zaterdag 17 september 2016

Ronde 3

De laatste "rustige" avond voordat de nieuwe RSB-competitie in alle hevigheid gaat ontbranden. Deze avond kende, naast een vervolg in de interne competitie, het begin van de interne beker competitie. Hiervoor konden al zes spelers de volgende ronde halen omdat hun gelote tegenstander ook aanwezig bleek.

Kijken we eerst naar de interne competitie. Daarin kwam, door de afwezigheid van de IBC-spelers, toch een belangrijke partij op het bord en wel tussen Ad van der Ree en Jan van Dam. Hierbij gaat het dan meestal om de bezetting van één van de eerste plaatsen. Beide spelers gingen druk bezig met het aftasten van elkaars stelling en probeerden daar zwakke plekken in te vinden. Dat lukte niet zoals gehoopt, totdat Ad een onzorgvuldigheid beging en daardoor moest proberen bij te blijven. Hij kwam daardoor twee lichte stukken tegen een toren achter te staan. Maar wat tenslotte een grote druk op hun spel ging leggen was beider gebrek aan bedenktijd. "Vroeger" had daarop gespeeld kunnen worden, tegenwoordig echter, met de invoering van het Fischertempo, kan daar nauwelijks een voordeeltje uit worden gehaald. Ad hield tenslotte een pion op de zevende rij over, die echter niet goed kon promoveren omdat promotieveld a8 door een loper van Jan werd bestreken. Hetzelfde gold eigenlijk voor Jan, hoewel zijn vrijpion op f2 makkelijker kon promoveren, het zou Ad z'n laatste toren kosten om dat tegen te gaan. Tenslotte zouden ze nog een theoretisch eindspel hebben kunnen bereiken van koning tegen koning en twee lopers. Maar met het al genoemde Fischertempo is zoiets nauwelijks meer zinvol om te proberen en dus gaf Ad de partij op.
Dan speelde Michiel Landman tegen Martijn van Dam en wist daarbij Martijn in redelijk grote problemen te brengen. Die problemen werden zelfs zo groot dat verder spelen voor Martijn geen zin meer had en hij dus zijn tweede nederlaag dit seizoen moest lijden.
Eigenlijk een heel typische partij kwam op het bord tussen Ben Blakmoor en Jan van Baardwijk. Daarin wist Ben voordeel te halen met een open f-lijn en ook nog stukvoordeel. Het leek dus een verliespartij voor Jan te gaan worden maar Ben heeft dan toch vaak iets achter de hand dat de uitslag helemaal anders kan doen worden. Dat bleek ook nu toen hij z'n toren op de zo ongeveer enige plek neerzette waar dat stukverlies en eigenlijk ook meteen partijverlies betekende. Dat cadeautje liet Jan zich natuurlijk niet ontgaan.
Dan de laatste interne partij en die ging tussen Pionier-nieuweling (afkomstig van Ontspanning uit Ouddorp) Patrick Aleman en Leo Stelloo. Wat hierbij vooral opviel was beider tijdsverbruik. Terwijl Patrick's klok nog nauwelijks de één aan het begin was kwijtgeraakt was die van Leo al druk bezig met het laten zien van de seconden. Wat echter wat later op ging vallen waren de ver opgerukte centrumpionnen van Patrick, op een gegeven moment zelfs naar d6 en e7! En dit terwijl de koning van Leo was weggekropen achter pionnen g7 en h7. Z'n achterlijn werd slechts beschermd door een toren op c8, een paard op e8 en de dame op d7. Patrick leek nu in topvorm te komen want met het spelen van z'n dame naar f7 dwong hij het paard naar f6 (anders zou Df7-f8 mat zijn geweest) en offerde daarna zijn dame op f8. Maar Leo nam (uiteraard) dat offer niet aan. Toch hielp hem dat nauwelijks, ook nu beëindigde Patrick de stelling (en de partij) in grote stijl!
Dan naar de bekerpartijen, in volgorde van hun belangrijkheid met betrekking tot de plek op de ranglijst van de spelers. Als eerste komt dan Bonne Faber tegen Jan van Huizen in beeld. Maar al langer zijn dit soort partijen niet echt aan Bonne besteed, hij is meer met de klok bezig dan met het goed beoordelen en berekenen van z'n zetten. Hierdoor werd de eerste partij al snel een soort "Kurzpartie", waarin Bonne binnen 20 zetten groot materiaalverlies zou lijden met een koning nog op de uitgangspositie en de beide naastliggende lijnen in handen van Jan's torens. Ook in de tweede partij ging het al snel bergaf voor Bonne. Dit duurde nog wel een stukje langer en er ontstond een voor Jan voordeliger eindspel. Maar toen Bonne in een soort van black-out een toren wegblunderde gaf hij ook meteen deze partij op met felicitaties voor Jan wegens het bereiken van de volgende ronde.
Die werd ook redelijk makkelijk bereikt door Ernst-Jan Pluim Mentz, die van Wim Noordermeer nauwelijks enige tegenstand kreeg en zodoende ook met 2-0 een ronde verder kwam.
Zo ook Peter Derrez tegen Sheila de Jonge, hoewel Peter daar toch wat meer moeite voor moest doen dan Ernst-Jan. Maar ook hier een 2-0 uitslag.
Meer aan elkaar gewaagd zouden Casper Verbeek en Wim Albus moeten zijn. Dat bleek ook wel na afloop van de beide reguliere partijen, waarvan beiden er eentje wisten te winnen. Dan dus het snelschaken, waarin beiden niet tot de helden behoren. Toch werd het ook hier na twee partijen een mooie 1-1. Tot zijn eigen grote verbazing wist hierna Casper de nog te spelen derde snelschaakpartij in zijn voordeel te beslissen. Ernst-Jan is gewaarschuwd met deze tegenstander voor de volgende ronde!
Zoon Tim Albus wilde blijkbaar het verdriet van en met zijn vader delen. Hij was gekoppeld aan jeugdlid Tieme Walstra, die wel voor de beker mee wil spelen maar het in de interne competitie blijkbaar nog niet aandurft. Hoe dan ook, ook hier werd de tussenstand 1-1 maar hierna bleek goed het voordeel van de jeugdspeler (hoewel ook Tim daar nog niet zo ver van is verwijdert) en Tieme besliste die beide partijen in zijn voordeel.
Dan tenslotte Ronald van Velzen en Frits van der Veeke. In de eerste partij kreeg Frits eigenlijk geen been om op te staan en verloor deze dan ook al snel. Maar in de tweede partij was hij van plan om het anders te spelen. Maar ook nu kwam hij eigenlijk verloren te staan. Maar met de hem eigen flair maakte hij het Ronald zo lastig dat deze kleine en grotere fouten ging maken, wat hem tenslotte het verlies van de partij bracht. Hier dus ook snelschaken met ook hier beiden niet met de grootste snelschaaktalenten bedeeld bij het uitdelen daarvan. Toch wisten ze het opnieuw tot 1-1 te brengen en dus moest die derde partij ook hier de beslissing brengen. En ook hier verbazing bij de winnaar, ook Ronald had zeker niet verwacht door te stoten naar de volgende ronde.

De nieuwe tussenstand is hier te vinden.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten