zaterdag 23 september 2017

Algemene ledenvergadering

Wegens het bezet zijn van de reguliere speelruimte in verband met het houden van een rommelmarkt daar deze week, werd voor deze jaarlijkse vergadering eenmalig uitgeweken naar een andere ruimte, ook behorend bij een kerk, maar dan in Nieuwenhoorn.

De vergadering is eigenlijk kort en bondig samen te vatten als volgt: voorzitter Fred van Wieringen uitte een vloek en slaakte een zucht en de vergadering was afgelopen!! Secretaris Sheila de Jonge kon het amper bijhouden, zo snel vlogen de hamerstukken door de zaal. Je zou het bijna het hoogtepunt van de vergadering kunnen noemen toen, bij de rondvraag, de familie Van Huizen werd bedankt voor het nog steeds blijven verzorgen van de catering. Maar toch ook werd er nog inhoudelijk gepraat over de vereniging en werd er een voorstel over het anders aanpakken van de tijdsverdeling voor de bekercompetitie aangenomen zonder dat daar verder commentaar op kwam. Men wil het blijkbaar in de praktijk testen en er dan volgend jaar op terugkomen. Na afloop van de vergadering werd er nog druk gediscussieerd over de invulling van de diverse teams voor de RSB-competitie.
Het bestuur:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten