zondag 31 mei 2020

Gnossiene 1

De Franse componist Eric Satie schreef in de 19de eeuw diverse pianocomposities, waarvan de gnossienes deel uitmaakten. Het maakt nu echter ook deel uit van de serie online toernooien van s.v. De Pionier, waaraan 18 spelers deelnamen.
Deze virtuele club is met groeistuipjes bezig; er gaan leden weg en er komen nieuwe bij. Per definitie echter zet de groei gestaag door, met nu al 29 leden! Een deel van hen wist zich te motiveren voor de nieuwste aflevering, gnossiene 1 en we gaan dit per ronde bekijken.
                                      RONDE 1
Als eersten komen we daar dirk_brijs en TheHistoryTeacher tegen en dat is meteen een partij, waar de vonken er van af vliegen! Niet bang blijkbaar voor de reputatie van zijn tegenstander gaat dirk_brijs er met open vizier in en offert een kwaliteit, waar hij "slechts" een pion voor terugkrijgt. Zwart speelt het dan niet goed en laat wit terugkomen in de stelling. Dan wordt de stelling van het diagram bereikt en daar maakt wit een fout, die hem een groot deel van zijn voorsprong kost. Hij speelde hier Kd2, had veel beter lang kunnen rocheren, dan had zijn koning minder in de weg gestaan en was de toren ook beter inzetbaar geweest. In principe hoeft de toren immers niet naar h1. Nu volgt een zettenreeks, waarin zwart uiteindelijk zijn koningstoren naar de h-lijn weet te navigeren, voor de broodnodige verdediging. De witte toren was inmiddels naar h1 gegaan en wit bezette die h-lijn dus met dame en toren. Nu maakte wit een ernstige fout door schaak te geven met de loper, denkende, dat zwart die loper zou slaan. Maar dat deed hij niet, hij ging naar g7, daarmee z'n toren een tweede steuntje te geven. Wit had, in plaats van schaak geven, f2-f4 moeten spelen, dan had de zwarte dame, die nu op g5 stond, de dekking van de toren in de steek moeten laten. Nu, na ruiling, stond wit weer die kwaliteit voor een pion achter en een dergelijke stelling bleek prima door zwart te behandelen. Wit gaf tenslotte op. Volgens we nu even THVD tegen jan_van_huizen, waarbij in eerste instantie alles vrij gelijkwaardig bleef, totdat wit actief werd in het centrum, waarbij de dames werden geruild en wit een pion kwijtraakte. Maar daar stond de toren, die hij daarna oppeuzelde, tegenover. Wit wist nu alle zwarte pionnen van het bord te krijgen, waarna zwart nog slechts een loper over had naast z'n koning. Wit daarentegen had nog een toren en vier pionnen. Maar zwart probeerde nog iets te bereiken, gaf echter op toen zijn loper ook verloren zou gaan. Tussen Lowietje47 en hands-up ging het wat langer gelijk op, maar toen wit zijn zwarte loper af liet ruilen, wat hem een dubbelpion opleverde, kon zwart met een toren binnendringen. Hierbij won hands-up een pion en later nog één en maakte het resterende toreneindspel af zoals dat hoort. DrsD2020 won een stuk tegen MarkLagendijk, moest dat echter even later weer inleveren. Daardoor leek wit helemaal op goede ideeën te komen, hij offerde de dame voor een toren, kreeg daardoor echter wel een niet meer te stoppen vrijpion op h7. Zwart gaf op. Als eerste partij wist WillemJanTanis geen vuist te maken tegen ook-dat-nog. Hij werd als het ware van het kastje naar de muur gestuurd en gaf uiteindelijk, één zet voor het mat op de achterste rij, op. Freddy59 won een pion tegen schaaksheila en wist dat mooi (tenminste voor hem) uit te breiden naar een toren en een pion. Dat werd te veel voor schaaksheila, vooral toen er een matdreiging aan kwam zetten. Ze gaf dus op. Rien_van_der_Molen had het maar moeilijk tegen marcelderuiter1969. Zijn stukken werden op een gegeven moment steeds maar verkeerd geplaatst en dat kostte eerst een kwaliteit, hoewel hij dat terug wist te brengen tot een pion. En het slot liep helemaal verkeerd, hij verloor ook nog zijn laatste materiaal, hield nog een kale koning over tegen koning, dame en toren van zijn tegenstander. Tijd om op te geven dus. Nieuweling spanovich speelde tegen Bon-Oni43 en laatstgenoemde was eigenlijk, behalve in het begin misschien, vrij onnauwkeurig. Dat had als gevolg, dat hij steeds meer onder druk kwam te staan en tenslotte op de koningsvleugel helemaal onder de voet werd gelopen. Verlies voor hem derhalve. Als afsluiting van de eerste ronde speelde esg43 tegen de andere nieuweling, straa192. Door een leuke combinatie won wit daar een stuk, moest dat later echter weer inleveren. Toch kwam hij steeds beter te staan, ging echter in de fout toen zwart een loper van hem twee keer aanviel en hij die loper wegspeelde, waar hij met een damezet een matdreiging in het leven had kunnen roepen. Nu kwam zwart weer in het voordeel en wist dat duidelijk te maken met kwaliteitswinst. Maar het voordeel golfde eigenlijk steeds heen en weer, met als hoogtepunt (of dieptepunt, afhankelijk vanaf welke kant je het bekijkt) het missen van mat in één door wit. Zo bleef het golven, met als slotstuk, dat wit door de vlag ging.
                                                                      RONDE 2
De eerste partij hier is TheHistoryTeacher tegen ook-dat-nog en ze maakten er een leuke pot van. Sterker nog, na bijna 40 zetten stond het, materieel gezien, nog helemaal gelijk maar ook-dat-nog stond moeilijker. Dat vond hij zelf blijkbaar zo erg dat hij opgaf met nog iets meer dan 6 min. op z'n klok, terwijl z'n tegenstander er nog dik 17 had. marcelderuiter1969 mocht het nu opnemen tegen THVD en wit kreeg daarbij al snel een geïsoleerde d-pion, waarop druk werd uitgeoefend. Dat ging nog goed, later echter wist THVD een stuk te winnen en probeerde toen uit alle macht de dames te ruilen. Wit had daar uiteraard geen zin in. Zo ging het nog een poosje verder, waarbij zwart probeerde zijn positie te verbeteren. Toen dat voldoende was gebeurd naar zijn zin gaf hij dame en loper tegen dame en pion van zijn opponent en had toen twee pionnen meer (3 voor wit en 5 voor zwart). Dat werd nu zoals het hoort uitgespeeld door THVD, met winst als gevolg. hands-up probeerde tegen spanovich de stelling gesloten te krijgen, zwart had echter andere plannen: hij gooide de positie van zijn koning helemaal open en wist zodoende ook die van zijn tegenstander te ruïneren. Dat leverde tenslotte een stelling op, waar in ieder geval hands-up geen brood meer van lustte en hij gaf dus op. Nu dan straa192 tegen DrsD2020 en hier werd een opening gespeeld, waar beiden verzot op zijn, tenminste, als ze zwart hebben en wit opent met de e-pion. Had de witspeler niet zoveel kaas gegeten van deze opening als hij aan de witte kant van het bord zat? Het leek er een beetje op en hij liet zich al na 14 zetten mat zetten. Dan dirk_brijs tegen Freddy59. Hierbij viel het op, dat Freddy59 al snel zijn koning in het centrum moest houden en daarom beide torens op de koningsvleugel posteerde om ze later te verdubbelen op de h-lijn. Het was overigens wel gedurfd, dat dirk_brijs (op zet 13!?) kort rocheerde en daar had zwart waarschijnlijk beter van moeten profiteren door in de diagramstelling de zet ...;Pxe4!? te spelen. Er had dan kunnen volgen: 1 ...;Pxe4 2 Dxe4;Dd5 3 Dxd5;exd5 4 Te1+;Te6   5 Kg2;b5 en zwart had de b-lijn kunnen openen en daarlangs met zijn toren binnenvallen. Maar dit gebeurde allemaal niet, zwart speelde hier ...;Th4 om wit hiermee de gelegenheid te geven zijn koning "in te metselen" met Lf3 en het bijhalen van zijn tweede toren. De partij ging verder langs diverse afgronden en wit was tenslotte zo slim bijna al zijn pionnen op te geven en zijn koning zo te plaatsen, dat die geen zet kon doen. Het werd dus tenslotte inderdaad remise door pat. jan_van_huizen en schaaksheila maakten er weer eens een leuk partijtje van, waarbij schaaksheila haar uiterste best deed haar tegenstander mat te zetten, hij had echter steeds een afdoend antwoord. Met het gevolg tenslotte dat zij zelf mat werd gezet. Rien_van_der_Molen en Lowietje47 kennen elkaar al een poosje en elkaars spel zal niet veel geheimen hebben voor de ander. Nu speelden ze een interessant potje en gingen ze voor zetherhaling en dus remise, ook al stond wit toen een stuk voor. Dan kijken we naar MarkLagendijk en Bon-Oni43, die er weer eens een wilde partij van maakten. In eerste instantie was het steeds zwart die het spel maakte en wit in de verdediging drong. Maar op een gegeven moment wist wit een familieschaakje te dreigen en tegelijk een ongedekt stuk aan te vallen. Stukverlies voor zwart derhalve en de wolken werden steeds zwarter voor hem. Maar, als de nood het hoogst is is de redding soms nabij! Want Bon-Oni43 sloeg, met een toren, een door een gepende pion gedekte pion, daarmee ook de dame aanvallend, hoewel die toren nu ongedekt bleek te staan! Maar wit had dat blijkbaar (ook) niet gezien en sloeg een ander stuk. En toen Bon-Oni43 die dame sloeg, gaf MarkLagendijk meteen, sportief, op. Ook de laatste partij van deze ronde, esg43 speelde tegen WillemJanTanis, ging vrij gelijk op. Maar esg43 ging de zwarte koningsstelling openbreken en vergat daar een kleinigheid bij: de veiligheid van zijn eigen koning. Nu ging hij, twee zetten voor hij zelf  mat kon geven, zelf in enkele zetten mat.
                                                                 RONDE 3
Na de tweede ronde trok esg43 zich terug en daardoor kreeg schaaksheila een bye. Nu was het dan de beurt aan spanovich om het op te nemen tegen TheHistoryTeacher. Hun partij toonde een soort van grootmeesterlijke voorzichtigheid aan beide kanten, waar het zich toespitste naar het eindspel toe. Hierin toonde zwart zich net iets slimmer, haalde dame en wist daarna zijn tegenstander daarvan te weerhouden en kreeg nu nog een vrijpion, waarna wit opgaf. In de partij tussen THVD en DrsD2020 kwam het al snel tot grote spanning omdat zwart niet adequaat op het spel van wit leek te reageren (zie daarvoor het diagram). Zwart speelde hier ...;b5, waarmee hij een beetje een knuppeltje in het witte hoenderhok gooide. Wit kreeg nu vrij groot voordeel middels de ruil van een paard op e5, waarna zijn volgende paard een veilig heenkomen moest zoeken en dat op de verkeerde plek deed. Er werd ...;Pe4 gespeeld, waar ...;Pd7 beter zou zijn geweest. Nu wist THVD zijn voordeel nog te vergroten door de d-lijn te openen en zo een toren te winnen. De dames werden nu geruild en zwart wist nog een kwaliteit terug te winnen. Wit had echter zijn voorsprong dusdanig geconsolideerd dat die nu uit twee pionnen bestond. Dit werden beiden een vrijpion op de damevleugel en het kostte DrsD2020 hierbij te veel bedenktijd, hij verloor dus op tijd. Dan nu verder met Freddy59 tegen hands-up en dat leverde zwart - na enkele afruilsessies - een matdreiging met een batterij van loper en dame over de lange witte diagonaal op. Dat wist wit nog te keepen maar het verlies daarna van toren tegen paard werd hem tenslotte te veel. Toen zwart dus dreigde de dame te winnen gaf Freddy59 op. De volgende partij is tussen ook-dat-nog en jan_van_huizen. Hierbij kreeg wit wel heel snel een dubbelpion, zwart was echter zo galant deze meteen op te lossen. Later ging het gevecht vooral om de f-lijn, waarbij wit op zeker moment de dame gaf voor toren en loper. Nu had wit twee torens, een paard en 6 pionnen tegen zwart een dame, een toren en 7 pionnen en beiden nog een slordige 10 min. aan bedenktijd. Die wilde wit niet gebruiken om een volgende zet te bedenken dus gaf hij op. De volgende partij werd gespeeld tussen WillemJanTanis en marcelderuiter1969. Deze partij begon vrij rustig, totdat wit de kat op het spek ging binden en de beschermende pionnen, voor zijn kort gerocheerde koning, a.h.w. liet versplinteren. Nu wist zwart de e-lijn te openen, daar kon echter nog geen gebruik van gemaakt worden. Wel werden de dames geruild, nadat zwart een pion had gewonnen, het resterende dubbele toreneindspel leek houdbaar. Maar het werd gehalveerd, m.a.w., één stel torens werd geruild en zwart won een tweede pion. Het verdere eindspel werd goed door hem uitgespeeld en wit gaf op toen één van de pionnen promoveerde. Gaan we nu verder met Bon-Oni43 tegen straa192, waar we zien, dat zwart de stelling goed beheerst en wit weinig meer kan doen dan verdedigen. Op een gegeven moment krijgt wit een sterk paard op d4, waarvandaan dit ros de zaken aardig onder weet te houden. Daar verkijkt zwart zich toch op, wat hem een kwaliteit en een pion kost. Met de moed der wanhoop probeert hij nog te redden wat er te redden valt, zelfs nog als wit al een dame heeft gehaald. Toch moet hij opgeven als blijkt, dat wit nog een tweede dame zou kunnen gaan halen. Dan komt nu Lowietje47 tegen dirk_brijs en vooral laatstgenoemde probeert materiaal te ruilen. Dat levert tenslotte het misschien gewenste resultaat op, beiden tekenen de vrede. De laatste partij is die tussen MarkLagendijk en Rien_van_der_Molen en wit speelt in het begin voornamelijk pionzetten om daarmee zijn tegenstander terug te dringen. Maar wat later komt de witte aap echt uit de mouw als hij zijn paard ontpent door er schaak mee te geven en tegelijkertijd de ongedekte zwarte dame met de zijne onder vuur neemt. Einde verhaal en winst voor wit.
Dan weer de standen  voor het "lentetoernooi", te spelen in mei en juni. De kolommen zullen, voor de trouwe volgers, wel zo langzamerhand bekend zijn en er is meteen te zien, wat één keer niet meedoen aan de stand verandert!
nr
naam
p
w
r
v
pt
1
2
3
4
t
1
THVD (1803)
3
3
0
0
3
85
85
90
90
350
2
TheHistoryTeacher (1963)
3
3
0
0
3
80
90
80
85
335
3
hands-up (1696)
3
2
0
1
2
75
70
65
75
285
4
xThePhilosopherx
0
0
0
0
0
90
75
95

260
5
jan_van_huizen (1418)
3
2
0
1
2
65
55
50
70
240
6
DrsD2020 (1624)
3
2
0
1
2
70
65
40
60
235
7
ook-dat-nog (1456)
3
1
0
2
1
55
80
45
40
220
8
MarkLagendijk (1224)
3
1
0
2
1
25
50
70
30
175
9
schaaksheila (1149)
3
1
0
2
1
60
15
60
25
160
10
Bon-Oni43 (1153)
3
2
0
1
2
20
35
20
65
140
11
thelostrook
0
0
0
0
0
40

75

115
12
marcelderuiter1969 (1478)
3
2
0
1
2


55
55
110
13
WillemJanTanis (1189)
3
1
0
2
1
50
40

15
105
14
dirk_brijs (1387)
3
0
2
1
1

20
35
45
100
15
Rien_van_der_Molen (1062)
3
0
1
2
½
35
30
25
10
100
16
esg43 (736)
2
0
0
2
0


85
5
90
17
JaapSantifort
0
0
0
0
0
30
45
10

85
18
spanovich (1654)
3
2
0
1
280
80
19
Lowietje47 (1249)
3
0
2
1
1

25
15
35
75
20
Freddy59 (1417)
3
1
1
1
10
5

50
65
21
boszoff
0
0
0
0


60


60
22
Keessie2
0
0
0
0
0
15

30

45
23
Dutchrook
0
0
0
0
0
4545
24
straa192 (1379)
3
1
0
2
120
20
25
Angie1982
0
0
0
0
0
5
10
5

20

Geen opmerkingen:

Een reactie posten