zondag 26 april 2020

Rhapsody in blue

Onder deze titel werd het tweede online-toernooi gespeeld. Het was een toernooi met 14 deelnemers, het begon exact om 20.02 uur en was rond de klok van half elf afgelopen. Het lijkt er op, dat de belangstelling voor het online schaken toeneemt, wat je ook kunt zien aan het groeiende aantal leden van de virtuele Pionierclub.
De eerste ronde startte dus exact on 20.02 uur, wat goed realiseerbaar is in deze digitale tijd. De meest in het oog lopende partij van deze ronde was wel die tussen THVD en ook-dat-nog (de nicknames worden hier aangehouden, de spelers weten zelf wel wie er wordt bedoeld). In de opening leek THVD het spel een beetje aan zijn tegenstander over te willen geven door een minder gespeelde variant te kiezen maar hij kreeg al snel het initiatief weer terug. THVD kreeg een sterk paard in het centrum, moest daarvoor echter wel zijn koningsstelling verzwakken. Hierna wist ook-dat-nog zijn torens langs de open a-lijn te verdubbelen, miste echter de kans om ze daarna langs de tweede rij te verdubbelen, waardoor hij een fraaie aanval op f2 gekregen zou hebben. Nu versmaadde hij pionwinst, ging meer voor het afruilen van torens. Het werd een fase, waarin beiden elkaar aftastten en er (qua stelling) een remise in de lucht hing. Nu kreeg THVD de kans het af te maken na het spelen van zijn dame naar de achterste rij, door g2-g3 te spelen en daarmee de kans te krijgen zijn toren naar de h-lijn te spelen met gevaarlijke koningsaanval. Maar dat zag hij niet meteen, haalde eerst nog zijn dame (met schaak) terug. Nu echter wist hij z'n toren naar de achterste rij te dirigeren, daarmee een matdreiging in het leven roepend. Dit bleek dreigend genoeg want ook-dat-nog gaf op, na eerst nog "het schaak der wrake" gegeven te hebben.
De sterkste speler (qua rating) van de virtuele Pionier was de nieuweling TheHistoryTeacher en daar mocht Keessie2 zijn toernooi (met wit) tegen beginnen. Keessie2 speelde een minder bekende opening en keek al na een tiental zetten tegen een achterstand qua stelling aan. Zijn paard op f3 werd geslagen door een loper en Keessie2 sloeg foutief terug, ook al zou in het andere geval de stelling voor zijn koning geruïneerd zijn. Nu raakte hij een stuk kwijt. Als je daarna ook nog een kwaliteit gaat verliezen, dan is het hek wel van de schaakdam! Keessie2 ging va-banque spelen en raakte daarbij steeds meer materiaal kwijt. Maar hij wilde de zaken zo lang mogelijk rekken en moest pas opgeven nadat hij mat was gezet.
Een tweede nieuweling bij de club (alle nieuwelingen uiteraard van harte welkom!) was Angie1982 en die kreeg het (met zwart) aan de stok met jan_van_huizen. Ook hier was al snel sprake van een achterstand en wel bij nieuweling Angie1982. Het viel eerst nog een beetje mee, omdat jan_van_huizen wat voorzichtig te werk ging maar zo langzamerhand verhuisde meer materiaal van Angie1982 naar het doosje dan van jan_van_huizen. Ondanks die achterstand wist Angie1982 het nog zo'n 20 zetten vol te houden voor de vlag viel en jan_van_huizen dus gewonnen had.
De derde nieuweling, MarkLagendijk, begon, ook met zwart, tegen JanvanBrd77. Hierbij liet de zwartspeler zijn koning in het centrum staan, wat op zich wel een aanvalsdoel kan zijn. Eigenlijk kwam JanvanBrd77 beter te staan, hij wist dat echter niet te gelde te maken. Sterker nog, hij sloot zijn koning a.h.w. op op h1 en overzag daarna dat hij finaal mat ging.
Freddy59 en jaapsan begonnen deze ronde met een aan beiden goed bekende opening. Maar jaapsan kwam wat beter te staan en Freddy59 in moeilijkheden. Er kwam een stelling op het bord met een op de koning gepend paard en daar had jaapsan gebruik van moeten maken door met een pion dat paard aan te vallen, wat hem dus een stuk zou opleveren. Maar, zoals zoveel schakers, jaapsan wilde het te mooi doen en speelde niet f5 maar Lf5 om zodoende dat paard ook op de dame (op c2) te pennen. Hierdoor kwam hij veel slechter te staan, maar hij kreeg nog een herkansing. En opnieuw wilde hij het te mooi doen. Hij had namelijk niet de dame moeten spelen maar de lopers ruilen en daarna de gepende toren met een pion aan moeten vallen, wat hem dus zo'n beetje weer gelijkspel op zou hebben geleverd. Nu werden de dames geruild en kon de witte koning uit de vuurlinie lopen. Dat was te veel voor jaapsan en hij hield de eer aan zichzelf door op te geven.
Ook nog in ronde 1 de partij tussen Bon-Oni43 en DrsD2020, waarin het in het begin gelijk op en redelijk volgens theorie ging. Maar het ging er langzamerhand op lijken, dat Bon-Oni43 zich enigszins ongemakkelijk voelde in de stelling en dat DrsD2020 daar van probeerde te profiteren. Hij wist namelijk langzaam maar zeker de druk steeds meer op te voeren en die druk spitste zich dan op veld c2 toe. Bon-Oni43 was inmiddels een stuk kwijtgeraakt en DrsD2020 deed het rustig aan, maakte geen fouten en wat later gaf Bon-Oni43 op.
De laatste partij uit deze eerste ronde was die tussen Castleblack82 en schaaksheila. Hier wist Castleblack82 enig voordeel te krijgen. Maar dat werd pas echt gekregen toen schaaksheila blijkbaar even de andere kant op keek, wat haar de dame kostte tegen een toren. Alsof het nog niet genoeg was, even later werd ook nog een loper weggegeven. Dat werd waarschijnlijk mede veroorzaakt door tijdgebrek en dat had tenslotte tot gevolg, dat schaaksheila in verloren positie door de vlag ging.
Dan naar ronde 2. Als je je partij uit de eerste ronde wat sneller had beëindigd kwam er een groot verschil aan het licht met het snelschaken. Daar had je tussen de verschillende ronden nauwelijks de tijd om je zenuwen wat tot rust te laten komen, nu kon je nog even bij de andere partijen kijken hoe het daar ging of even naar je catering.
In deze ronde speelden Castleblack82 en THVD tegen elkaar en beiden leken de gespeelde opening te beheersen. Toch wist THVD een pion buit te maken en Castleblack82 leek op remise door herhaling van zetten aan te sturen. Maar THVD had daar geen zin in. Het resultaat was dat THVD nog steeds een pion voorstond en het paardenpaar in bezit had, terwijl de koningsstelling van Castleblack82 er minder leuk uitzag met wel het loperpaar in bezit. Maar Castleblack82 wist de pion terug te winnen en kwam wat beter te staan. De dames werden geruild en de vechters draaiden wat om elkaar heen. Daar werd Castleblack82 blijkbaar draaierig van want hij zette een loper op een plek, waar deze ongestraft door een toren geslagen kon worden en Castleblack82 gaf nu, waarschijnlijk een beetje gedesillusioneerd, op. Er had meer voor hem ingezeten.
Ook een belangrijke partij was die tussen jaapsan en TheHistoryTeacher, waarbij beiden rustig startten. Maar jaapsan werd in een moeilijker parket gebracht door kleine, maar o zo belangrijke zetjes van TheHistoryTeacher. En wat dan wel vaker gebeurd, ook hier leek jaapsan het overzicht een beetje te verliezen. Hij raakte een kwaliteit kwijt, de dames werden geruild en de overblijvende toren van TheHistoryTeacher kwam binnenvallen in het witte kamp. Met een achterstand van een kwaliteit en een pion gaf jaapsan nu op.
Nu dan het vizier op jan_van_huizen tegen Freddy59. Daarbij leek Freddy59 enkele varianten van de gespeelde opening door elkaar te halen maar alles bleef wel speelbaar. Maar Freddy59 raakte op zeker moment wel een pion kwijt. Maar door een heel foutieve damezet raakte hij in eerste instantie een toren kwijt en - vrij snel daarna - kon hij kiezen tussen dameverlies en opgave. Hij koos, heel verstandig, de tweede optie.
MarkLagendijk speelde deze ronde tegen DrsD2020 en op een gegeven moment, al in de opening, wilde MarkLagendijk een voor hem vervelend geplaatste loper verjagen met een paard, door dat aan de rand te plaatsen. Dat had hij beter niet kunnen doen, DrsD2020 sloeg hierna een pion en als die pion zou zijn teruggenomen dan hadden er heel vervelende dingen kunnen gebeuren. Nu kostte het een pion en een kwaliteit. MarkLagendijk had hierna geluk (ook al zag hij dat niet), DrsD2020 ging met zijn verkeerde paard op jacht in het vijandelijke kamp. Dat paard had gepend kunnen worden met de dame (op de andere dame) en zo had MarkLagendijk weer materiaal terug kunnen winnen. Maar MarkLagendijk had wat spijkers zien liggen op laag water en ging die zoeken. Maar DrsD2020 had het allemaal goed in de gaten en won er zelfs nog materiaal bij. Ook in deze partij was weer te zien, hoe moeilijk het voor een schaker is om een partij op te geven, maar MarkLagendijk zag nog een waterkansje door z'n laatste toren te offeren voor een pion en zo misschien z'n laatste pion te kunnen laten promoveren. Maar hij kreeg daarvoor geen kans meer van DrsD2020 en toen er een pion van DrsD2020 niet meer van promotie was af te houden gaf MarkLagendijk op.
Dan nu Bon-Oni43 tegen JanvanBrd77. Bon-Oni43 had zijn loper naar e2 gespeeld om penning van het paard op f3 tegen te gaan maar speelde die loper weer weg om te proberen lopers te ruilen. Nu kreeg hij dan toch die penning!? Het lukte om zich daar aan te ontworstelen en - middels afruil van de witveldige lopers - kreeg Bon-Oni43 een mooie aanval op pion e6. Die pion werd geslagen en voor wit kwam er een sterke macht langs die e-lijn opzetten, werd even later zelfs een triplering van de zware stukken langs die lijn. Hierdoor dreigde plotseling mat middels de ruil van dame tegen twee torens, Janvan Brd77 zag dat overigens en maakte snel een gaatje voor zijn koning. Hierna bood hij dameruil maar daar voelde Bon-Oni43 niets voor, anders had hij iets eerder wel zijn dame geruild tegen de beide torens van JanvanBrd77. Er kwam nog een matdreiging door Bon-Oni43 met toren en dame op de achterste lijn, dit werd echter voorkomen en Bon-Oni43 ging op materiaaljacht. Maar dat duurde niet zo lang, de vlag van JanvanBrd77 viel.
Tussen schaaksheila en Keessie2 ging het eigenlijk meteen een beetje van dik hout zaagt men planken, Keessie2 sloeg met de verkeerde pion terug en zo kon schaaksheila een pion winnen in het centrum. Maar ook hier sloeg het blundervirus toe, schaaksheila gaf, zonder compensatie, een stuk weg en stond toen een stuk achter tegen een pion. Maar ze hoefde zich geen zorgen te maken, even later gaf Keessie2 het stuk weer terug. Erger nog, want enkele zetten later liet hij zich pardoes matzetten.
De laatste partij van deze ronde was tussen ook-dat-nog en Angie1982 en was heel snel afgelopen. Waarschijnlijk had Angie1982 andere dingen te doen, na slechts 5 zetten gaf ze de pijp aan Maarten (lees: aan Hans).
Dan verder met de laatste ronde. En inderdaad, Angie1982 bleek de virtuele speelruimte verlaten te hebben, zodat Keessie2 een bye kreeg.
Vier spelers met de maximale score. Kijken we dan nu naar de toppartijen en dan zien we eerst TheHistoryTeacher tegen jan_van_huizen. Laatstgenoemde maakte er een gambiet van en kwam zodoende al snel op achterstand. Er werd, niet direct noodzakelijk, materiaal geruild, waardoor TheHistoryTeacher eigenlijk steeds iets beter kwam te staan. jan_van_huizen moest steeds meer kunst en vliegwerk uit z'n kast halen om zich nog enigszins staande te houden. Maar, materieel gezien, bleef het wel gelijk, de gambietpion eigenlijk niet meegerekend! TheHistoryTeacher kwam met zijn c- en d-pionnen opmarcheren en daar kon jan_van_huizen helemaal niets aan doen. Alleen z'n zaken nog even in leven houden, maar toen de c-pion kon promoveren gaf hij op.
De andere beiden met een maximale score waren DrsD2020 en THVD. Hier ging de strijd in eerste instantie gelijk op. Dit werd een partij van elkaar aftasten tot en met en THVD wist steeds de zetten te doen, die zijn tegenstander het leven toch wat moeilijker maakten, terwijl DrsD2020 het bereiken van velden moeilijker voor THVD maakte. Na enige schermutselingen op de damevleugel bood THVD dameruil aan, waarop DrsD2020 in ging. Beter had hij een doorbraak langs de e-lijn kunnen proberen om daarmee zijn loper op h1 proberen te bevrijden. Een aantal zetten later werd dit dan wel gedaan, toen echter was de verdere stelling minder geschikt voor voordeel hieruit. Nu wist THVD zijn stelling stukje bij beetje te verbeteren en kwam de witte stelling binnen met een toren. Ook een paard van hem ging vervelende dingen doen en DrsD2020 wist niet beter te doen dan dat paard te slaan ten koste van een toren. Maar daarmee gaf hij zijn tegenstander wel een hele mooie vrijpion op de c-lijn en deze ging lopen! DrsD2020 kon de pion nog wel tegenhouden, het kostte hem echter meer dan de tijd, die hem nog restte, verlies voor hem op tijd derhalve.
Komen we nu aan ook-dat-nog tegen MarkLagendijk en daarbij probeerde MarkLagendijk zo snel mogelijk in de door hem geliefde opstelling van z'n stukken te komen. Een nadeel daarvan lijkt, dat de koning in het centrum blijft staan, ook-dat-nog wist daar onvoldoende van te profiteren. Maar met het offer van een loper tegen een pion probeerde hij de zwarte stelling binnen te dringen, wat redelijk lukte. Nu leek ook-dat-nog dicht bij een voor hem mooie uitslag maar met een heel mooi torenoffer wist MarkLagendijk hem tot opgave te dwingen. Anders zou het snel mat worden.
Freddy59 wilde, tegen Castleblack82 eens wat anders proberen dan zijn gebruikelijke opening. Maar al snel raakte de partij in het bekende oude stramien. Ook in deze partij bleef het lang een kwestie van elkaar aftasten. Tot op een gegeven moment Castleblack82 met een paard een aanval op de dame van Freddy59 opzette en deze niets beters kon vinden dan hier een kwaliteit tegenaan te gooien. Andere zetten waren ook niet beter. Maar hierdoor wist Castleblack82 wel het betere van het spel te krijgen. Tenslotte ontstond er een dame-eindspel met voor beiden nog vijf pionnen, alleen had Freddy59 een dubbele op de h-lijn. Maar daar maakte Castleblack82 al snel een einde aan door de voorste (via enkele schaaks) te slaan. Ook Freddy59 liet zich niet onbetuigd en haalde ook enkele pionnen van zijn tegenstander van het bord. Uiteindelijk vond Castleblack82 het waarschijnlijk wel welletjes en bood, met enige achterstand in tijd, remise, wat Freddy59 aannam.
schaaksheila en Bon-Oni43 speelden een opening, die ze onlangs, "in het echte leven" ook hadden gespeeld en waarin laatstgenoemde verschrikkelijk had geblunderd in de opening. Een gewaarschuwd man telt voor twee, dus werden de nodige maatregelen getroffen. Die maatregelen had schaaksheila blijkbaar niet getroffen, ze plaatste haar materiaal zo, dat Bon-Oni43 een stuk kon winnen. Hierdoor raakte schaaksheila in een soort van va-banque stemming, waarin ze best wel gevaarlijk kan zijn! Maar in deze partij werd ze alleen gevaarlijk voor zichzelf, ze raakte nog een kwaliteit en een pion kwijt, met een stelling, waarin voor haar verder weinig mogelijk leek. Maar voor de veiligheid sloot Bon-Oni43 de open d-lijn, waarop schaaksheila's laatste toren bivakkeerde, af voordat hij met een toren op pionnenjacht ging. Maar in het hete van de strijd op de koningsvleugel gaf Bon-Oni43 totaal onnodig één van zijn mooie torens voor een, naar hij meende op dat moment, ongedekte pion van schaaksheila. Maar die pion was dus wel gedekt! Maar schaaksheila "returned the favour" en gaf even later een stuk terug.
Als laatste te behandelen partij komt dan nu JanvanBrd77 tegen jaapsan. Hierin gaf JanvanBrd77 blijk niet helemaal goed op de hoogte te zijn van de finesses van de gespeelde opening. Dat kostte hem, enigszins onnodig, een stuk, waarna jaapsan z'n best deed om zoveel mogelijk materiaal te ruilen. Na een lange rochade van JanvanBrd77 kwam de partij in een soort van stroomversnelling. JanvanBrd77 bood dameruil en beiden overzagen daarbij grandioos, dat die dame door een paard kon worden geslagen! Desondanks hield jaapsan natuurlijk wel het beste van het spel en was het voor hem niet eens zo erg, dat hij die zet had overzien. De dames werden geruild, net als een stel torens. Hierna won jaapsan nog enig materiaal en zette daarna de witte koning onder druk. Toen jaapsan wat later mat in één dreigde gaf JanvanBrd77 op.
In dit toernooi is weer duidelijk gebleken, dat de indeling veel verschil kan maken. Er eindigde een tweetal op de eerste plaatsen en ze hadden niet tegen elkaar gespeeld. Ook kon een verlies in de eerste ronde iets minder moeilijke tegenstanders verderop betekenen. Het bleek daarom een toernooi, dat duidelijk voor herhaling vatbaar is en ook de mensen, die zich nu thuis zitten te vervelen omdat ze niet meer naar hun clubavond kunnen/mogen, zal kunnen bevallen. Wordt dan dus lid van het virtuele s.v. De Pionier!
De eindstand zag er zo uit:
nr.
naam
w
r
v
pt.
1
THVD
3
0
0
3
2
TheHistoryTeacher
3
0
0
3
3
DrsD2020
2
0
1
2
4
jan_van_huizen
2
0
1
2
5
MarkLagendijk
2
0
1
2
6
Bon-Oni43
2
0
1
2
7
Freddy59
1
1
1
8
Castleblack82
1
1
1
9
schaaksheila
1
0
2
1
10
ook-dat-nog
1
0
2
1
11
jaapsan
1
0
2
1
12
Keessie2
1
0
2
1
13
JanvanBrd77
0
0
0
0
14
Angie1982
0
0
0
0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten