zaterdag 11 december 2021

Aan alles komt een eind!

Dit geldt eigenlijk voor alles in het leven en dit bekende gezegde is nu helaas werkelijkheid geworden voor DESVO (DamEnSchaakVerenigingOuddorp) met het overhandigen van het materiaal van deze club aan goede buur De Pionier. Tussen beide clubs bestonden al wat langer vriendschappelijke kontakten, dus was de beslissing om het materiaal aan De Pionier over te dragen, voor de nog even in functie zijnde bestuursleden in Ouddorp, geen moeilijke. Nog aangevuld met de kijk van Jaap Santifort op het geheel!
De overdracht vond op 9 december plaats in de locatie van De Pionier en de spullen werden overhandigd door Jaap Santifort (rechts op de foto), namens het DESVO-bestuur, aan voorzitter Fred van Wieringen van De Pionier. Dit presentje betekent natuurlijk wel wat voor de Hellevoetse club! Mede daarom hier wat meer over DESVO, eerst van de hand van Jaap.

Na ruim 70 jaar een einde schaken en dammen in Ouddorp

Vergrijzing veroorzaakte de ondergang voor de club

De in 1950 opgerichte dam- en schaakvereniging Ontspanning uit Ouddorp is opgehouden te bestaan. Zonder aanwas van nieuwe leden en het vergrijzen van de bestaande leden liep het ledenaantal snel terug. Het aantal resterende leden was 7 schakers en 3 dammers. Dat was vroeger wel anders. In de hoogtijdagen waren er bijna 30 schakers en nog meer dammers. Dat was in de periode dat er nog geen internet en computers waren. Tegenwoordig kun je op de smartphone allerlei spelletjes spelen. Destijds was je aangewezen op een schaakclub om je denkkrachten te meten.

Het lidmaatschap van de club had destijds ook iets elitairs, vooral bij de schakers. Bijvoorbeeld, de burgemeester, de accountant, de makelaar waren lid van de club. Na afloop van de partij werden lokale zaken besproken. Heel anders was dat bij de dammers. Die waren bijna allemaal boer. Ook zij bespraken zaken en dan vooral de prijzen van de landbouwproducten. Het was bijna komisch om te horen als de prijs van uien was gedaald of gestegen. Het was een kakofonie van meningen over de te nemen strategie. Toch gingen beide groepen altijd goed met elkaar om.

Op sportief gebied werden er grote successen behaald. Meerdere dammers en schakers behoorden tot de besten van Goeree-Overflakkee. De schakers speelden ook in de regionale competitie. En daar werd zelfs in de 2e klasse gespeeld. Maar centraal stond de huishoudelijke competitie. Die duurde van september tot april. Liever werd er langer doorgespeeld. Maar de dammers moesten weer aan het werk op het land.

Alle namen van de kampioenen van de huishoudelijke competitie staan op een groot bord dat op de club hing. Dit bord was trouwens bijna vol. Er pasten nog 2 namen op. Symbolisch of toevallig? Het heeft iets mysterieus, zoals de Maya kalender.

Tijdens de ledenvergadering werd er ieder jaar een minuut stilte gehouden voor weer een overleden lid. Want helaas was dat een traditie geworden. De huidige damleden waren allemaal pensioengerechtigd en bij de schakers was het niet veel beter. Nu wil het geluk dat je kunt blijven dammen en schaken tot zeer hoge leeftijd. Dus de meesten bleven lid tot aan de dood.

Eén van de nadelen van een kleine club is. dat er vaak tegen dezelfde tegenstander wordt gespeeld. Dat wordt een beetje saai. En het tweede nadeel is dat de krachtsverhoudingen zeer uiteenlopend zijn. Dus als de sterke speler wederom tegen een zwakke speler aantreedt dan is de uitslag van te voren al bijna bekend.

Het schaakmateriaal is geschonken aan zustervereniging SV De Pionier uit Hellevoetsluis. Daar spelen de “overlevenden” van Dam- en schaakvereniging Ontspanning. (einde van Jaap's relaas) 

Opgericht in - waarschijnlijk - 1950 door denksportliefhebbers in Ouddorp, die, gezien de naamgeving, vrij ontspannen met hun sport om wilden gaan. Uit de vroege jaren van de vereniging kan niet zoveel worden verteld, wel bekend is, dat de clubkampioenen van zowel de dam- als de schaakkant de eerste zeven jaar dezelfden waren, de heren Nederlof en Westhoeve. Daaruit mag toch niet de conclusie worden getrokken dat het toen een hele kleine club betrof. Zo'n 25 jaar na de oprichting werd ook meegespeeld in de RSB-competitie en daarin ontmoetten de spelers van De Pionier 2 en Ontspanning 1 elkaar voor het eerst, in Hellevoetsluis en toen wisten de Ouddorpers met 3-5 te winnen. Maar een seizoen later nam De Pionier 1 terdege wraak, in Ouddorp werd toen met 1-7 gewonnen, beide ontmoetingen waren overigens in de vierde klasse (die toen dus nog bestond).
Weer een aantal jaren later, Ontspanning speelde toen in het zaaltje achter café De Bonte Koe, ontstond het, later tot een samenwerkingsverband leidende, op elkaars clubavond (Ontspanning speelde op de maandagavond en De Pionier op de donderdagavond, dus kon het mooi in ieders weekplanning passen) spelen, eigenlijk in gang gezet door Hans van Calmthout. Hij kreeg enkele Pioniers mee terwijl ook spelers uit Ouddorp die stap, de andere kant op, maakten. Dit was een soort van bloeiperiode in het leven van de club, 10 dammers en 20 schakers op een speelavond was geen uitzondering. Maar het bestuur vond de speellocatie niet meer zo geschikt om RSB-teams te kunnen ontvangen, terwijl er, vooral bij de ouders van potentiële jeugdleden bezwaar bestond tegen het spelen in/bij een café. Dus werd besloten om te verhuizen naar het ruime dorpshuis "Dorpstienden". Maar ook daar rezen bezwaren tegen, vooral op financieel gebied. Nu was goede raad duur en werd er opnieuw verhuisd.
Eén van de dammers, de latere voorzitter Arie de Mik, was ook een duivenliefhebber en kwam met het idee om te verhuizen naar het onderkomen van de duivenvereniging, waar men tegen een kleine vergoeding 's maandagsavonds kon schaken. Maar, uiteraard achteraf gezien, werd dit al het begin van het einde want het ledenaantal werd minder door zowel overlijdens als minder enthousiasme. Men schreef zich al niet meer in voor de RSB-competitie en zo werden twee (schaak)partijen per avond meer regel dan uitzondering en kregen de dammers in aantal steeds meer de overhand. Dus werd op zeker moment besloten te stoppen met het schaakdeel van de club en gingen de dammers nog even door. Maar ook dat stopte en er werd de beslissing genomen om helemaal te stoppen met de de club. Maar er was natuurlijk nog wel een klein voorraadje schaakmateriaal, bestaande uit een aantal klokken en sets materiaal. Er werd nog even gedacht dit onder belangstellende leden te verdelen maar tenslotte werd toch besloten het aan De Pionier, waar dus al een aantal DESVO-ers meespeelde, te geven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten