zondag 23 augustus 2020

Layla

Het is een Arabische meisjesnaam en betekent "nacht". De song werd in 1970 uitgebracht door Derek and the Domino's, waar Eric Clapton toen lid van was. Hij was verliefd op de toenmalige vrouw van zijn vriend, Beatle George Harrison. Wij zouden, hierdoor een beetje geïnspireerd, 9 ronden gaan spelen met 3 min. en 3 sec. per zet extra. Maar onze "gastheer", chess.com, vond toch vijf ronden passender voor het aantal spelers, dat zich had aangemeld.
Dat aantal bedroeg, bij het moment van starten, elf spelers, zodat er een bye werd uitgedeeld, die nu bij Rien_van_der_Molen terecht kwam. THVD en PionierVanHuizen speelden deze ronde een heel belangwekkende partij gambietpartij, waarbij die gambietpion aan het slot toch de beslissing bracht. Op het eerste gezicht verzuimde zwart de opstomende h-pion van wit af te stoppen. Maar de èchte zwarte fout kwam toen hij wit de
kans gaf de h-lijn te openen en met z'n dame binnen te vallen. Dat ging pionnen kosten (op zeker moment stond wit er 3 voor) en het leek snel afgelopen te zijn met zwart. Maar hij wist toch nog lang stand te houden, waarna er tenslotte een toreneindspel overbleef met - inderdaad - die pion meer voor wit. In de fase hier naar toe miste wit nog mat in 10 (zie diagram), te beginnend met 1 Pxd6! Het langst zou zwart het dan kunnen rekken met 1 ...;Pe1+ 2 Txe1; exd6 3 Df6+ (ook 3 Txb8+ loopt slecht af maar duurt iets langer om mat te geven);Kd7 4 Df7+ enz. Maar wit speelde 1 Tc7 en zwart zal een gevoel van "ik heb nog kansen" gekregen hebben. Maar wit speelde het verder bijna vlekkeloos en zwart moest het tenslotte wel opgeven, hij stond een toren achter. dirk_brijs kreeg in deze ronde spanovich tegenover zich, die twee keer in het lentetoernooi had meegespeeld. Ze speelden samen een interessant gevecht, dat eindigde met een blunder van wit, waarbij hij pardoes zijn dame weggaf. Deze ronde duurde relatief lang, vooral dankzij een partij tussen ook-dat-nog en martdamp. Het lukte hen om het een dikke 80 zetten vol te houden en beiden zaten daardoor in tijdnood, zwart echter iets meer. Lange tijd zag het er remiseachtig uit, wit wilde dat echter uit de weg gaan en speelde op een gegeven moment zijn koning naar een verkeerd veld, waardoor zwart een pion kon winnen. Maar hij zat nog steeds in ontzettende tijdnood, desondanks lukte het om een vrijpion te krijgen en te zien, dat wit het niet meer zag zitten en opgaf. Hierna weer een partij tussen Bon-Oni43 en DrsD2020, waarbij laatstgenoemde zich een beetje als een vis in het water toonde. Wit kon blijkbaar niet zo goed zwemmen, waardoor hij een centrumpion weggaf en ook nog een stuk. Daarna was het niet moeilijk meer voor zwart om het punt te scoren. MarkLagendijk speelde tegen Peter-L46, wat een moeilijke partij ging worden. Lange tijd ging het op en neer met de kansen, wit wist tenslotte toch de overhand te krijgen middels promotie van een pion. Dat resulteerde uiteindelijk in mat.
                                                                   RONDE 2
MarkLagendijk moet het, ondanks alles, toch houden bij die ene winstpartij tegen THVD, meer wil niet lukken, ook nu niet. Want toen hij promotie van een pion alleen maar tegen kon gaan door zijn toren voor die pion te geven koos hij eieren voor zijn geld en gaf op. Hoewel hij wel een kwaliteit had weten te winnen van spanovich kwam martdamp steeds moeilijker te staan. Dat resulteerde in het eindspel in mat in twee, wat net niet uitgevoerd kon worden omdat de klok van zwart onverbiddelijk een eind maakte aan de partij. DrsD2020 wist Rien_van_der_Molen bijna al zijn materiaal afhandig te maken, wat voor zwart op dame, loper en paard achterstand kwam te staan. Omdat ook zijn klok maar weinig seconden over aangaf gaf hij op. dirk_brijs verloor zijn dame, dankzij een familieschaak, tegen ook-dat-nog. Maar hij nam een soort van wraak door wat later, ook met zo'n schaak, de zwarte dame te winnen. Het verschil zat 'm hier in, dat het ook-dat-nog niets kostte, dirk_brijs verloor er echter twee (lichte) stukken bij. Hierna was het niet meer zo moeilijk voor zwart om wit mat te zetten, hoewel hij het met loper en paard moest doen. Maar het grote verschil met de technische matvoering was wel, dat beiden nog vier pionnen op het bord hadden. Het speelveld was weer even geworden, thelostrook was net te laat geweest voor de eerste ronde, kwam nu tegen Bon-Oni43, die de fout maakte om op een gegeven moment een loper, die maar één keer gedekt werd, niet af te ruilen maar "weg te geven". Voor wit was het toen niet moeilijk meer, hoewel hij voor de winst wel de klok nodig had. De laatste partij van deze ronde ging tussen PionierVanHuizen en Peter-L46, van wie wit
een kleine reputatie op had weten te bouwen bij het rapidschaak. Maar blitz is net iets anders, zoals hem ook bleek. Hoewel hij de eerste helft van de partij steeds de betere papieren in handen had gaf hij die papieren uit handen, daarbij is de stand van het diagram een goed begin. Hier speelde wit 1 La4, die loper stond toch niet slecht op c6? Een zet als 1 Tf1 zou toch kansrijker zijn? Zwart had hier het beste kunnen profiteren met 1 ...;h5 om te proberen druk uit te gaan oefenen via de half open h-lijn. Maar zwart speelde hier het wat minder goede 1 ...;Dh4 en wit toonde zich met 2 Df2 (nog beter misschien 2 Pe2) op zijn post. Zwart toonde zich met 2 ...;De7 wel verstandig en nu speelde wit wel 3 Pe2. Weer had zwart nu met zijn h-pion op moeten rukken, hij speelde echter 3 ...;Lf6, misschien met enige dollartekens in zijn ogen. Wit was niet onder de indruk en speelde 4 c4, waarna nu inderdaad 4 ...;Lh4 volgde. Wit speelde nu het foutieve 5 Pg3 en mocht wel heel blij zijn, dat zwart 5 ...;Pf4! overzag. Dat zou wit best wel eens een stuk gekost kunnen hebben. Zwart speelde echter 5 ...;Df6, de gevolgen voor wit bleven echter desastreus, er bleek weinig meer uit te richten te zijn want zwart had toch de zet Pf4 gezien, die snel volgde. Hier wist wit niet meer uit te komen, maar zwart kon het punt pas bij laten schrijven nadat de witte klok het heft in handen had genomen.
                                                                   RONDE 3
THVD speelde nu weer goede zetten want tegenstander DrsD2020 had weer eens te veel tijd nodig om uit te zoeken, hoe hij uit de omklemming weg moest komen. Dat lukte dus ook niet en hij verloor inderdaad op tijd. ook-dat-nog en spanovich konden, voor en na deze partij, heel goed samen door
één deur, ze kwamen namelijk na ruim 20 zetten en ook met beiden - voor snelschaakbegrippen - nog ruim in hun bedenktijd remise overeen, op voorstel van wit. Hier had wit misschien nog een kansje gehad op meer, zoals duidelijk gemaakt kan worden via bijgaand diagram. Wit speelde 1 b3, hij kreeg misschien net iets meer kans met 1 Pd2. Zwart antwoordde 1 ...;b5, waarna er een afruil op gang kwam. Hierna ook nog een kansje voor zwart als hij op een gegeven moment zijn paard van d7 naar b6 had gespeeld. Nu werd er verder afgeruild met het genoemde vriendschappelijke resultaat tot gevolg.
martdamp speelde nu tegen thelostrook en dit werd een strijd op het scherpst van de snede, vooral met betrekking tot het gebruik van de bedenktijd. Want toen wit door de vlag ging had zwart geen 20 sec. meer over! Wit had tijdens het gevecht een kwaliteit buit weten te maken en zwart maakte het hem moeilijk door steeds één van zijn belangrijkere stukken aan te vallen en het verdedigen gaat dan tijd kosten. Rien_van_der_Molen kreeg MarkLagendijk, die zijn geliefde openingszetten weer eens kon spelen, als tegenstander. Zwart kwam gevaarlijk opzetten richting de witte koning, zo gevaarlijk zelfs dat hij mat in één dreigde, waar wit zo overstuur van leek te worden dat hij zijn dame weggaf. Hierna was het niet echt moeilijk meer voor zwart om hem mat te zetten. Peter-L46 won vrij overtuigend van dirk_brijs, die echter wel een beetje meewerkte door vrij gemakkelijk steeds materiaal te ruilen. Wit wist daarbij een stuk te winnen voor een pion en zwart gaf op toen er voor hem nog zeven pionnen op het bord stonden en voor wit zes, naast een paard. Qua tijd leek het niet meer zinvol om door te spelen, daarom gaf wit dus op. Bon-Oni43 speelde deze ronde een gelijk opgaande partij tegen PionierVanHuizen, verslikte zich echter in de stelling toen zwart een familieschaakje dreigde. Dat kostte hem dus een kwaliteit, waarna zwart het keurig naar winst uitspeelde.
                                                                  RONDE 4
Deze ronde begon met wat, op het eerste gezicht, het gevecht om de toernooiwinst leek te gaan
worden. Het werd gespeeld tussen spanovich en THVD, wat ook de beide spelers met verreweg de hoogste blitzrating van het toernooi waren. Een belangrijk punt in de partij leek er al snel aan te komen, te zien op bijgaand diagram. Hier speelde zwart het fraaie 1 ...;Pxe4 waarna het verder ging met 2 Pxe4;Lxd4 3 Lxd4;Dxd4 4 Dxd4; Pxd4 5 0-0-0;Pxb3+ 6 axb3 en wit stond duidelijk beter, hoewel het nog wel veel denkwerk zou moeten kosten om de stelling tot winst te voeren. Dat denkwerk kwam er ook - door beiden - en er kwam uiteindelijk een toreneindspel op het bord, waarin zwart er stiekem nog een pion bij had gewonnen. Dit eindspel wist THVD keurig naar winst te voeren. thelostrook en MarkLagendijk speelden ook een heroïsch gevecht, waarbij wit tenslotte een pion wist te winnen, maar, waarschijnlijk uit tijdgebrek, vluchtte in eeuwig schaak en dus remise. Nu eens de omgekeerde wereld, tussen DrsD2020 en Peter-L46. Het is in deze verslagen al vaker gezegd, wit is een speler, die vrij zeker wil zijn van de juistheid van zijn zetten en daarom zijn partijen relatief vaak op tijd verliest. Nu echter bracht hij zwart zo in problemen, dat deze te veel tijd nodig had om uit die problemen te komen, terwijl wit nog een dikke minuut over had! PionierVanHuizen en ook-dat-nog speelden een wel interessante partij, waarbij wit een pion won, ook veel tijd verbruikte. Toen zwart dan ook remise aanbood in een stelling, waarin de grootmeesters onder ons misschien wel van plezier in hun handen hadden gewreven, greep hij dat aanbod met beide handen aan. Rien_van_der_Molen en martdamp speelden een partij, waarin beider vleugels wat te lijden hadden gekregen, voor wit was dat wel het ergste, het betrof zijn koningsvleugel, terwijl de damevleugel van zwart ook een (half)open lijn kende maar daarlangs zou eventueel een toren ontwikkeld kunnen worden. Wit raakte een stuk kwijt en zwart wist de witte koning helemaal in het nauw te drijven. Nu gingen de pionnen hun werk doen, met als resultaat tenslotte dat de nog overgebleven witveldige loper van zwart in het spel kwam en wit daarop de strijd staakte. dirk_brijs wist tegen Bon-Oni43 een stevige partij te spelen, wat hem in totaal drie pionnen opleverde. Hiervan wist er eentje de voorlaatste rij te bereiken en om dan de problemen daaromheen te overwinnen had zwart te veel tijd nodig en Bon-Oni43 verloor (ook deze) partij dus, op tijd ditmaal.
                                                                   RONDE 5
Nu moest THVD, na al zijn voorgaande partijen te hebben gewonnen, alleen nog afrekenen met de laatste tegenstander en dat werd thelostrook. Hier kwam vooral zwart in problemen, hij kreeg een open e-lijn tegen met daarop dame en toren van wit. Helaas liet hij daarbij aan het slot van de partij een loper, die zich ook op die lijn bevond, in de steek wat hem - na de dame voor twee stukken - nog die loper kostte. Moegestreden gaf hij dus maar op. DrsD2020 kwam tegen spanovich weer eens in zijn bekende problemen en - ondanks kwaliteitswinst halverwege de partij - moest hij tenslotte toch de eer aan zijn tegenstander laten, die nu met een hele rij pionnen op kwam stomen. Vast wel tot zijn eigen verbazing won MarkLagendijk van ook-dat-nog, die er blijkbaar niet (meer?) helemaal met zijn gedachten bij was. Al na 15 zetten gaf hij zijn dame weg en de partij op. Heel anders ging het tussen
martdamp en Peter-L46. In bijgaand diagram speelde wit 1 Lc6, waar hij beter de loper terug had kunnen trekken naar (bijv.) e2. Er volgde "uiteraard" 1 ...;Lxc6 2 dxc6 en nu had zwart zijn paard terug moeten halen naar b8, om de pion buit te maken. Maar hij speelde 2 ...;Pf6 en wit kwam dus een beetje met de schrik vrij. Hij probeerde nu met 3 Pd5 het lek te stoppen maar daar trapte zwart natuurlijk niet in, hij speelde 3 ...;Pf4 en de strijd spitste zich toe op de witte koningsvleugel. Daar wist wit zich, wonder boven wonder, goed uit te redden en hij kreeg de gelegenheid met zijn toren achter de vijandelijke linies te komen en daar pionnetjes buit te maken. Ook zwart liet zich natuurlijk niet onbetuigd, zodat er uiteindelijk een stelling ontstond met wit nog een toren en een pion en zwart alleen nog maar een koning. Desondanks had wit nog ruim 15 zetten nodig om zijn tegenstander mat te zetten. PionierVanHuizen had blijkbaar tijd nodig om in vorm te komen en daar gebruikte hij ook deze partij, tegen dirk_brijs, voor. Hij had tenslotte bijna 50 zetten nodig om zwart mat te zetten. De laatste partij van de ronde en van het toernooi ging tussen de beide spelers, die nog niets hadden gewonnen, Bon-Oni43 en Rien_van_der_Molen, hoewel zwart wel een punt achter zijn naam had staan dankzij de bye uit de eerste ronde. Gezien de reputatie van beide spelers deze avond kende het begin van de partij nogal wat fouten en blunders. Maar zo'n beetje de belangrijkste was dat zwart het binnenvallen van de witte dame op zijn koningsvleugel volledig overzag. Dat kostte hem eigenlijk in een paar zetten zowel een toren als de dame. Hierna was het eigenlijk een fluitje van een cent voor wit om de buit binnen te halen, toch had hij nog een aantal zetten nodig om zwart tenslotte mat te zetten.
Na dit voorlaatste toernooi van dit zomeravondtoernooi is de tussenstand als volgt:

Speler (blitzrating)
pt.
w.
r.
v.
1
2
3
4
5
6
7
8
t.
1
THVD (2172)
5
5
0
0
60
90
45
60
60
80
75
60
530
2
ook-dat-nog (1704)
2
1
2
2
55
60

50
55
60
80
25
385
3
MarkLagendijk (1463)
3
1
1
40
65
20
25
20
55
45
50
320
4
thelostrook (1566)
2
1
1
45
30
40
40

65
50
35
305
5
DrsD2020 (1557)
3
3
0
2
30
75
30
30
40

65
40
310
6
dirk_brijs (1376)
1
1
0
4
25
70
25
15
50
30
55
10
280
7
PionierVanHuizen (1438)
2
1
2

55
50


50
60
30
245
8
BobHooke2

85

55

75


215
9
Bon-Oni43 (1148)
1
1
0
4
35
10
35
5
30
15
20
15
165
10
JaapSantifort

45

45


70

160
11
schaaksheila
20
40
15

45
40


160
12
Freddy59
50
25

10

5
40

130
13
martdamp (1375)
3
3
0
235
15

35
45
130
14
Rien_van_der_Molen (909) *
1
1
0
0
10
15
5

25
20
25
5
105
15
JoopElderhorst

80


10
10


100
16
Peter-L46 (1137)
2
2
0
3

45
30
20
95
17
HolyBishop111
35
35
10

80
18
Dutchrook

70


70
19
KeesBreen
15


10

5
25
15

70
20
spanovich (2026)
3
1
155
55
21
hands-up

50


50
22
Castleblack82

35


35
23
esg4320
20
24
TheHistoryTeacher

20


20
25
Angie1982
5
5


10
26
WillemJanTanis


5

5
Misschien zou het met zo'n 100 deelnemers in de laatste aflevering mogelijk kunnen zijn voor iemand van de achtervolgers om THVD nog in te halen (als hij dan tenminste niet bij de eerste 15 zou eindigen) maar het is reëler om hem nu al als toernooiwinnaar uit te roepen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten