maandag 19 oktober 2020

Chess for life

Na de aankondiging door het bestuur, dat het fysieke schaken voor minimaal 4 weken wordt opgeschort (zie het betreffende bericht op deze site) is ons schaken meteen digitaal gegaan. Hopelijk is er niemand voor een dichte deur gekomen voor een potje schaken! Digitaal werd er gespeeld in de Arena, wat inhoud, dat je, meteen nadat je partij is afgelopen, een nieuwe op kunt starten door op de knop "volgende partij" te klikken. Maar je kunt daar ook even mee wachten en zo ontstond een flink verschil in gespeelde partijen.

In dit verslag kijken we weer naar ieders prestaties, beginnend met de winnaar ditmaal en dat is geworden:                                                                                                        THVD                                                                  Hij begon het toernooi met zwart, met een nederlaag, tegen PionierVanHuizen, waarbij hij een beetje angstig leek omdat hij meteen heel wat materiaal afruilde. Mede hierdoor kreeg wit de kans de zwarte stelling binnen te dringen met een toren en daarmee enkele pionnen te veroveren. Ook zwart liet zich daarbij niet helemaal onbetuigd, zijn toren kwam daarbij eigenlijk een beetje buitenspel staan. Tenminste, het gevaar voor hem school in de vrije witte a-pion en daar kon hij niet goed genoeg bij komen. Hij gaf daarbij nog een "schaak der wrake" en gaf op toen zijn toren werd aangevallen en de witte a-pion op de volgende zet zou kunnen promoveren. Hierna speelde hij tegen de persoon, die hem nog wel een keer wilde beentje lichten: MarkLagendijk. Die slaagde daar bijna nog een keer in ook, tenminste als je  uitgaat van de mindere zet, die gedaan werd na het diagram. Hier werd 1 Ph4 gespeeld, waar 1 Tf2 toch wel sterker zou zijn geweest. Zwart zag nu een leuke mogelijkheid en hier speelde hij 1 ...;Ph5. Wit leek het niet te zien (of had al verder gekeken) en speelde 2 f5, waar een zet met de koning of met de f-toren iets beter zou zijn geweest. Zwart deed natuurlijk 2 ...;Pg3+ 3 Kh2;Pxf1+ 4 Txf1 en zwart speelde de "grafzet" 4 ...;Tf8 (4 ...;d5 zou beter zijn geweest). Nu speelde wit 5 f6+;Kg8 (5 ...;Kh8 duurt wat langer) 6 Dh6 en zwart geeft op, het is mat op de volgende zet. Nu komt Rien_van_der_Molen op bezoek maar dat bezoek is snel afgelopen. Het is mat op zet 8! Hierna won hij, op tijd, van DrsD2020 en in deze partij won THVD er zelfs tijd bij t.o.v. zijn tegenstander! Toen deze namelijk door zijn vlag ging had THVD nog bijna 7½ min.! Bijna een halve meer dan toen ze begonnen!! Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de tijd, die wit op een gegeven moment voor zijn zetten ging gebruiken. Dan kun je immers in de tijd van je tegenstander een zet bedenken. Ook tegen zijn volgende tegenstander, voor de tweede keer PionierVanHuizen, speelde THVD weer vrij snel. Toen hij nl. na 20 zetten een kwaliteit verloor had hij nog dik zeven min. (dus weer tijd er bij gewonnen) over, terwijl zijn tegenstander al bijna de helft had gebruikt. Maar nu ging hij meer tijd gebruiken, echter nog niet om een winnende stelling te krijgen. Want met een heel mooi dameoffer wist zwart de partij te beëindigen, een offer, dat wit niet aan had hoeven nemen, nu immers kreeg zwart de mogelijkheid een pion (met schaak) te laten promoveren, waarna zwart enkele zetten later mat in twee kon geven. Het gaat een soort van Angstgegner voor THVD worden! Maar niet getreurd, zal THVD gedacht hebben en hij kon zich nu opmaken voor een supersnelle partij (nu met zwart) weer tegen MarkLagendijk. Supersnel want beiden wonnen er tijd bij, hoewel zwart (THVD) na 20 zetten wel mat gaf, terwijl hij een stuk tegen een pion achter stond. Dan nogmaals een partij tegen DrsD2020, nu met wit. In het eindspel hiervan was wit twee pionnen achter geraakt en zwart stond daardoor beter in een dame-eindspel. Daarom koos wit voor een eeuwig schaak motief, zwart had nog voldoende tijd over om eventuele andere pogingen het hoofd te bieden. Nu dan een partij tegen schaaksheila, die daarbij de zwarte stukken toebedeeld kreeg. Zwart raakte daarbij een stuk kwijt, wat later wel terug kon worden gewonnen. Zwart kwam zelfs, materieel gezien, voor te staan. Haar positie was echter van dien aard, dat ze er - logischerwijze - geen brood meer in zag en dus opgaf. Nu dan een derde partij (met 

zwart) tegen DrsD2020 en daarin toonde wit op zeker moment de moed om te rocheren naar de kant, waar de zwarte aanval op gericht was (zie diagram). Wit speelde nu 1 0-0 en zwart probeerde direct druk op de witte koningspositie te zetten met 1 ...;h6 2 Pb6;Tb8 3 Pxd5;g5, waarna wit goede kansen had kunnen krijgen met 4 h3;Dd7 5 Pd2;Pf4 enz. Maar wit koos voor het iets minder sterke 4 Lg3, waarna zwart het beste 4 ...;Pxg3 had kunnen spelen. Maar hij speelde 4 ...;e6 en er volgde 5 Pb6, waar 5 h3 hier de vangst van de dame had opgeleverd (tegen twee stukken en een pion). Zwart maakte nu met 5 ...;e5 een ontsnappingsroute voor zijn dame, waarna wit inderdaad 6 h3;De6 7 d5;Df6 met stukwinst speelde. Nu wist wit het verder mooi af te maken, hoewel hij nog wel uit moest kijken, zwart dreigde ook nog het een en ander. Maar wit lette op en gaf een aantal zetten later mat op g8. Opnieuw schaaksheila, ze had nu wit en opende heel voorzichtig. Maar wat later ging ze in de fout door haar beide torens op dezelfde diagonaal te plaatsen, waar natuurlijk de bijbehorende loper van THVD op kwam te staan. Er werden ook nog wat pionnen ingeleverd en THVD moest bijna tot het gaatje gaan om haar tot opgave te dwingen. Nogmaals de beide snelheidsduivels met dan MarkLagendijk met de zwarte stukken. Na bijna 40 zetten had wit een kwaliteit minder voor twee pionnen en bijna 8½ min. bedenktijd, terwijl zwart daar 7½ min. tegenover stelde. Toch gaf hij op, het ging hem de dame en de partij kosten anders. Dan, als laatste partij van de avond, tegen Bon-Oni43. Ook hier kwam THVD relatief snel beter te staan, vooral omdat wit de verkeerde - van de beide dubbele op de c-lijn - pion sloeg. Hierna kwam zwart, na een wilde afruilsessie, een toren voor te staan, waarna het hem niet veel moeite meer kostte om zijn laatste partij van de avond te winnen.                                                                                                                                   ook-dat-nog

Zijn eerste partij ging, met zwart, tegen oude bekende DrsD2020 en daarbij maakte wit het foutje om veld f2 op zeker moment maar één dekking te laten houden, wat hem een kwaliteit kostte. Dat is tussen deze beide spelers meestal voldoende voor een beslissing, wit wilde dat moment echter nog graag even uitstellen. Toch kwam dat moment, toen de vlag van wit dicht in de buurt van z'n eindpunt kwam terwijl hij - naast die kwaliteit - ook nog een toren achter stond. Wit wilde blijkbaar niet op tijd verliezen en gaf - mede daarom - de partij op. Hierna een partij met wit tegen Rien_van_der_Molen en daarin werd het zwart, met kleine plaagstootjes, steeds moeilijker gemaakt zijn materiaal aanvallend te plaatsen. Zoiets leidt vaak naar een mindere stelling. Ook hier, hoewel wit op een gegeven moment het geluk had, dat zwart zijn dame - en dus de partij - weggaf. Nu kwam Bon-Oni43 op de proppen met de zwarte stukken en die partij ging redelijk gelijk op. Maar op zeker moment meende zwart de dames te moeten ruilen, wat hem op een pion achterstand kwam te staan. Aangezien hij zichzelf ook een moeilijke a-pion had bezorgd werd daar druk op uitgeoefend. Tenslotte wist wit zijn verkregen voordeel uit te bouwen, wat voor zwart reden was de partij op te geven. Hierna een partij tegen PionierVanHuizen en daarin had
wit de partij een heel ander verloop kunnen geven bij het bereiken van de diagramstelling. Hierbij werd 1 Tac1 gespeeld, met 1 Lxf6;Dxf6 2 Dxd5 had wit, door die pionwinst, een poging tot succes kunnen wagen. Nu, na 1 ...;Le6 2 d4 werd de stelling enigszins dicht geschoven en werd - ook hier tenslotte - een remise bereikt. Uiteraard ging het minder makkelijk dan hier beschreven, het genoemde resultaat werd wel hetzelfde. Opnieuw dan nu weer een partij tegen Rien_van_der_Molen en daarin gaf wit op een gegeven moment een toren cadeau, wat voor hem meteen ook de reden was om op te geven. Dan, last but not least, nog een partij tegen schaaksheila, die opgaf nadat ze een pion had verloren, waar nog een kwaliteit bij ging komen.
                                                                    PionierVanHuizen
Hij zal aan het begin gedacht hebben "een goed begin is het halve werk" en zo begon hij goed met een overwinning op THVD, gevolgd door een winstpartij tegen schaaksheila. Daarbij wist hij al snel zowel een pion te winnen als de rochade van zwart onmogelijk te maken. Nu offerde hij een pion om het paard, waarmee hij die pion had gewonnen, gedekt te houden. Dat paard stond op g7 heel sterk, waarna zwart even later mat werd gezet. Het bleef goed gaan, na z'n tweede overwinning op THVD volgde een winstpartij, met wit, tegen Rien_van_der_Molen, Hierbij dacht zwart een pion te winnen op g2, maar wegens tegengestelde rochades (wit lang en zwart kort) was dat toch een gevaarlijke pionwinst. Wit had nu een stuk kunnen winnen, hij wilde echter meer, waar zwart naar het leek met open ogen in tuinde. Hij werd nu mat gezet op h7 met de witte dame. Nu volgde nog de remise tegen ook-dat-nog, waarna hij het genoeg vond voor deze avond met 4 gewonnen partijen en één remise.
                                                                     MarkLagendijk
Voor de één is een begin goed, voor een ander wat minder! Hier werd begonnen met een zwarte nederlaag tegen schaaksheila. Hier werd zwart, naar het leek een beetje onnodig, mat gezet door twee witte torens, op de koningsvleugel. Na nog een tweede nederlaag (tegen THVD) kwam hij met een zwarte overwinning aanzetten tegen KeesBreen. Maar het had heel anders kunnen lopen als wit zich niet had laten overbluffen door een aanval op zijn dame met een loper. Die loper stond ongedekt en wit had eigenlijk snel de partij uit kunnen maken. Maar je moet zulke zaken wel zien natuurlijk. Nu werd de witte koning in zijn hemd gezet en wist wit niets beters te spelen dan zijn dame te geven voor een toren. Dan hoeft het matzetten van je tegenstander geen al te grote opgave meer te zijn, ook niet voor de zwartspeler. Nu kwam een partij, met wit, tegen Bon-Oni43. Hierin had wit een beetje alle geluk van de
wereld dat zwart de goede variant miste in de diagramstelling. Wit had zojuist lang gerocheerd, nu had zwart 1 ...;b4 2 axb4;Db6 3 Pb3; Dxb4 moeten spelen om zodoende een mooie aanval op de witte koning op te kunnen zetten. Zwart zag het niet en speelde het op zich ook niet slechte 1 ...;Pbd7, waarna wit met 2 h4 zwart nogmaals een kans bood. Zwart zag het nog steeds niet en speelde 2 ...Pc5. Wit zette nu 3 f4 en nu kon zwart nog groter voordeel krijgen met 3 ...;Pcxe4 (ook het andere paard is goed) 4 Pxe4;Pxe4 5 Lxe4;Lxe4 6 Tde1; Lxg5 7 hxg5;d5 en zwart heeft een pion gewonnen in een mooie stelling. Maar zwart gooide met 3 ...;Pxd3 eigenlijk heel zijn voordeel weg. Wit profiteerde van het mindere spel van zwart en kwam naar voren op de koningsvleugel. Dat leverde spektakelmomenten op en er bleven maar minder goede zetten van zwart komen. Dat kun je niet vol blijven houden zonder grotere kleerscheuren en zo werd zwart tenslotte mat gezet. Dat werd in de volgende partij ook gedaan tegen "de zwarte" Rien_van_der_Molen, hoewel dat wel de nodige zweetdruppels zal hebben gekost. Want, in plaats van de geboden dameruil te accepteren vond wit het blijkbaar prettiger om een paard weg te geven! Wit had verder in deze partij alle geluk van de wereld aan zijn materiaal hangen want zwart verkeek zich schromelijk en gaf eigenlijk zijn hele hebben en houden weg, zodat wit hem tenslotte nog mat wist te zetten ook. Ook MarkLagendijk leek een Angstgegner te krijgen want ook zijn volgende partij tegen schaaksheila, nu met de witte stukken, ging verloren. Hij gaf op met een dame achterstand. Tegen DrsD2020 nam hij hier wraak voor. Zwart stond op het moment van opgeven dan wel twee pionnen voor, vond de nog aanwezige mogelijkheden klaarblijkelijk te gering om nog een kansje te wagen, hoewel die kansjes er nog wel leken te zijn en hij nog meer dan voldoende tijd over had. Nog een keer tegen zijn Angstgegner en nu wist "een witte" schaaksheila hem zelfs binnen 20 zetten tot opgave te dwingen. Hij zou nl. de volgende zet mat worden gezet. DrsD2020 wilde nog graag wraak nemen en kreeg daar ook de gelegenheid voor. Het duurde wel zo'n 60 zetten, toen kwam de wraak toch met een matzet door een pion.
                                                                       DrsD2020
Zijn eerste, te behandelen partij, was tegen schaaksheila, met de witte stukken. Een belangrijk punt in deze partij begon zo'n beetje bij de diagramstelling. Wit had net 1 Tad1 gespeeld, zwart daarmee voor de vraag plaatsend: waarheen met het paard. Zwart koos daarbij voor de beste, iets minder voor de hand liggende, zet 1 ...;Pg4+! De hierbij achterliggende gedachte is waarschijnlijk het op dezelfde diagonaal staande dame en toren. Een koningszet zal nu Lg5 kosten, dus koos wit logischerwijs voor 2 hxg4;Lxg5 3 Pf5;g6 4 Pd6;Db8. Met deze laatste zet wordt het zwarte voordeel helemaal weggegeven, in het heetst van de strijd is het echter heel goed te begrijpen. Zwart had hier eigenlijk 4 ...;Lxg4 moeten spelen. Nu weet wit nog gevaarlijk spel te spelen, zwart weet echter het hoofd koel te houden en zo'n 20 zetten later mat te geven! Z'n laatste partij deze avond was met zwart tegen Rien_van_der_Molen en deze partij wordt door zwart gewonnen met het laten promoveren van twee pionnen waardoor wit mat komt te staan.
                                                              Rien_van_der_Molen
Van alle gespeelde partijen deze avond zijn nog slechts twee partijen tegen Bon-Oni43 nog niet besproken. In beide partijen kwam Bon_Oni43 beter uit de opening, beide keren echter liet hij zijn behaalde voorsprong door de vingers glippen en mocht eigenlijk blij zijn met de twee keer behaalde remise!
De slotstand van deze avond:


Speler (rapidrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (1710)

23

12

8

1

3

2

ook-dat-nog (1614)

15

6

5

1

0

3

PionierVanHuizen (1785)

14

5

4

1

0

4

MarkLagendijk (1249)

11

11

4

0

7

5

DrsD2020 (1578)

10

8

3

1

4

6

schaaksheila (1258)

9

8

4

0

4

7

Rien_van_der_Molen (1007)

4

9

1

2

6

8

Bon-Oni43 (1165)

2

5

0

2

3

9

KeesBreen (942)

0

2

0

0

2

De kolom "g." staat overigens voor aantal gespeelde partijen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten