zondag 14 juli 2019

ZAS ronde 2

Men had blijkbaar wel zin in snelschaken! Althans, de opkomst mocht vrij goed genoemd worden en opnieuw was er een ZAS-debutant (te zien links achteraan op deze foto). Ook weer een aantal deelnemers die nieuw waren voor dit seizoen, na een tweede avond is dat geen groot wonder.
Nu werd het dus de beurt aan de snelle jongens en van hen kwam er weer een aantal uit Spijkenisse! Gezien de rating zou daar best wel eens de winnaar van de avond bij kunnen zitten.
Meteen in de eerste van de 10 ronden werd daar al meer over duidelijk want zowel Daniel Zevenhuizen als Steven de Wilde wisten hun partij te winnen van resp. Thomas Panneman en Lisanne van Huizen. Aangezien er deze ronde nog geen remises waren te noteren bleken er dus nog een aantal winnaars te zijn. De grootste verrassing daarbij was de winst van Sheila de Jonge op Ad van der Ree te zijn, hoewel ook de prestatie van Casper Verbeek (gewonnen van Sjaak Nagtegaal) niet onvermeld mag blijven. Verder wonnen Wim Noordermeer, Jan van Dam en Fred van Wieringen nog met wit van resp. Rien van der Molen, Bonne Faber en Frits van der Veeke. Maar met wit kun je ook verliezen en dat deden Kees Berkhout, Martijn van Dam, Tim van der Hart en Arie Bliek van resp. Jan van Baardwijk, Thijs van Dam, Jan van Huizen en Michiel Landman. Het aantal deelnemers bleek weer eens oneven en zodoende mocht Jan van Genderen een puntje bij laten schrijven.
Ook de tweede ronde kende enkele min of meer verrassende uitslagen, zoals bijv. de remise van Daniel tegen Jan van Dam en ook de nederlaag van Sjaak tegen Tim zou daarbij gerekend mogen worden omdat Tim zich al een tijdje onthouden heeft van het schaken tegen een tegenstander van vlees en bloed. Er was nog een tweede remise en die was tussen Thijs en Fred. Enkele winnaars uit de eerste ronde deden dat opnieuw en zo verloor Jan van Baardwijk van Sheila en won Steven van Jan van Genderen. Ook bleken achtereenvolgens Jan van Huizen, Michiel, Rien, Frits en Ad te sterk voor hun tegenstanders Casper, Wim, Arie, Kees en Lisanne. Ook Bonne verloor opnieuw, nu van Thomas, terwijl Martijn er een gratis punt bij kreeg.
In de volgende ronde was dat gratis punt voor Arie en ook daarin was de redelijk te verwachten confrontatie tussen vader en zoon Jan en Thijs. Daarbij trok, zoals wel vaker de laatste tijd, zoon Thijs aan het langste eind. Ook nu weer een remise, die kwam er tussen Wim en Frits. Aan de top van de ranglijst stonden aan het begin van deze ronde vier deelnemers en ze speelden ook tegen elkaar. Van hen verloren de beide witspelers en wel Sheila van Jan van Huizen en Michiel van Steven. Fred mocht het opnemen tegen Daniel en Fred verloor. Thomas won van Rien, Jan van Genderen verloor van Ad en Tim toonde zijn nog niet verdwenen kennis aan Jan van Baardwijk. Casper verloor van Martijn, Kees van Bonne en Lisanne van Sjaak. Dit was dus voor de laatstgenoemde twee winnaars hun eerste winst van de avond, zodat de verliezers Kees en Lisanne als enigen nog puntloos bleven.
Dat bleef in ieder geval Lisanne niet na ronde vier, zij kreeg de bye en dus een punt. Steven en Jan van Huizen stonden samen bovenaan en speelden dus tegen elkaar. Die partij werd gewonnen door Steven. Zijn eerste achtervolger werd Daniel, die deze ronde won van Thijs, terwijl ook Thomas in de race naar de eerste plaats bleef door van Sheila te winnen. Maar Martijn en Ad verloren van Tim en Michiel, zodat beide laatstgenoemden samen met Thomas in die race bleven. Frits bleek niet van Jan van Dam te kunnen winnen maar dat deed Fred wel, van Wim. Er was nog een zevental met één punt en van hen verloor Rien van Casper, Jan van Baardwijk van Jan van Genderen en Arie van Bonne. Kees bleef nog steeds zonder punten, hij verloor van Sjaak.
In de laatste ronde voor de pauze vond dan de belangrijkste strijd om de hoofdprijs plaats tussen Daniel en Steven. Daniel won en zette zodoende een belangrijke stap naar die hoofdprijs. Vier deelnemers hadden 3 punten en van hen won Tim van Michiel en Jan van Thomas. Tim en Jan werden daardoor, samen met Steven, de eerste achtervolgers van Daniel. Ook belangrijk waren de partijen tussen Jan en Thijs van Dam tegen resp. Fred en Bonne en vader en zoon wonnen beiden. Nog een remise overigens, tussen Sheila en Martijn. De onderste plaatsen werden ingenomen door Kees (kreeg nu de bye), Rien, Arie,Lisanne en Jan van Baardwijk (allen met één punt). Van hen speelden Arie en Jan tegen elkaar en Arie wist die partij te winnen. Rien speelde tegen Frits en - helaas voor Rien - hij verloor. Wim nam het op tegen Lisanne en ook Wim won. Verder verloren Jan van Genderen en Casper deze ronde nog, van Sjaak en van Ad.
Dan dus de pauze, waarin drukkere tijden aanbraken voor Reina (qua catering) en Jan van Huizen om te bepalen waar er een prijs zou zijn te verdienen.
Aan het eind van de pauze maakte Jan bekend dat de prijzen zouden zijn te verdienen voor degenen, die als nr. 1, nr. 9 en nr. 18 zouden eindigen. Na dat gepeins mocht Jan ook nog eens gaan zitten peinzen tegenover Daniel en daar wist hij geen oplossing te vinden (behalve opgeven uiteindelijk). Van de achtervolgers speelde Steven tegen Tim en Steven wist dat te winnen. Het werd een slechte ronde voor de familie Van Dam, beiden verloren ze (wel met zwart) en wel van Ad (versloeg Thijs) en Sjaak (versloeg Jan). Martijn probeerde duidelijk te maken, dat hij dan wel met dezelfde achternaam door het leven gaat, maar geen familie is, door van Wim te winnen. Ook Michiel verdiende weer een punt dankzij winst op Thomas, terwijl Frits dat niet wist te doen, hij verloor van Sheila. Jan van Genderen speelde de enige partij van deze avond die hij zo snel mogelijk wilde vergeten, hij verloor namelijk van Fred. Dan nog weer een remise en wel tussen Bonne en Casper, terwijl Kees en Lisanne eindelijk eens mochten winnen en wel van Arie en Rien. Voor Lisanne was dat overigens een prettige gewaarwording omdat ze een week eerder van Rien had verloren. De bye ging deze ronde naar Jan van Baardwijk.
Dan ronde 7 met de bye voor Rien, terwijl het bovenin eigenlijk steeds makkelijker ging worden voor Daniel. Hij won nu van Michiel. Sjaak en Tim verloren beiden met de witte stukken, resp. van Steven en Ad. Thijs maakte zijn faam weer eens waar, nu tegen Jan van Huizen, terwijl vader Jan met zwart won van Sheila. Opnieuw wilde Martijn het anders doen dan zijn beide naamgenoten, nu verloor hij (ook met zwart) van Fred. Verbazingwekkend verloor Thomas van Frits, hoewel hij hem in tijdnood nog wel het vuur na aan de schenen legde. Wim verloor van Bonne, Casper won van Kees, Jan van Baardwijk verloor van Lisanne (de smaak van het winnen misschien te pakken?) en tenslotte verloor Arie nog van Jan van Genderen.
De volgende ronde was Ad tegenstander voor Daniel en ook Ad verloor van hem. Opnieuw wonnen ook Steven en Thijs (nu beiden met wit) van Fred en Tim. Jan van Dam verloor een halfje aan Jan van Huizen, terwijl Michiel te sterk bleek voor Sjaak, net als Bonne voor Sheila. Ook Frits won weer eens, nu van Casper, terwijl Martijn hetzelfde deed tegen Thomas. En inderdaad, het smaakte prima want Lisanne haalde haar volgende punt binnen, nu dankzij Arie. Kees verloor van Jan van Genderen, Rien won van Jan van Baardwijk en de bye was voor Wim.
Dan de negende ronde en daarin won Daniel van Bonne, daarmee onbereikbaar wordend voor achtervolger Steven omdat hij van Thijs verloor. Ook z'n vader Jan won weer, nu werd Ad het slachtoffer. Fred won van Michiel, terwijl Jan van Huizen het loodje legde tegen Martijn en Jan van Genderen een beter puntentotaal kreeg door van Frits te winnen. Tim beëindigde de smaak van Lisanne door van haar te winnen, net als Sjaak deed van Wim. Dan nog drie winnaars met de zwarte stukken, Arie verloor van Sheila, Jan van Baardwijk van Casper en Kees van Rien. Het gratis punt door de bye was nu voor Thomas.
Dan tenslotte de laatste ronde, ronde 10. Maar het was al afgelopen voor Casper, hij kreeg er nog een punt bij dankzij de bye. Ook Martijn bleek niet opgewassen tegen Daniel, terwijl ook Jan van Dam verloor en wel van Steven. Deze ronde werd dan de Van Dam eer hoog gehouden door Thijs, hij wist van Sjaak te winnen. Dan verloor Ad van Fred, terwijl Michiel nog een punt in de wacht sleepte tegen Jan van Genderen. Sheila kon het niet bolwerken tegen Tim terwijl Bonne nog een punt binnensleepte tegen Frits.Jan van Huizen won van Rien, terwijl dochter Lisanne de smaak weer helemaal kwijt was, ze verloor van Kees. Thomas won nog van Jan van Baardwijk en Wim van Arie. Dit alles bracht de hieronderstaande eindstand op de beamer:
1
Daniel
9.5
59,5
56.50
2
Steven
8.0
60.0
43.00
3
Thijs
7.5
62.0
44.25
4
Fred
6.5
60.0
32.75
5
Jan van Dam
6.0
61.5
33.50
6
Michiel
6.0
54.5
24.50
7
Tim
6.0
51.5
25.50
8
Jan van Huizen
5.5
59.5
26.50
9
Martijn *
5.5
57,0
25.25
10
Bonne
5.5
49.5
19.50
11
Casper *
5.5
42.5
19.75
12
Ad
5.0
59.0
26.50
13
Sjaak
5.0
53.0
20.50
14
Thomas *
5.0
49.0
18.50
15
Jan van Genderen *
5.0
45.0
14.50
16
Frits
4.5
46.5
17.50
17
Sheila
4.5
45.0
15.00
18
Wim *
4.5
44.5
14.25
19
Lisanne *
4.0
40.0
9.50
20
Rien *
4.0
35.0
8.00
21
Kees *
3,0
37.0
7.50
22
Arie *
2,0
39.0
5.00
23
Jan van Baardwijk *
2,0
38.5
5.50
De * achter de naam laat zien, wie er een bye heeft gehad, terwijl de kolommen 4 en 5 staan voor resp. weerstandspunten en Sonneborn Berger punten.
Nu werd de prijsuitreiking van de avond gedaan door Fred, als voorzitter van De Pionier. Als eerste mocht uiteraard Daniel iets uitzoeken, gevolgd door Martijn voor de tweede prijs en Wim voor de derde prijs.
Volgende donderdag spelen we rapidschaak, met een bedenktijd van een kwartier p.p.p.p. Tot komende donderdag!

Dit is nu de tussenstand na ronde 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten