet 15 De2? en kon, na het antwoord ...;Pxd3 meteen opgeven. Dat deed hij overigens ook. Hierna kon hij zich trouwens rehabiliteren tegen Angie1982, die zich kranig verdedigde, toch het nodige materiaal verloor en tenslotte door de vlag ging. Tegen TheHistoryTeacher gaf schaaksheila op toen ze twee pionnen en een loper tegen twee torens achter stond in een overigens ook verloren positie. Een toch wel verrassend resultaat werd bereikt tegen THVD door DrsD2020, die hem mat wist te zetten in een zinderend eindspel. Hierin werd hij duchtig door THVD aan de tand gevoeld op de koningsvleugel. WillemJanTanis moest, tegen Rien_van_der_Molen, tot het gaatje gaan voordat laatstgenoemde inzag, dat een stelling met een pion, die op promoveren staat, niet meer is te winnen. Tenminste, als er dus (zoals hier) verder niets meer op het bord staat en de eigen koning op vakantie naar het strand is gegaan. Ook JaapSantifort moest zijn meerdere erkennen in xThePhilosopherx, zeker toen hij in een stelling kwam, waarin hij, door een dubbele aanval met de dame, een toren of een loper moest prijsgeven terwijl hij al een dame tegen twee pionnen en een toren achterstond. Eindelijk wist Bon-Oni43 zijn toch wel aanwezige schaakkennis te gelde te maken tegen Keessie2 door hem, in een regelmatige partij, na 24 zetten mat te zetten. Toen MarkLagendijk een dame, een paard en drie pionnen achterstond tegen ook-dat-nog vond hij het welletjes en gaf op. Een wel heel korte partij maakte WillemJanTanis er van door zich, al na 14 zetten, mat te laten zetten door Dutchrook, ook al stond hij een stuk voor.
Rien_van_der_Molen bleek eigenlijk geen partij voor TheHistoryTeacher en dat bewees deze door hem 22 zetten na de start van de partij voor de keuze te stellen: dameverlies, mat of opgave. Niet echt verrassend is, dat Rien_van_der_Molen voor het laatste koos. Bon-Oni43 maakte het wel heel bont tegen schaaksheila door eerst al een pion en een toren te verspelen en daarna zijn dame, om een niet te stoppen vrijpion toch proberen te stoppen. Ook MarkLagendijk leek deze avond niet echt in zijn gewenste vorm, toch wist hij Keessie2 na ruim 30 zetten mat te zetten. In een al moeilijke stelling, met een paard en een pion achter, probeerde WillemJanTanis in troebel water te vissen tegen ook-dat-nog, door te proberen zijn vrije c-pion te ruilen voor een dame. Maar de pion werd op de voorlaatste rij een halt toegeroepen en even later ook geslagen. Nu gaf WillemJanTanis op. Hierna wist Dutchrook in een heel interessante partij xThePhilosopherx het vuur na aan de schenen te leggen, maar toen er een keus gemaakt moest worden tussen promotie van een pion in een stelling met al drie pionnen achterstand, koos Dutchrook (terecht) voor opgave.
In bijgaande positie had THVD, na 11 zetten, beter La4 kunnen spelen tegen JaapSantifort. Het zou, ook dan, nog een hele strijd zijn geweest. Nu speelde hij 12 g3 en bracht daarmee de partijen weer een beetje op gelijke voet. Het voordeel kantelde regelmatig, totdat er op een gegeven moment enige tempi werden verspeeld op de koningsvleugel door JaapSantifort. Maar nu probeerde THVD in het centrum een doorbraak te forceren, slaagde daar niet in. JaapSantifort wist blijkbaar geen goed plan meer te bedenken en verloor opnieuw enkele tempi. THVD wist, hierna, op de f-lijn zijn torens te verdubbelen en het ging er gevaarlijk uitzien voor JaapSantifort. Toen THVD zijn voorste toren offerde voor een paard (op f6) kon hij mat in 15 geven, JaapSantifort wachtte echter niet zo lang en gaf even later op. DrsD2020 leek in een gespreid bedje te vallen toen Angie1982 zijn favoriete opening speelde. Dat leverde al heel snel een stuk op en even later ook nog de dame. Toch moest DrsD2020 nog een dikke 10 zetten wachten voordat hij Angie1982 mat wist te zetten. Tegen hands-up maakte jan_van_huizen er een soort wild-west-partij van, waarin hij op zeker moment met z'n vrije d-pion ging rennen en daarmee een matnet wist te spannen, wat hij even later dicht wist te trekken. MarkLagendijk vond een toren en twee pionnen achterstand ditmaal wel voldoende tegen thelostrook en gaf daarom na 18 zetten en beiden nauwelijks nog tijd verbruikt, op. De partij tussen Keessie2 en Rien_van_der_Molen had een vreemd verloop. Eerst gaf Keessie2 totaal onnodig een stuk weg, daarna leek het of Rien_van_der_Molen die fakkel had overgenomen, ook hij blunderde materiaal weg. Maar Keessie2 was blijkbaar het spoor zo bijster, dat hij zich even later pardoes mat liet zetten. WillemJanTanis kreeg te maken met TheHistoryTeacher en was daar niet al te gelukkig mee. Hij verloor een stuk tegen een pion en gaf op toen zijn dame werd aangevallen, tegelijk met een dreiging door twee torens via de c-lijn. schaaksheila is, normaal gesproken, niet opgewassen tegen thelostrook maar we leven duidelijk niet in normale tijden!? Er kwam een stelling op het bord, die te mooi is om er geen diagram (hieronder) aan te wijden! schaaksheila had zojuist Ph4-g5+ gespeeld en daar schrok thelostrook blijkbaar zo van, dat hij het "logische" Dxf5 niet speelde maar zijn koning terugtrok. Hierna was het verloop zo bizar en inherent aan het speltype, dat je bijna de zetten zou geven. Maar uit respect voor thelostrook doen we dat hier niet. schaaksheila won tenslotte.
Bon-Oni43 had eigenlijk geen idee van wat MarkLagendijk van plan was. Met open ogen trapte hij in de val waarbij tenslotte dame en toren van MarkLagendijk de hoofdrol speelden om Bon-Oni43 mat te zetten. Dat gebeurde net niet, één zet eerder gaf Bon-Oni43 op. Speelden DrsD2020 en ook-dat-nog tot nu toe, naar het leek, redelijk vriendschappelijke partijtjes, nu moest daar maar eens een einde aan komen, vond DrsD2020 en dus won hij deze partij. Angie1982 werd tegen hands-up midden op het bord mat gezet. Geen wonder eigenlijk, als je weet, dat Angie1982 bijna al haar materiaal al was kwijtgeraakt en ze zelf "slechts" twee paarden had weten te slaan. jan_van_huizen raakte op een gegeven moment een kwaliteit kwijt tegen MarkLagendijk, in diens geliefde opening. Maar eigenlijk weinig later pakte hij die, met rente, terug om even later de matzet uit te voeren. Bij het programma, waarmee dit alles wordt gespeeld zit ook een analysemogelijkheid en volgens dat gedeelte werd Bon-Oni43 in zijn partij tegen THVD door deze overklast. Dat kwam vooral door het feit, dat Bon-Oni43 in het middenspel meende een pion te kunnen winnen maar daarbij niet diep genoeg had gekeken. Nu wist THVD de partij, met winst, naar zijn hand te zetten. Na afloop van dit toernooi bleek xThePhylosopherx de sterkste en dat bleek ook tegen JaapSantifort, hoewel deze heel goed partij wist te bieden. Maar tenslotte, met twee pionnen tegen twee lopers achterstand vond hij het wel genoeg en gaf op. Ook voor thelostrook was het eigenlijk geen leuke avond, nu verloor hij al in de beginfase een stuk tegen Dutchrook en even later ook de partij. MarkLagendijk speelde één van zijn slechtere partijen tegen schaaksheila. Het leek wel, alsof hij zichzelf zand in de ogen strooide, waardoor hij blijkbaar het binnendringen van haar loper op f2 en daarmee een dreigend matnet, overzag. Winst derhalve voor schaaksheila. WillemJanTanis en jan_van_huizen speelden een partij die met eeuwig schaak en dus remise eindigde. Opnieuw een winstpartij voor TheHistoryTeacher, hij moest er tegen Dutchrook echt wel heel goed zijn best voor doen. Maar tenslotte, met een stuk en twee pionnen voorsprong wist hij hem tenslotte mat te zetten. Met een stuk en een pion voorsprong liet Bon-Oni43 zich matzetten door Rien_van_der_Molen, een bewijs, dat hij deze avond niet echt in vorm was! Ook een matzet was het resultaat van de partij tussen THVD en thelostrook en die matzet werd door eerstgenoemde uitgevoerd. Tegen hands-up verloor MarkLagendijk al vrij snel het uitzicht op een goed resultaat, hoewel hands-up nog wel een redelijk aantal zetten nodig had om hem tenslotte tot overgave te dwingen.
Angie1982 en Keessie2 maakten er een waar foutenfestival van. Eerst was het de beurt aan Angie1982, die al op zet 4 een stuk weggaf maar Keessie2 wist er ook weg mee. Waar hij had moeten ontwikkelen daar ging hij op materiaalwinst, wat hem tenslotte zijn voorsprong kostte. Maar ook Angie1982 deed haar best om materiaal kwijt te raken, wat goed lukte. Tenslotte verloor ze op tijd.
Ook schaaksheila kon het (met zwart) niet bolwerken tegen xThePhylosopherx, ze ging haar dame verliezen en gaf daarom op. JaapSantifort en DrsD2020 maakten er ook iets leuks van. Maar daar had DrsD2020 te veel tijd voor nodig, dus verloor hij tenslotte op tijd. Het ging een poosje vrij gelijk op tussen Bon-Oni43 en ook-dat-nog maar daar kwam een eind aan toen Bon-Oni43 een paard in de knoei bracht, wat hem materiaal kostte en later ook de partij. ook-dat-nog had trouwens nog een wat vervelende ervaring. Hij had zich als aanspreekpunt bij problemen opgeworpen en op het moment, dat zijn partij tegen jan_van_huizen zou beginnen, kreeg hij per app een noodkreet van schaaksheila te verwerken. Ze was uit het programma geraakt en wist niet hoe er in terug te komen. Dat loste ook-dat-nog voor haar op, maar toen hij weer naar zijn partij tegen jan_van_huizen terug wilde bleek de partij voor hem verloren verklaard wegens te veel tijd verbruikt!? Overigens, ook Freddy59 kende hetzelfde probleem als schaaksheila, alleen hij zocht geen hulp maar bleef verder uit het toernooi.
Rien_van_der_Molen speelde een partij tegen WillemJanTanis waaruit leek, dat hij niet alles begreep van diens openingssyteem. Dat kostte al snel een pion en wat later liet hij zich over de lange witte diagonaal matzetten. THVD wist goed gebruik te maken van de enigszins moeilijke opstelling van zijn materiaal door jan_van_huizen. Dat leverde hem eerst een stuk op en nadat jan_van_huizen een toren, die een pion had geslagen, weer terugbracht naar de, naar het zich liet aanzien veilige, achterste rij werd hij mat gezet omdat die rij toch niet zo veilig bleek. thelostrook kreeg nu xThePhylosopherx tegenover zich en speelde daarbij op een gegeven moment zijn koningsstelling helemaal open. Daarbij leek het, dat hij dat ook had moeten blijven doen toen zijn opgespeelde g-pion werd geslagen, dat deed hij echter niet, hij sloeg een andere pion en verloor daardoor een paard tegen een pion. Toch bleef hij die open koningsstelling houden, verloor in totaal twee paarden en gaf daarom op. Tussen MarkLagendijk en WillemJanTanis ontspon zich een interessant gevecht, waarbij WillemJanTanis lang al zijn pionnen op het bord wist te houden. Vaak wil er in zo'n situatie wel eens een vrijpion ontstaan (eigenlijk had WillemJanTanis er zelfs vier, waarvan één dubbele op de d-lijn). Zo ook hier met de b-pion. Dat zag er toch wel een beetje gevaarlijk uit, dacht ook MarkLagendijk en hij speelde zijn dame naar dat front, daarbij helemaal een familieschaakje overziend. Dat betekende het einde van deze partij. Met zelf nog maar twee pionnen over en je tegenstander nog zes en een paard, is niet leuk, zeker niet als één van die zes pionnen ook nog eens weet te promoveren. Dat ondervond Rien_van_der_Molen tegen hands-up en hij gaf er daarom de brui aan.
Voor Bon-Oni43 begon het al slecht tegen THVD, hij liet bij de eerste zet zijn koningspion, die hij van e2 naar e4 had willen spelen, te vroeg los zodat deze op e3 terecht kwam. Hierdoor ontstond er eigenlijk een d4-opening na ruil van de zwarte c-pion tegen de witte d-pion. Na een aantal minder geweldige zetten van beide kanten produceerde THVD een, volgens het "meelopende" programma, fout (zie het bovenste linker diagram), waarschijnlijk omdat daarmee de koningsstelling werd verzwakt. Hij speelde hier namelijk g7-g5. Bon-Oni43 antwoordde met een onnauwkeurigheid en speelde de dame naar e5, waar De3 de betere zet was. Nu miste THVD echter ook een kans op materiaalwinst. Hij had ...;Pe2 moeten spelen en kreeg daar nog een tweede kans voor. Maar ook die greep hij niet. Na nog een aantal zetten wist Bon-Oni43 het zwarte paard te veroveren en stond toen zelfs een stuk tegen een pion voor. Maar nu liet hij zich langzamerhand vastzetten op de achterste rij. Maar THVD maakte opnieuw een fout door zijn dame terug te halen naar f8 (zie het onderste linker diagram). Nu had er Tb2 (met evt. torenruil en een goede kans op remise) kunnen volgen maar Bon-Oni43 was te veel gefocussed op het behoud van zijn paard, dat op f1 stond en speelde daarom zijn koning (die enkele zetten eerder naar h2 was gespeeld) weer terug naar g1. Helaas voor hem produceerde Bon-Oni43 nu een blunder door zijn toren weg te spelen van de tweede rij . Het blunderen zat 'm zeker in deze partij, ook THVD maakte er eentje door Dc5 te spelen, gevolgd door de blunder van Bon-Oni43 met Txd3. Daarmee overzag hij totaal ...;Txf1+, in de mening, dat het paard gedekt was door de (gepende!) toren op f2. Stikmat volgde snel.
Dutchrook toonde zich een betere openingskenner dan Keessie2 en won daardoor al snel een pion. Maar Keessie2 liet zich niet kennen en speelde op torenwinst. Maar dan moet je wel je dame beter in de gaten houden dan Keessie2 deed! Met een dame voorsprong is het wel makkelijker spelen en dat resulteerde al snel in mat. jan_van_huizen leek weinig moeite te hebben met Angie1982, die weer veel bedenktijd in haar spel stopte. Met een dame en een loper achterstand ging ze tenslotte door de vlag. Met een loper en twee pionnen achterstand (en voor beiden nog weinig tijd over) gaf ook-dat-nog tenslotte zijn partij tegen xThePhylosopherx op na ruim 60 zetten. thelostrook nam nog wraak op schaaksheila door haar na 35 zetten, twee pionnen en een loper achterstand, tot opgave te dwingen. In een lopereindspel, met beiden nog 5 pionnen, kwamen JaapSantifort en Dutchrook remise overeen. In een wat moeilijke te beoordelen stelling deed DrsD2020 het wel een klein beetje beter dan MarkLagendijk en wist hem, na een achterstand van een paard en een pion, tot opgave te dwingen. WillemJanTanis werd genadeloos mat gezet door hands-up na ruim 50 zetten, in een gelijke materiële stand. Aan de onderkant van de ranglijst streden Rien_van_der_Molen en Keessie2 een strijd om niet aan de rode lantaarn gekoppeld te worden. Beiden hadden matdreigingen, Rien_van_der_Molen kwam er als eerste mee en hij won dus de partij. Toen zijn vrije c-pion niet meer te stoppen was gaf jan_van_huizen op tegen THVD. Bon-Oni43 mocht het nu proberen tegen Angie1982, die weer veel tijd nodig had om haar zetten te vinden. Ze raakte hierbij desondanks binnen enkele zetten een loper, een paard en een pion kwijt. Toen ze daarna ook nog minstens een toren kwijt zou raken had ze veel tijd nodig om daar een oplossing voor te vinden. Die was er niet, dus verloor ze tenslotte op tijd, in slechts 18 zetten. MarkLagendijk leek deze avond ook iets met korte partijen te hebben, want tegen thelostrook gaf hij al na ruim 2 minuten spelen op. Hij stond al een pion, een paard en een toren achter en ging nog een toren verliezen. Dan liever de partij!? Nu kwam dan schaaksheila virtueel tegenover hem te zitten en haar wist hij na bijna 50 zetten over te halen om op te geven. Maar hier stond MarkLagendijk nu wel een toren en 5 minuten bedenktijd voor. Ook JaapSantifort was snel klaar tegen Rien_van_der_Molen want deze gaf na 18 zetten de dame weg.
De laatste te behandelen partij is die tussen xThePhylosopherx en jan_van_huizen. Hier leverde het openingsgevecht een geïsoleerde d-pion op voor jan_van_huizen. Het kan dan een gevecht om die pion worden, ware het niet, dat jan_van_huizen zijn theorie helemaal vergat, inclusief het gezegde "sla nooit op b2, ook al is het goed" (zie het linker diagram). Hier speelde wit namelijk Le3 met het hiervoor geschetste vervolg. Toch ging het nog vrij goed voor jan_van_huizen, totdat hij wat later foutief zijn paard op c4 plaatste, wat hem, in een combinatie, een pion kostte. Met die voorsprong voor wit werden de dames geruild. In het dubbele toreneindspel, dat nu volgde, koos zwart er voor zijn a-pion op te geven voor de witte h-pion, waarna even later de stelling van het tweede diagram volgde. Hier had wit snel af kunnen maken met 1 Kg5;Txg3+ 2 Kf6;Tf3 3 Ta4;h4 4 e6;Te3 5 e7; Txe7 6 Kxe7;Kg7 enz., maar hij koos voor het - ook goede, maar veiliger - Kh4. Het resultaat van wat er nu volgde was, dat wit's e-pion promoveerde en jan_van_huizen uit wraak (?!) nog een aantal zetten doorspeelde, tot hij mat werd gezet.
Uiteraard heeft zo'n toernooi ook een eindstand! Die volgt hierna, waarbij de kolommen het volgende betekenen: kolom 1 geeft de eindstand van de in kolom 2 genoemde speler, met meteen diens nieuwe rapidrating er achter vermeld, terwijl kolom 3 aangeeft hoeveel partijen de speler uit kolom 2 heeft gespeeld in de ter beschikking staande 2 uur. w., r. en v. zijn wel duidelijk en kolom 7 geeft aan hoeveel punten iedere speler in deze Arena heeft verdiend. Kolom 8 tenslotte geeft het aantal punten voor elke speler aan, verdiend in dit toernooi, dat waarschijnlijk twee maanden zal duren en waarin ieder er dan elke week punten bij kan verdienen.
nr.
naam
p.
w
r.
v.
pt.
t.
1
xthePhilosopherx (1736)
9
8
1
0
30
90
2
THVD (1715)
9
7
0
2
23
85
3
TheHistoryTeacher (1919)
6
6
0
0
21
80
4
hands-up (1606)
9
7
0
2
20
75
5
DrsD2020 (1619)
7
6
0
1
19
70
6
jan_van_huizen (1482)
10
4
3
3
13
65
7
schaaksheila (1233)
8
4
0
4
11
60
8
ook-dat-nog (1338)
8
4
1
3
10
55
9
WillemJanTanis (1233)
11
4
1
6
10
50
10
Dutchrook (1425)
8
4
2
2
10
45
11
thelostrook (1334)
9
3
2
4
9
40
12
Rien_van_der_Molen (1052)
10
3
0
7
7
35
13
jaapsan (1558)
8
3
1
4
7
30
14
MarkLagendijk (1250)
12
3
0
9
6
25
15
Bon-Oni43 (1025)
10
2
0
8
4
20
16
Keessie2 (888)
8
1
0
7
2
15
17
Freddy59 (1423)
1
0
1
0
1
10
18
Angie1982 (895)
7
0
0
7
0
5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten