zondag 6 augustus 2017

ZAS ronde 5

Dat dit toernooi nog steeds aantrekkingskracht heeft werd ook deze ronde wel bewezen door de komst van een - voor dit jaar - nieuwe speler. Hiermee bracht hij het unieke aantal deelnemers van het ZAS van dit jaar op 31. Ook bracht hij nog meer gezelligheid, ook te zien op het gezicht van zijn eerste tegenstander deze avond!
In de eerste ronde bleek Arie Bliek goed in vorm. Had tegenstander Marco Beije daar meteen al een vermoeden van? Je zou het bijna zeggen als je de blik in z'n ogen zou geloven. Wist hij dus dat verlies op hem wachtte? De eerste tegenstander van Ernst-Jan Pluim Mentz deze avond werd Fred van Wieringen en ook hem wachtte verlies maar dat had hij waarschijnlijk wel ingecalculeerd. Winst was er ook voor de volgende witspeler in deze ronde want Bonne Faber won, weliswaar op tijd, van Wim van Schie. Daar wist Sheila de Jonge echter geen vervolg aan te breien, zij verloor van Martijn van Dam. Maar Jan van Genderen wilde de witte suprematie in deze ronde wel mee helpen vergroten, daarvoor won hij van Frits van der Veeke. Rien van der Molen wist niet mee te werken, hij verloor van Casper Verbeek. Maar daarna kwamen de witten niet meer in de problemen want zowel Angelique Osinga (tegen haar moeder Marjolein) als Jan van Huizen (tegen Jan van Baardwijk) als Leo Stelloo (tegen Wim Noordermeer) brachten de stand in deze ronde op 7-2 voor de witten!
Konden de witten dat in de volgende ronde ook doorzetten? De meesten van hen hadden ditmaal logischerwijze zwart. Maar ze wonnen nu niet allemaal. Als eerste was dat Casper, die niet opgewassen bleek tegen Arie. Maar daarna kwam achtereenvolgens een aantal witspelers, die nu de hegemonie overnamen: Angelique won van Bonne, Martijn van Leo, Ernst-Jan van Jan van Genderen, Fred van Jan van Huizen, Jan van Baardwijk van Frits en Marco van Rien. Maar nu bleek het "op" voor de witten want Wim van Schie verloor van Marjolein en Wim Noordermeer van Sheila. Daarmee kwam in deze ronde de stand op 6-3 voor de witten.
Zou het dan in de derde ronde beter gaan voor de zwarten? Het leek er wel op want Arie verloor van Angelique, Martijn van Ernst-Jan en Leo van Fred. Maar toch waren er enkele witspelers die dit maar niks vonden want Jan van Huizen won van Casper, Bonne van Marco en Jan van Genderen van Sheila, hoewel dat niet allemaal van een leien dakje ging. Hierna namen de zwarten het echter weer over, Marjolein verloor van Jan van Baardwijk, Rien van Wim van Schie en Frits van Wim Noordermeer. Hiermee eindigde deze ronde met een 3-6 wraak voor de zwarten.
In de vierde ronde viel dan de eerste remise te noteren en niet direct de minste want Ernst-Jan en Angelique kwamen samen tot die - op zich - vredelievende beslissing. Fred wilde meer voor de witten en won daarom van Martijn, net als Jan van Huizen van Bonne en Jan van Baardwijk van Arie. Maar een tweetal zwarten liet dat niet op zich zitten en daardoor verloren Casper van Jan van Genderen en Sheila van Leo. Dit bleek wel het einde van het zwarte overwicht want Marco wist van Marjolein te winnen, Wim van Schie van naamgenoot Wim Noordermeer en Frits van Rien. Nu werd de stand, met één remise erbij, 6-2 voor de witten.
Dit brengt ons naadloos bij de laatste ronde voor de pauze en daarin viel de tweede remise te noteren en weer was Angelique er bij betrokken, nu wist ze niet te winnen van Fred. Mede daardoor eindigde deze ronde in een gelijkspel want Jan van Baardwijk verloor van Ernst-Jan, Arie van Wim van Schie, Marjolein van Frits en Rien van Sheila. De stand werd gelijkgetrokken door winst van Jan van Genderen op Jan van Huizen, van Bonne op Leo, van Martijn op Marco en van Wim Noordermeer op Casper. Een mooie 4-4 om het eerste deel af te sluiten!
In de pauze kreeg cateringdame Reina (ze lijkt weer redelijk hersteld van haar problemen) het even druk en werd ook vastgesteld hoe de avondprijzen verdeeld gingen gaan worden. Wie de beste zou worden met 8 punten, de beste met 5 en de beste met 3 (of de eerste met een lagere score als het benodigde aantal door niemand zou worden gehaald) mocht aan het einde van de avond een prijs uitzoeken van de prijzentafel.
De zesde ronde (de top van de ranglijst liet één speler met 4½ punt zien en twee met 4) bracht Wim van Schie tegen Ernst-Jan en Wim verloor. Angelique won de tweekamp der vierpunters van Jan van Genderen, terwijl Fred ook hoger op de lijst klom door winst op Bonne. Verder verloren Martijn van Jan van Baardwijk en Leo van Jan van Huizen. Maar hierna hervonden de witten hun kracht want Sheila won van Arie, Marco van Frits, Wim Noordermeer van Rien en Casper van Marjolein. Dat bracht de stand voor deze ronde op een mooie 6-3 voor de witten.
Ook in ronde zeven weer een remise, Jan van Baardwijk en Sheila wisten niet van elkaar te winnen. Maar in de andere partijen was er wel een winnaar te vinden, Ernst-Jan verstevigde zijn eerste plaats door van Marco te winnen, terwijl Jan van Huizen er niet voor wist te zorgen dat Angelique een stapje terug moest doen. Jan van Genderen wist dat wel te doen ten opzichte van Fred, terwijl Wim van Schie nu van Martijn verloor. Daarna nog vier witten met een zegetocht, Bonne won van Wim Noordermeer, Arie van Leo, Frits van Casper en Marjolein van Rien. Laatstgenoemde bleef hierdoor nog steeds op nul punten steken. Weer een winst voor de witten, nu met liefst 6-2.
Dan ronde acht. Hierin wonnen de koplopers, Ernst-Jan van Jan van Huizen en Angelique van Jan van Baardwijk. Maar Martijn wist van nummer drie, Jan van Genderen, te winnen terwijl Sheila, door haar verlies van Fred, laatstgenoemde weer in het zadel hielp. Frits verloor van Bonne, die daarmee zijn eerste partij van deze avond wist te winnen als zwartspeler. Dan weer drie witspelers aan de goede kant van de score, Marco won van Wim van Schie, Wim Noordermeer van Marjolein en Rien (hè, hè, de hatelijke nul was weg!) van Arie. Leo bracht, door verlies van Casper, de stand in deze ronde opnieuw op 6-3 voor de witten.
Ook in ronde negen weer plaats voor een remise, hoewel deze reglementair tot stand kwam. Marjolein ging door haar vlag maar tegenstander Arie zag dat niet en ook zijn tijd raakte op. Maar hij had daarbij het nadeel van geen matpotentieel. Remise derhalve. Bonne speelde een goede partij tegen Ernst-Jan maar raakte in het eindspel te ver achterop en verloor dus. Angelique won ook, nu van Martijn, terwijl Fred van Jan van Baardwijk wist te winnen. Jan van Genderen leek de draad kwijt te zijn, nu verloor hij van Wim Noordermeer. Ook Jan van Huizen en Casper deden geen goede zaken als witspeler zijnde, ze verloren van Marco en van Sheila. Wim van Schie bracht wel weer een wit punt binnen, hij won van Frits, terwijl Rien even op adem moest komen tegen Leo, die dus won. Hiermee kwam de stand in deze ronde op 3-5 voor de zwarten.
Dan de laatste ronde, van enig belang voor de prijzen. Wim Noordermeer verloor van Ernst-Jan en bleef daardoor op 5 punten staan (Ernst-Jan kwam op 9½). Marco (ook op 5 punten) verloor van Angelique (ze had 8 punten en kwam nu dus op 9) en Fred met 6½ punt won van Wim van Schie (Wim had 4 punten bij elkaar gespeeld). Jan van Genderen en Bonne hadden beiden 5 punten en Jan wist precies de stelling bij elkaar te spelen die hij bij het begin van de partij voor ogen had. Op dat moment bood Bonne remise, een aanbod, dat Jan, zonder daar over na te hoeven denken, afwees. Even later echter wist Bonne hem te verleiden een stuk te slaan dat ongedekt werd neergezet. Dat stuk werd geslagen door een paard, waardoor de diagonaal, waarlangs mat kon worden gegeven, werd geopend. Winst voor Bonne dus maar misschien een prijs voor Jan. Casper (met 3 punten) speelde tegen Martijn (met 5 punten) en Casper won, vooral omdat Martijn dacht misschien een prijs te kunnen winnen. Sheila (4½) won van Jan van Huizen (4) en Jan van Baardwijk (4½) verloor van Rien (1). Tenslotte wonnen Arie (3½) van Frits en Leo (3) van Marjolein (2½). Hierdoor kwam de stand in deze ronde op een benauwde 5-4 voor de witten en in totaal op 47-34.
Hierna kon spreekstalmeester Jan van Huizen de prijzen uit gaan reiken. De eerste prijs ging niet naat iemand met 8 punten (die was er namelijk niet), maar naar de eerstvolgende en dat bleek Fred te zijn, die (als enige) 7½ punt had gescoord. De tweede prijs was voor Jan van Genderen, die het meeste weerstand had gehad van hen, die 5 punten hadden gescoord. Jan had 58.5 w.p., Martijn had er 58.0, Marco had 49.5 en Wim Noordermeer had 45.5. De derde prijs ging naar Frits, die als enige 3 punten had weten te scoren. Verder reikte Jan nog een - zoals hij dat noemde - aanmoedigingsprijs uit en wel een mooie bos bloemen, geschonken door onze sponsor, supermarkt PLUS Trommel.
Hieronder volgt nog de scoretabel van deze avond:

E
A
F
B
S
J
M
M
W
J
A
J
W
L
C
F
M
R
tot.
Ernst
x
½
1
1

1
1
1
1
1

1
1

Angelique
½
x
½
1

1
1
1

1
1
1
1

9
Fred
0
½
x
1
1
0
1


1

1
1
1
Bonne
0
0
0
x

1

1
1


0
1
1

1


6
Sheila


0

x
0
0

1
½
1
1

0
1


1
Jan v.G.
0
0
1
0
1
x
0

0


1


1
1


5
Martijn
0
0
0

1
1
x
1

0


1
1
05
Marco
0
0

0


0
x


0
1
1


1
1
1
5
Wim N.
0


0
0
1


x0
0
1
1
1
1
5
Jan v.B
0
0


½

1


x
1
01
1
0
Arie

0
0

0


1

0
x

0
1
1
1
½
0
Jan v.H.
0
0
0
1
0
0

0

1

x

1
14
Wim v.S.
0

0
0


0
0
1

1

x


1
0
1
4
Leo


0
0
1

0

1

0
0

x
0

1
1
4
Casper
0
0
1

0

0
0

1
x
0
1
1
4
Frits0

0

0
0
0
0

0

1
x
1
1
3
Marjolein

0

0
0
0
½

1
0
0
0
x
1
Rien
0


0
0
1
1

0
0
0
0
0
x
2
Dan de tussenstand voor de eindprijzen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten