zondag 9 augustus 2020

Rachmaninov 2

Het pianoconcert nr.2 van de Russische componist Sergej Rachmaninov is gebruikt als naamgever voor ons wekelijkse schaakconcert. Dat werd deze avond weer gespeeld in de Arena en voor elke partij waren, per persoon, vier minuten en vier seconden per zet beschikbaar gesteld. Dat lijkt natuurlijk maar weinig, als je echter snel (en zorgvuldig!?) speelt kan het nog wel even duren. Ook is de virtuele club weer met een tweetal schakers aangevuld.
Bij het spelen in de Arena is er in een verslag steeds met de avondwinnaar begonnen. Als afwisseling daarom nu eens met de onderste in de ranglijst beginnend, zie het als een soort poedelprijs! Die onderste is in dit geval                                                                                                                                                       Freddy59
Hij had gedurende het toernooi blijkbaar problemen met zijn verbinding, althans, er werd regelmatig melding gemaakt "Freddy59 is offline" en later weer "Freddy59 is online", wat ook bij zijn eerste partij, zwart tegen MarkLagendijk, gebeurde. In een stelling, waarin nog niet echt veel aan de hand was, stopte de partij na zet 21 van wit, terwijl het programma meldde "MarkLagendijk won - partij afgebroken". Wit had een dubbelpion en de beschermende pionnen voor de zwarte koning waren al opgespeeld. Ditzelfde gebeurde waarschijnlijk ook in de tweede partij, met wit tegen een "nieuweling", PionierVanHuizen, een oude bekende dus, die eerder meespeelde als "jan_van_huizen", met vakantie was gegaan en probeerde vanuit la douce France, enkele weken geleden, ook mee te spelen. Daarbij was blijkbaar op een verkeerd knopje gedrukt, tenminste, de virtuele club had plotseling een lid minder! Nu "kreeg" hij dus een punt, Freddy59 deed geen zet tegen hem. Hij deed nog wel een poging en dat valt in hem te prijzen! Nu weer met zwart en tegen THVD en de partij mocht slechts vier zetten duren. Hij deed tenslotte nog één verwoede poging, tegen KeesBreen, ook deze partij duurde slechts - in dit geval - twee zetten. Zelf had hij na afloop nog dit commentaar: "Mijn verbinding was d.r.a.m.a.".
                                                                Joop Elderhorst
Ook hier eigenlijk een speciaal geval. Het was, met zwart, tegen ook-dat-nog en na amper tien zetten werd er op tijd verloren door zwart, in een stelling, waarin hij een pion achter stond. De tweede - meteen ook z'n laatste - partij ging, met zwart, tegen PionierVanHuizen, die in het begin van het toernooi dus heel makkelijk aan zijn punten kwam. Ook nu hoefde hij geen zet te spelen.                                                                       Bon-Oni43
De eerste partij was tegen nieuw lid Peter-L46 en deze partij eindigde dramatisch voor de witte Bon-Oni43. Hij overzag totaal, dat met een paardzet toren en dame tegelijk in stonden en gaf daarna ook meteen op. Nu kreeg hij, opnieuw met wit, te maken met HolyBishop111 en deze partij ging redelijk op en neer. Wit wist een pion te winnen (raakte die later weer kwijt) en kwam in een eindspel terecht van loper en paard en drie pionnen voor wit en het loperpaar en drie pionnen voor zwart. Daarin verslikte hij zich en moest toezien, dat zwart kon promoveren. Dat lukte net niet want er werd opgegeven. Hierna kwam THVD, met zwart, op bezoek en in deze partij bleken de kracht en de zwakheid van de witspeler heel duidelijk. Er werd een goede positie opgebouwd, zoals op bijgaand diagram te zien valt. Hier speelde zwart 1 ...;Lf5 en wit had meteen moeten "toeslaan" met 2 Lxe4. Maar hij was gebiologeerd door zijn idee hoe de opening gespeeld moest worden en speelde 2 h3?!?, waardoor zwart de leiding langzamerhand kon overnemen. Toch kreeg wit kansen na 2 ...;Lf5 3 Dc2;Lf6 4 Le3;Te8 5 cxd5;cxd5 6 Pxd5 (6 Dxd5 is beter);Pa5 7 Pxf6+;Dxf6 8 Dd1 (niet het beste veld voor de dame);Tad8 9 Tc1;Dg6 en hier liet wit een hele goede kans liggen. Hij speelde 10 Pe5, waar 10 Ph4 vele malen beter zou zijn geweest. Nu gaf hij het helemaal weg na 10 ...;Db6 11 Lxe4?!;Lxe4 12 Pc4??, waarna zwart toesloeg met 12 ...;Dg6, waar 12 ...;Pxc4 beter zou zijn geweest. Maar het maakte niet veel meer uit, even later kwam deze zet toch en wit moest wel Txc4 spelen, waarna hij, na Ld3, verbouwereerd opgaf, hoewel er na Tc7 nog mogelijkheden zouden zijn geweest, ondanks het kwaliteitsverlies. Dan ook, met zwart, tegen ook-dat-nog en tegen hem speelde hij in principe ook een goede partij tegen. Maar ook hier werkte - vooral - de klok tegen hem en hoewel wit maar één pion voor stond wist Bon-Oni43 niet snel genoeg de goede voortzetting te vinden en verloor dus op tijd. Dan kwam de tweede partij tegen Peter-L46 en daarin kwam een leuke worsteling met kansen aan beide kanten. Ook in deze partij leek Bon-Oni43 het weer uit handen te geven. Hij raakte weliswaar "slechts" één pion kwijt maar de stelling was niet geweldig voor hem. Niets beters vindend werd er dameruil gedaan en even later bleek re "plotseling" nog iemand te zijn, die niet zo snel de beste zetten wist te vinden! Dat leverde zwart een kwaliteit op, die steeds belangrijker bleek te worden. Zwart wist zijn beide torens op de e-lijn te verdubbelen en had eigenlijk de winst nu in handen, vooral omdat wit zijn koning naar voren speelde na schaakjes. Maar opnieuw gunde zwart zich niet de tijd om z'n positie goed in zich op te nemen en ging voor hethaling van zetten en dus remise, waar winst goed mogelijk zou zijn geweest. Daarna wit tegen BobHooke2, die te sterk bleek. Na dameverlies gaf wit dus op. De tijdslimiet van het toernooi was inmiddels bijna bereikt en de nog bezig zijnde partijen (o.a. ook eentje van Bon-Oni43) werden abrupt beëindigd door het programma.
                                                          Rien_van_der_Molen
Kees Breen werd zijn eerste tegenstander en het ging voor hem al vrij snel mis. Hij sloeg in het centrum een pion die op dezelfde lijn stond als zijn - nog niet gerocheerde - koning, waarna zwart hetzelfde deed. Wit meende nu terug te mogen slaan maar dat kostte tenslotte bijna de dame. Bijna, omdat zwart andere plannen had dan het slaan van de dame. Tenslotte, met een loper en een toren achterstand, overzag wit mat in één. Nu mocht hij het, met zwart, proberen tegen schaaksheila. Nu waren de rollen eigenlijk a.h.w. omgedraaid en raakte zwart vrij snel zijn dame kwijt. Wit overzag nog een dubbele aanval maar dat was niet echt erg want even later gaf zwart op. Hierna, opnieuw met zwart, tegen Dutchrook en ook tegen hem gaf hij op met een toren, een paard en ook nog twee vrijpionnen als achterstand. Ook tegen BobHooke2 ging het - met wit - helemaal fout en liet hij zich mat zetten achter de paaltjes. Zijn volgende tegenstander, ook weer met wit, werd thelostrook en liet hij zich mat zetten met een stuk achter. Nog een keer met wit, nu tegen THVD en ook nu werd hij mat gezet, zelfs binnen tien zetten! Hij kreeg alweer wit, nu tegen dirk_brijs, die duidelijk meer moeite met hem had en hem pas na bijna 90 zetten tot opgave dwong. Maar dat was wel met beiden nog slechts een koning en zwart met nog een op z'n promotieveld staande pion. THVD had, nu hij met wit, net ietsje meer moeite dan in hun vorige partij. Nu zette hij hem op zet 14 mat. Weer tegen Dutchrook, nu met wit, bakte hij het nu wel erg bruin, na 20 zetten al stond hij twee stukken achter, had daar wel twee pionnen voor teruggekregen. Maar hij wist het nog wel ruim 20 zetten vol te houden voor hij mat werd gezet. Peter-L46 werd zijn volgende tegenstander en deze partij gaf hij ook al vrij snel op. Maar toen stond hij wel de dame en een pion achter. De derde partij tegen THVD gaf hij op na een kleine 30 zetten, met zelfs een stuk voorsprong. Het zou echter wel mat worden op de volgende zet.
                                                                   KeesBreen
Hij speelde zijn tweede partij van de avond met op tijd te verliezen van Peter-L46. Hij stond aan het slot dan wel een kwaliteit voor, zou echter op de volgende zet mat gaan. Hierna werd hij, met wit, mat gezet door MarkLagendijk, na drie pionnen achter geraakt te zijn. Zijn volgende partij was, met zwart, tegen PionierVanHuizen en hij wist zelfs een volle toren voor te komen. Toen koos hij toch voor remise door eeuwig schaak. Hierna was de beurt aan schaaksheila, die met zwart op hem af kwam. In de eerste tien zetten gebeurde hier al veel, dat de oude meesters al hadden verboden, wat uitmondde in bijgaand diagram. Zwart dreigt hier mat op f2 en daar schrok wit blijkbaar zo van dat hij niet meer op zijn eigen mogelijkheden lette en daarom 1 f3?? speelde. Toen zwart, veel later in de partij, met de dame op g7, een toren op d8 en een loper op d7 (om hier maar even de stukken van direct belang te noemen) en de witte koning op c1 - terwijl pion b2 al verdwenen was - haar loper naar c8 speelde, zag hij ook dit dreigende mat niet en speelde onbevangen Lg2-f1 en schrok misschien wakker na Da1#! Nu kwam THVD even langs, met de witte stukken en - ook hij - zette hem mat, na slechts 13 (!) zetten. Een zelfde verhaal eigenlijk tegen BobHooke2, alleen duurde het hier een aantal zetten langer. Wit leek totaal niet te letten op de veiligheid van zijn koning en leek slechts bezig met materiaalwinst. Opnieuw dezelfde tegenstander, nu met verwisselde kleuren maar het resultaat werd hetzelfde. Wit stond een toren en een loper voor toen hij de matzet uitvoerde.
                                                                   dirk_brijs
Het begon voor hem met verlies tegen PionierVanHuizen, die hem na bijna 60 zetten mat zette. Nu kwam MarkLagendijk langs met de witte stukken en werd hij, na iets meer dan 50 zetten, tot opgave gedwongen. Hij stond, in een pionneneindspel, twee pionnen achter, waaronder één vrijpion. Beter verging het hem in de volgende partij, tegen Peter-L46. Ook hier tenslotte een eindspel met alleen pionnen, waarvan zwart er twee meer had, waaronder ook één vrijpion. Die bracht hem de winst door opgave van Peter-L46. Dan, met zwart, tegen HolyBishop111. In die partij had hij heel veel geluk want, met een achterstand van twee dames, werd hij pat gezet, omdat wit overzag dat het pat werd als hij de laatste, op promoveren staande, pion van zwart sloeg. Nogmaals tegen MarkLagendijk en deze partij, dus met verwisselde kleuren, werd weer een remise door herhaling van zetten, met drie pionnen voor zwart en een (witveldige) loper voor wit.
                                                               HolyBishop111
Hij begon met winst op schaaksheila die, met wit, te veel tijd nodig bleek te hebben om te proberen uit een verloren stelling toch nog iets goeds te halen. Ook ook-dat-nog kwam nog, met wit, langs om, na stukwinst en ook een matdreiging, het punt te incasseren. Daarna de beurt aan thelostrook, die, met zwart, een poging ging wagen hier een punt uit te slepen. Daarvoor kreeg hij al snel een kans, te zien op bijgaand diagram. Wit had net 1 Db3 gespeeld en zwart speelde nu (uit een soort van angst?) 1 ...;Lxc3+?!, waar 1 ...;Pxd4! veel sterker zou zijn geweest. Dan had er 2 Lxd4;Dxd4 3 Dxb4;Dxf2+ 4 Kd1;Dd4+ 5 Ke1;Dd2+ 6 Kf1;Ld7 7 Td1;Df4+ 8 Lf3;Pd2+ 9 Kf2;Pxf3 10 gxf3;Lc6 kunnen volgen en zou zwart weliswaar nog lang niet op winst hebben gestaan, maar wel beter dan na de tekstzet. Het ging er zelfs nog even slecht uitzien voor zwart, hij gaf (al of niet expres) een toren cadeau en kwam "soort van" verloren te staan. Maar wit wilde blijkbaar niet winnen, hij gaf eerst al een kwaliteit en daarna - als klap op de vuurpijl - ook nog eens een toren en toen daar ook nog een loper bij kwam gaf hij, waarschijnlijk behoorlijk gedesillusioneerd, de partij op. Hierna kwam ook-dat-nog weer langs, met zwart, en dat kostte wit liefst een dame en een loper, voordat hij opgaf. Dat was dan het lief, vooral echter het leed, voor HolyBishop111 deze avond.
                                                                 schaaksheila
Ze begon, na enkele partijen, die al besproken werden, met wit tegen thelostrook en die partij zal ze niet echt blij van geworden zijn. Na al een toren te zijn kwijtgeraakt kreeg ze een familieschaak voor de kiezen, wat haar de dame en ook de partij kostte. Deze online-periode vonden er al veel partijen plaats met MarkLagendijk en deze avond gaf ze (met wit) op omdat ze al twee stukken achter stond en nog een kwaliteit zou moeten geven om mat te voorkomen. Enige tijd later stond MarkLagendijk al weer op de mat en ditmaal lette ze nog veel beter op en wist hem fraai op zijn plaats (de mat dus!?) te zetten. Tegen ook-dat-nog was ze al een paard en een pion verloren en wist geen oplossing voor haar problemen te vinden binnen de gestelde tijd, toen het haar een kwaliteit zou gaan kosten. Ook THVD, die met zwart op bezoek kwam, bleek een maatje te groot, ze gaf op toen hij met een toren en stukwinst, haar stelling binnen kwam vallen. Ze mocht het nog een keer proberen, nu met zwart, tegen thelostrook. Maar ook nu wist ze de stellingsproblemen (o.a. een stuk achterstand) niet binnen de tijd op te lossen.
                                                                  Peter-L46
Zijn eerste, nog niet besproken, partij ging tegen BobHooke2 en die partij verloor hij op tijd toen hij, naast loper en paard, die hij al achter stond ook nog een toren verloor. Ook hij bleek niet tegen THVD opgewassen, hij werd matgezet toen THVD met liefst dame, toren, loper en paard achter zijn linies was geraakt. Nu mocht hij het tegen PionierVanHuizen proberen met wit en daarbij miste hij op zeker moment toch wel de betere zet in bijgaand diagram. Hij speelde hier 1 Lxf6 maar 1 Tc1 zou toch sterker zijn geweest. Nu volgde 1 ...;gxf6 2 Pd4;Lxh2+ en zwart kreeg het betere van het spel. Na 1 Tc1 had er 1 ...;Te8 2 Lxf6; gxf6 kunnen volgen en had wit minstens gelijk gestaan. Nu ging het mis voor hem en werd hij een aantal zetten later mat gezet.
                                                              PionierVanHuizen
Zoals al eerder aangegeven was hij, waarschijnlijk totaal buiten zijn wil, uit het ledenbestand van de virtuele club verwijderd. Nu had hij zich weer aangemeld, onder een andere bijnaam. Zijn eerste, nog niet besproken partij, was met wit tegen THVD en daarbij werd hij, na harde strijd, mat gezet. Zijn volgende partij was tegen Dutchrook en tegen hem kwam hij moeilijk te staan en toen dat tenslotte uitliep in een achterstand van toren en loper gaf hij op. Daarna met zwart tegen MarkLagendijk en daarbij was hij beslist niet bij de les, na tien zetten liet hij zich mat zetten! Dan met zwart tegen THVD en daarbij raakte hij verstrikt in een matnet, dat binnen 20 zetten dicht werd getrokken. Ook tegen BobHooke2 ging het niet goed. Na torenverlies gaf hij op. Later mocht hij het nogmaals proberen tegen THVD maar ook nu werd hij relatief snel mat gezet.
                                                                 MarkLagendijk
Ook hij werd, met wit, door ook-dat-nog mat gezet. Een volgende verliespartij was tegen Dutchrook en ook daarin werd hij mat gezet. Nogmaals tegen Dutchrook en weer met verlies, hoewel nu niet door mat maar door op te geven toen hij zijn laatste pion zou verliezen en nog alleen een koning over zou houden met twee vrijpionnen en een loper tegen. Hij eindigde de avond met nog een verliespartij tegen THVD, waarbij hij al een dame achter stond en ook nog een toren zou gaan verliezen.
                                                                   ook-dat-nog
Hij verloor, met zwart, van BobHooke2 omdat hij weliswaar zijn a-pion al naar de tweede rij had weten te krijgen maar zijn toren op a1 stond en een witte toren eveneens op die a-lijn. Ook stond hij nog twee pionnen achter en slonk zijn bedenktijd veel te snel. In een moeilijke stelling, met beiden nog redelijk in hun bedenktijd, kwam hij remise overeen met Dutchrook.
                                                                    thelostrook
Zijn eerste partij was een wi(ns)tpartij tegen Dutchrook, waarbij het thema "verste vrijpion" tenslotte de beslissing bracht. Wit had nog een pion aan het slot en de zwarte koning stond aan de andere kant van het bord.
                                                                    Dutchrook
De spoeling van nog niet besproken partijen wordt natuurlijk veel dunner maar een verliespartij van THVD wordt uiteraard steeds interessanter in het stramien van de online-toernooien. Deze partij, met zwart voor Dutchrook, werd vooral interessant bij het bijgaande diagram. Dat lijkt het begin van het einde voor THVD in te luiden. Hij staat hier al slechter maar maakt het nog erger met de zet 1 Dxd8?! (1 Da3 was beter) Er volgt uiteraard 1 ...;Txd8 2 Txd8+; Kf7 en nu maakt hij het, met 3 b3 nog een graadje erger. Met de zet 3 Thd1 waren er nog mogelijkheden geweest. Zwart vangt het met 3 ...;Lf6 heel goed op, z'n dame zou immers geen goede velden gehad hebben na Thd1. Nu wordt de witte koning opgejaagd en het zou nog minstens een toren hebben gekost, THVD gaf echter eerder op.
                                                                 BobHooke2
De enige mogelijkheid van nog niet behandelde partijen en tegenstanders is een partij tegen THVD en daar begon hun avond ook mee. Met, naast dus de koning, nog een loper voor wit (THVD) en twee pionnen voor zwart, werd het remise door zetherhaling. Beiden hadden nog ruim een minuut aan bedenktijd over.
Hiermee zijn alle gespeelde partijen meer of minder besproken, blijft alleen nog de nieuwe ranglijst, zoals hierna te zien. De eerste kolom geeft weer de Arena-telling weer.

Speler (blitzrating)
pt.
w.
r.
v.
1
2
3
4
5
6
t.
1
THVD (2110)
41
12
2
1
60
90
45
60
60
80
395
2
ook-dat-nog (1731)
16
6
1
1
55
60

50
55
60
280
3
MarkLagendijk (1452)
16
5
1
5
40
65
20
25
20
55
225
4
thelostrook (1564)
17
5
0
0
45
30
40
40

65
220
5
dirk_brijs (1435)
6
2
2
2
25
70
25
15
50
30
215
6
BobHooke2 (2092)
26
7
1
0

85

55

75
215
7
DrsD2020
30
75
30
30
40

205
8
schaaksheila (1256)
7
3
0
6
20
40
15

45
40
160
9
PionierVanHuizen (1561)
15
5
2
6

55
50


50
155
10
Bon-Oni43 (1169)
1
0
1
5
35
10
35
5
30
15
130
11
JoopElderhorst (1693)
0
0
0
2

80


10
10
100
12
JaapSantifort

45

45


90
13
Freddy59 (1389)
0
0
0
4
50
25

10

5
90
14
Rien_van_der_Molen (923)
2
1
0
10
10
15
5

25
20
75
15
HolyBishop111 (1354)
6
2
1
3
35
35
70
16
Dutchrook (1734)
19
6
1
1

70
70
17
KeesBreen (833)
3
1
1
7
15


10

5
25
55
18
martdamp35
15

50
19
hands-up

50
50
20
Peter-L46 (1072)
8
3
1
5

45
45
21
Castleblack82

35
35
22
TheHistoryTeacher

20
20
23
esg4320


20
24
Angie1982
5
5
10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten