zaterdag 8 mei 2021

Désormais

Charles Aznavour zong er al over, nu (één van de betekenissen van dit woord) stond het volgende online-toernooi onder deze naam op het programma. Helaas deed er - door een aantal niet met name te noemen oorzaken - maar een beperkt aantal spelers mee. Hopelijk wil - in elk geval een aantal van de niet-deelnemers - een volgende keer weer wel meedoen. De organisatie verdient dat ook wel!

Nu stonden er vier ronden op het programma met een bedenktijd van dertien minuten per persoon en dan drie seconden per zet increment. We gaan elke ronde achtereenvolgens bekijken.

                                                                           RONDE 1

Hierbij kwam THVD in een prima positie tegen MarkLagendijk. Wit kwam daarin twee pionnen voor en zwart kwam heel moeilijk te staan met koning en dame, samen op de zevende rij. Het bleek ook geen nut te hebben om met de koning naar de achterste rij te gaan, daar werd hij makkelijk weer verjaagd door wit. Uiteindelijk gaf wit schaak met een toren op g7, wat dus de zwarte dame ging kosten. Voldoende reden dus voor zwart om op te geven, hoewel hij, als wit hem even rust had gegund, ook mat in één had kunnen geven. TimvanHuizen speelde heel lang door tegen JaapSantifort. Hij kwam twee torens en drie pionnen achter te staan (tegen zijn eigen kale koning), had echter nog ruim 7½ min. bedenktijd - net als zwart overigens - en hoopte misschien om nog pat te kunnen spelen. Maar daar had zwart natuurlijk geen oren naar. Dan de partij tussen DrsD2020 en schaaksheila. Dat werd enigszins een partij tussen twee spelers, die regelmatig in tijdnood weten te raken. Wit speelde een openingsvariant met een gambiet, dat zwart niet aan wilde nemen. Door afruil van een belangrijke loper tegen een iets minder belangrijk paard won wit nu een pion. Daarna probeerde zwart al snel gevaar te stichten op de witte koningsvleugel, wit had daar echter voldoende materiaal voorradig om dat gevaar te bezweren, een beetje te volgen op het

diagram. Toch vond wit dat het er wat vervelend uit ging zien voor hem en speelde 1 Lf4. Daar reageerde zwart met 1 ...;Le5 beslist niet goed op, er had beter 1 ...;Db6 kunnen worden gespeeld, met nog steeds druk op de witte stelling. Nu volgde 2 Pxe5; Pxe5 3 d4;c3 4 bxc3;Pc4 5 Txb8;Pxd2 6 Txa8;Txa8 7 Lxd2;Tb8  (7 ...;Lxe2 is ook goed) 8 Pg3 (wit ziet zeker op tegen afruil op e2 en dan die toren op b1. Toch is 8 Lc1 nog iets sterker);Tb2 9 Tc1 (niet de beste zet, hoewel het idee erachter wel logisch is. 9 e5;Txc2 10 Lh6; Txa2 11 Pe4;Tb2 12 Pf6+;Kh8 13 Pxd7 is beter);Txa2, nu is 9 ...;f6 wat beter, die pion loopt niet echt ver weg. Zwart meent nog kansen te zien, gaat dus nog door maar de voorsprong van wit is dermate groot dat het er niet echt meer van komt. Desondanks worden er nog ruim 20 zetten gespeeld, waarna zwart tenslotte op tijd verliest (tijd, die ze nodig heeft om in te zien dat het mat niet ver meer weg is en de eigen dreiging van mat achter de paaltjes toch niet kan worden uitgevoerd), terwijl wit nog een ruime halve minuut over heeft. Rien_van_der_Molen kreeg het moeilijk op de damevleugel tegen ook-dat-nog en raakte daarbij twee pionnen kwijt Toch werd hij mat gezet op de andere vleugel, kon daar op het moment zelf eigenlijk weinig meer tegen doen.

                                                                           RONDE 2

Mede wegens zijn winst in de vorige ronde werd DrsD2020 nu ingedeeld tegen THVD. Maar hij kreeg weer te maken met - het al een beetje bij de vorige partij aangegeven fenomeen - gebrek aan tijd. Terwijl zijn tegenstander nog ruim zeven minuten restten ging hij al door de vlag. Dat zal veel met het zoeken van de goede aanval te maken hebben gehad, hij kwam daar echter niet goed uit. Met dus deze klokproblemen tot gevolg. Dan JaapSantifort tegen ook-dat-nog en ze kwamen, na 21 zetten, remise overeen op voorstel van zwart, die, zo te zien, iets minder goed stond. Te weinig blijkbaar voor wit om het voorstel af te wijzen. Nog weer een partij dan tussen MarkLagendijk en schaaksheila. Wit was daarbij niet goed in vorm en moest al na zo'n 20 zetten een stuk weggeven dankzij de zwarte batterij, die op veld f2 gericht stond. Zijn dame werd daarbij nl. overbelast, ze moest zowel f2 blijven dekken als een paard op b3. Het werd nog erger voor wit, dame en toren kwamen op dezelfde diagonaal en ook een vijandelijke loper kwam op die diagonaal. Dat werd dus paard en toren achterstand want de loper kon alleen met de dame teruggeslagen worden en die was nou juist nodig voor de verdediging van f2. Rien_van_der_Molen en TimvanHuizen speelden de laatste partij van deze ronde tegen elkaar en al na

net tien zetten kwam er een interessante stelling op het bord, te zien op het diagram. Hier speelde wit de, een beetje om moeilijkheden vragende, zet 1 b4 (moeilijkheden vooral wegens het openen van de lange diagonaal. Beter zou 1 e5 zijn);cxb4 2 axb4;Pxb4 3 Lb3;Ld7 4 Pd4 (vooral wegens het ongedekt en indirect gepend staan van Pc3 is 4 Dd2 beter);Db8 (zwart wil Pf6 ontpend hebben, had dan toch beter 4 ...;Dc7 gespeeld) 5 Lf4 (het is wel verstandig je pijlen op een zwakte van je tegenstander te richten, daar moet je toch je eigen veiligheid niet bij over het hoofd zien! 5 Df3 is een sterke zet);e5  (een cadeautje kun je best uitpakken!) 6 Le3;exd4 7 Lxd4;Pc6 8 Lxf6 (verhoogd de druk langs de lange diagonaal hier behoorlijk mee; 8 Le3 is beter);Lxf6 en het witte sprookje is uit. Hij geeft de toren nog en later ook het paard. Tenslotte komt zwart een toren, een paard en een pion voor te staan en geeft tenslotte mat.

                                                                         RONDE 3
De ronde begint met THVD tegen JaapSantifort. Hierbij doet zwart aan een ietwat typische ontwikkeling door beide lopers te fianchetteren. Dat bracht tenslotte de volgende interessante stelling
(zie diagram). Wit probeerde nu voordeel te krijgen door de zwarte dame aan te vallen met 1 Le2 (hij had sterker 1 f5 kunnen spelen om te proberen de koningsvleugel open te breken);Dc5 2 f5 (typisch, dat de eerder aanbevolen zetten later wel worden gespeeld. Maar nu is het wat minder sterk dan een zet eerder, hoewel het nog wel steeds de beste zet blijft voor wit);Pxg5 3 hxg5;De3+ 4 Dd2;Dxd2+ 5 Txd2; Tfd8 6 Tfd1 (dit lijkt een sterke zet, toch is 6 Pd5 een stuk beter); Txd2 (voor zwart lijkt vereenvoudiging een goede zaak) 7 Txd2;a6  (beter is 7 ...;gxf5) 8 Td7 (wit ziet zijn kans schoon om lekker te gaan rommelen);Tc8 (het wordt al tijd voor de noodmaatregelen) 9 b4 (nu had wit toe moeten pakken met 9 Pd5;Lxd5 10 cxd5, zwart krijgt nu weer wat - vage - hoop);Lf8 10 a3 (10 b5 is beter);Ld6. Zwart zal willen proberen de toren op te sluiten, toch had hij meer kans met 10 ...;Lc6. Zwart sluit de toren niet echt op namelijk, na afruil op g6 komt de zevende rij namelijk vrij en gaat de witte toren naar h7 en daarna naar h8 met schaak, wat opgave door zwart betekent. Hierna het aloude gevecht weer tussen de gezworen vrienden ook-dat-nog en DrsD2020, dat tenslotte op tijd wordt beslist, zoals vaak in het nadeel van zwart. Hij staat daarbij een kwaliteit achter en wit heeft nog 1½ minuut over. schaaksheila weet hierna TimvanHuizen mat te zetten, terwijl ze één pionnetje voor staat. De zwarte koning staat echter heel vervelend a.h.w. opgesloten op h8. De laatste partij van deze ronde is er dan een tussen MarkLagendijk en Rien_van_der_Molen, die beslist wordt na een afruilsessie op f2, hoewel er eigenlijk geen sprake is van ruil want wit raakt de dame kwijt en zwart een toren en een loper. Maar het werd wel door wit in gang gezet om zijn voorsprong van uiteindelijk twee torens meer glans te geven. Zwart gaf dus op.
                                                                          RONDE 4
Alweer de laatste ronde en het gevecht om de eerste plek vond plaats tussen ook-dat-nog en THVD. De spelers bleven steeds in de buurt van de remisemarge en op zeker moment kwam de mogelijkheid om de dames te ruilen, wat op zich wel eens een gelegenheid voor spelers wil zijn om remise aan te bieden
als de rest van de stelling ook in evenwicht is (zie diagram). Maar hier werd nog een poosje doorgespeeld met als eerste zet bij dat diagram 1 exd3 (voor wit zou het beter zijn geweest zelf de dames te ruilen); Dxb3 (zwart ziet wel wat in ruil, wat ook de beste zet voor hem is) 2 axb3;b6 3 Tc4 (misschien wil wit de torens verdubbelen op de c-lijn, 3 Lb7 biedt wat meer kansen);b5 (3 a5 is wat beter) 4 Tc6;Txc6 5 Lxc6;a6 (5 ...;b4) 6 Lb7 (beter 6 Ta1);a5 7 Tc1 (7 Te1 is een beetje beter, alles gaat echter wel steeds meer op zoeken naar remise lijken);Kf8 en wat later worden de torens geruild en komt er een eindspel met ongelijke lopers en aan beide kanten zes pionnen op het bord. Voldoende dus om remise aan te bieden, wat wit deed, en aan te nemen, wat zwart dus deed. Hierna wist JaapSantifort, met een toren en een pion voorsprong, schaaksheila mat te zetten. Ze kreeg zelfs niet de mogelijkheid om op tijd te gaan verliezen!? DrsD2020 kwam een toren voor tegen Rien_van_der_Molen, raakte daasrvoor een pion kwijt, wist echter na zo'n vier minuten bedenktijd mat te geven. Dan, als laatste partij van de ronde TimvanHuizen tegen MarkLagendijk en die partij was eigenlijk snel voorbij, als je tenminste naar de bedenktijden kijkt. Begonnen met 13 min. had zwart er aan het eind nog 12.50 min. van over en wit nog 10.47 min., maar er waren wel bijna 60 zetten gespeeld! Maar wit had nog slechts een kale koning en zwart twee dames en een paard. En wit stond dus mat.
Dan naar de eindtabel:


Speler (rapidrating)

w.

r.

v.

pt.

1

THVD (1882)

3

1

0

2

ook-dat-nog (1681)

2

2

0

3

3

JaapSantifort (1758)

2

1

0

4

schaaksheila (1280)

2

0

2

2

5

DrsD2020 (1672)

2

0

2

2

6

MarkLagendijk (1399)

2

0

2

2

7

TimvanHuizen (1281)

1

0

3

1

8

Rien_van_der_Molen (1017)

0

0

4

0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten