zondag 30 mei 2021

The Last Waltz

Een toepasselijke titel voor het - in eerste instantie - laatste online toernooi van de club. Want we mogen per volgende week donderdag (3-6) weer fysiek aan de slag in de Petrakerk! Uiteraard wordt ook-dat-nog, als superbeheerder en superorganisator, van harte bedankt voor al het werk dat hij heeft verricht om deze toernooien zo goed mogelijk te laten plaatsvinden! Voor de niet-fysieke leden van De Pionier nog even het volgende: vanaf 1-7 wordt weer het bekende ZAS georganiseerd op alle donderdagen van juli en augustus.

Het laatste online-toernooi gaf elke deelnemer vier minuten per partij en daar per zet nog eens vier sec. bij. Het leek er helaas verdacht veel op, dat de meeste leden wat moe zijn van het online gebeuren, gezien de opkomst van slechts zeven deelnemers, die ook gezamenlijk slechts 19 partijen speelden in de Arena. We volgen hen weer vanaf de winnaar.

                                                                             DrsD2020

Er werd begonnen met een keurige remise, met wit, tegen THVD. Wit was een kwaliteit tegen een pion voor gekomen maar het leek hem het verstandigst, gezien de resterende bedenktijd (een halve minuut voor wit en nog bijna vier minuten voor zwart), schaak te blijven geven met dezelfde toren, dus remise wegens herhaling van zetten. Hierna een partij tegen oude bekende ook-dat-nog, nu met zwart. De opening was nog maar nauwelijks voorbij of wit deed een minder nauwkeurige zet, zoals te zien op het

diagram. Wit speelde hier 1 Ld4 maar had sterker 1 h3 kunnen spelen. Het spel ging verder met 1 ...;Pc6 (1 ...;d5 is iets beter) 2 Pa3 (wie a zegt moet meestal ook b zeggen, 2 Lxf6 is ook de betere zet en anders 2 h3);d6 (2 ...;e5 is beter) 3 Pc4 (toch is 3 Lxf6;Lxf6 en dan pas 4 Pc4 beter);Lh3 (opnieuw had zwart hier beter 3 ...;e5 kunnen spelen) 4 Lxf6;Lxf6 5 a4 (5 Pe3 is beter);Lxg2 6 Kxg2;Tac8 (6 ...;d5 is beter) 7 Pe3 (eerst 7 e4 is beter); Pe5 (7 ...Tfd8 is beter) 8 Pxe5 (hiermee wordt zwart even aan de leiding gebracht, met 8 Pd5 is dat niet zo);dxe5 (er zijn drie manieren om terug te slaan en daarvan is 8 ...;Dxe5 de beste) 9 Pd5 (nog steeds gooit 9 h3 hoge ogen hier);Tfd8 (9 ...;e4 is een betere zet) 10 e4;Dh6. Dameruil is beter voor zwart. Als hij dat had gedaan was hij de dame ook niet kwijt geraakt, zoals een aantal zetten later ging gebeuren. Zwart kwam nu twee pionnen en een dame achter te staan tegen een toren en een loper, wat hij, ook met nog slechts een bedenktijd van 14 sec. tegen ruim 3 min., te veel van het goede vond. Hij gaf dus op. Dan weer tegen THVD, nu met zwart. In deze partij kwam hij een toren tegen een pion en ruim drie min. achter te staan, maar wat nog erger was, was het feit, dat hij een loper moest geven om pionpromotie tegen te gaan. Nu kwam dan eindelijk de gelegenheid om te scoren en dat werd, met zwart, tegen Rien_van_der_Molen. Wit stond al een loper, een paard en een pion achter en werd wel ontzettend onvoorzichtig. Hij sloeg, met zijn dame, een door de zwarte dame gedekte pion. Nadat hij door kreeg, dat die dame geslagen werd gaf hij ook meteen op. Ook TimvanHuizen moest er hierna aan geloven. Met twee pionnen achterstand werd hij mat gezet. Dat zat er al een poosje aan te komen wat de stelling betrof. Daarna een zwartpartij tegen Vestinghuis en die partij werd door wit opgegeven nadat hij z'n dame en een paard was kwijtgespeeld tegen een toren en een loper van zijn tegenstander. Tenslotte nog een keer met wit tegen Rien_van_der_Molen. Daar werd de dame van gewonnen en daarna kon de matdreiging niet meer teniet worden gedaan.

                                                                         ook-dat-nog
Hij begon met een snelle witte winst op Rien_van_der_Molen, die niet door leek te hebben dat hij zijn dame naar een ongedekt veld speelde. Toen dan ook bleek, dat die dame meteen werd geslagen gaf zwart de partij op. De volgende partij ging, met wit, tegen thelostrook. Zwart speelde daarbij een niet al te vaak gezien openingssysteem, hij fianchetteerde namelijk zijn beide lopers. Hoe dit zich verder ging
ontwikkelen is te volgen via het diagram. Hier speelde wit 1 Ld3; Pd5 (hiermee lijkt wit toch wat meer in het zadel te worden geholpen. 1 ...;a6 is beter) 2 Pxd5;cxd5 3 Lxb5;Tc8 (nog steeds verdient 3 ...;a6 de voorkeur) 4 De2;Pb6 (het paard spelen is goed, het kan echter beter naar de koningsvleugel springen, dus 4 ...;Pf6) 5 Txc8 (dit kan altijd nog, 5 La3 is de beste zet of evt. 5 Tc5 om te proberen  verdubbeling te krijgen);Pxc8 (5 ...;Dxc8 is een kleine fractie sterker) 6 Tc1 (6 La3 is iets sterker);Pd6 (6 ...;Da5 is net iets beter) 7 La6  (het lijkt niet sterk loperruil aan te bieden, 7 La3 en 7 La4 zien er wat beter uit);Db6 (7 ...;Da5 is een heel klein beetje beter) 8 Lxb7;Dxb7 9 La3;Pb5 (9 ...;Tc8 is dreigender) 10 Lc5 (na 10 Lxe7;Pxd4 11 Pxd4;Dxe7 12 Pc6 is te zien waarom 7 ...;Da5 zopas een heel klein beetje beter was);a6 en met 10 ...;Te8 had zwart wat langer stand kunnen houden. Want nu volgt er nog een kleine zwarte dreiging langs de b-lijn, die wit goed weet op te lossen. Het gevolg voor zwart is dat hij door de vlag gaat terwijl wit nog 2½ min. over heeft. Hierna komt een vervelend moment voor een witte Vestinghuis, die op "moet" geven als zwart er een tweede dame bij kan halen en wit dan de enige toren, die hij nog heeft, in moet leveren.
                                                                             THVD
Na de remise tegen DrsD2020 komt Rien_van_der_Molen langs met de witte stukken. Aan beider tijd is wel te zien wie het meeste na moest denken: een het slot had wit nog 23 sec. over en zwart nog meer dan waar hij mee begon. En ondanks dat hij een loper en een pion voor stond werd wit op dat moment toch mat gezet. Met zwart werd dan een relatief snelle partij gespeeld tegen TimvanHuizen en daarbij raakte wit tenslotte al zijn materiaal kwijt terwijl zwart nog een dame en een toren had. Dat betekende tenslotte natuurlijk mat. Na de winst op DrsD2020 had THVD er blijkbaar genoeg van en startte geen partij meer op.
                                                                          thelostrook
Zijn eerste partij werd een winst, met zwart, tegen TimvanHuizen. Wit werd fraai met een paard mat gezet in het centrum. Daarna was de beurt aan Rien_van_der_Molen, die zich, met wit, mat liet zetten nadat hij al z'n dame, een loper en een paard was kwijtgeraakt. Toen een soort van zeeslang, weer tegen TimvanHuizen, nu met wit. Bij zet 79 ontstond het theoretische eindspel van koning en toren tegen koning en daar had wit nog 23 zetten voor nodig om het mat daadwerkelijk uit te voeren. Dat was meteen ook de laatste partij van de avond voor deze speler.
                                                                      TimvanHuizen
Meestal zijn ze onderaan de ranglijst te vinden en ook nu was dat zo, met een eerste zwartpartij voor Rien_van_der_Molen. Ze eindigden in zo goed als dezelfde eindtijd maar zeker niet met hetzelfde materiaal. Zwart was namelijk alles kwijtgeraakt terwijl wit nog dame, toren en twee pionnen had. Eén van die pionnen promoveerde op zet 56 en de daaruit ontstane dame gaf meteen mat. Ook hun volgende partij, nu dus met verwisselde kleuren, eindigde in mat en ook daarbij was van verwisseling sprake. Weer was het dus wit, die tenslotte mat gaf. Op dat moment stond hij een loper en een pion voor terwijl hij nog een dikke minuut bedenktijd had en zwart minder dan de helft daarvan. Zijn laatste partij was dan met wit tegen Vestinghuis. En wit maakte daarbij een grote denkfout, te zien bij het diagram. Hier
had wit het beste 1 De2 kunnen spelen maar hij speelde het onbegrijpelijke 1 Pd4 maar zwart zag het blijkbaar ook niet en speelde, waarschijnlijk in gedachten helemaal bezig met z'n directe ontwikkeling, 1 0-0 (dat paard had natuurlijk moeten worden geslagen) 2 Pxc6;Dc7 (2 ...;Lg4 3 Pxd8;Lxd1 4 Pc6;Lc5 is beter) 3 Pxe7+;Kh8 4 Pxc8;Taxc8 5 Pc3 (met zo'n onderontwikkelde damevleugel is ontwikkeling natuurlijk een goed plan, toch is hier 5 Df3 de betere zet);Tfd8 (5 ...;Tfe8 is verstandiger) 6 Lb2 (zie de opmerking bij de vorige zet van wit);h5 (een gaatje maken is prima, sterke aanval is beter, zwart had dus 6 ...;Df4 moeten spelen) 7 Pe4 (nog steeds is 7 Df3 de beste zet. Als zwart dan op d2 zou slaan kan het er als volgt uit gaan zien: 7 ...;Txd2 8 Pe4;Pxe4 9 Dxh5+;Kg8 10 Txe4);Pg4 8 g3;c3 (te aanvallend, 8 ...;Db6 geeft meer kansen) 9 Lxc3;Db6 10 d4 (10 Df3 is weer beter);Txc3 en wit staat ruim voor. Zwart doet nog wel een verwoede poging om het tij te keren en offert daar nog een toren voor. Maar succes heeft hij niet meer en hij wordt enkele zetten later mat gezet.
                                                                         Vestinghuis
Nog één partij te bespreken en dat is een partij tegen een witte Rien_van_der_Molen. Wit staat in die partij op zeker moment een toren tegen twee pionnen achter en als zwart dan nog een loper slaat geeft wit op.
Dit alles geeft de volgende Arena-uitslag:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

DrsD2020 (1544)

14

7

4

1

2

2

ook-dat-nog (1693)

13

4

4

0

0

3

THVD (2033)

10

4

3

1

0

4

thelostrook (1524)

7

4

3

0

1

5

TimvanHuizen (1093)

4

7

2

0

5

6

Vestinghuis (1412)

2

4

1

0

3

7

Rien_van_der_Molen (975)

2

8

1

0

7


Geen opmerkingen:

Een reactie posten