zaterdag 15 augustus 2015

ZAS ronde 7

Voor wie één van de vijf eindprijzen wil winnen wordt de tijd steeds nijpender, nog slechts 2 ronden en het is weer afgelopen. Maar ook wie op welke plaats zal eindigen, de spanning druipt er van af, het verschil tussen de eerste twee is slechts een half puntje en ook de volgende drie staan maar op één punt van elkaar, terwijl er nog kapers op de loer liggen!
De eerste ronde van het half uur rapid begon enigszins verward, Leo Stelloo meende nog voldoende tijd te hebben om zich aan te melden, de indeling was echter al gemaakt en aangezien er (buiten Leo) een even aantal spelers was werd er niet aan gesleuteld. Leo dus oneven met ruimschoots de tijd de verdere partijen te bekijken. Daarbij kreeg hij al snel gezelschap want in hun onderlinge strijd met een bepaalde opening maakte Bonne Faber al heel snel een fout tegen Jan Zoorob, wat hem een stuk kostte. Sommige anderen hadden nog nauwelijks hun eerste zetten gespeeld toen Bonne al opgaf. Zonder enige compensatie voor een stuk is het immers nauwelijks meer zinvol om door te spelen. Dit zou je de enige verrassing van de ronde kunnen noemen; niet zozeer vanwege de uitslag, wel echter wat de tijdsduur van de partij betreft. Ook Ernst-Jan Pluim Mentz scoorde een punt, tegenstander Michiel Landman probeerde wel ijzer met handen te breken, was daar echter niet toe in staat. Ook Jan van Genderen werd een punt rijker want Sheila de Jonge probeerde wel goed partij te bieden, langzamerhand echter kreeg Jan de overhand en moest Sheila tenslotte opgeven. Dat deed ook Jan van Baardwijk tenslotte tegen Jan van Huizen, hoewel hier op een gegeven moment ook de tijd een hartig woordje mee ging spreken. Daar had tenslotte de ene Jan minder van dan de andere! Ad van der Ree hield Arie Bliek keurig op afstand en Arie had, ook al hield hij het lang vol, eigenlijk maar weinig in te brengen. Heel anders ging het tussen Casper Verbeek en Fred van Wieringen want Casper leek op een gegeven moment zelfs op remise af te stevenen. Misschien werd hij daar toch een beetje zenuwachtig van want plotseling kon Fred een einde aan de strijd maken met medeneming van het punt. Ben Blakmoor leek op een gegeven moment een beetje te spelen (zowel letterlijk als figuurlijk) met tegenstander Frits van der Veeke. Toch ging de kat Ben niet zover dat hij de muis Frits liet ontsnappen. Het laatste punt van deze ronde kwam uit de partij tussen Rien van der Molen en Wim Noordermeer en was voor laatstgenoemde.
De volgende ronde mocht Fred nagenieten van zijn winst eerder, hij kreeg Ernst-Jan tegenover zich. Fred kweet zich behoorlijk van zijn taak, echter niet genoeg om daarmee iets te scoren. Jan Zoorob scoorde weer wel, hoewel tegenstander Ad er alle moeite voor deed hem dat te beletten, echter, zoals altijd, ook deze prijs werd pas aan de eindstreep van de partij uitgereikt. Wim mocht nu plaatsnemen tegenover Jan van Genderen en bleek niet uitgekookt genoeg om daar iets uit te putten, zelfs geen halfje. Jan van Huizen bleek nu veel beter in vorm dan in de eerste ronde, met hetzelfde speeltempo, toen verloor hij al zijn 3 partijen, nu won hij al zijn tweede en dat van Ben. Michiel kreeg nauwelijks de kans uit te rusten van zijn vermoeienissen uit de vorige ronde, hij kreeg nu Leo tegenover zich, die had geprobeerd de kunst in de eerste ronde af te kijken. Maar Leo had niet goed genoeg gekeken, hij maakte een beetje dezelfde fouten waarover hij eerder de spot had gedreven, m.a.w., hij verloor dus. Opnieuw speelde Arie een lange partij, nu tegen Bonne en op een gegeven moment wist Bonne het tegenovergestelde te doen als in zijn eerste partij, hij won nu een stuk. Maar Arie wist nog wel wat weerwerk te bieden, hij verdiende goede kansen op remise door eeuwig schaak. Maar Bonne bleek voldoende op zijn qui-vive, verhinderde dat en oogstte tenslotte toch een punt. Sheila moest deze ronde tegen Rien en ze gaf hem eigenlijk geen kans. Tenslotte verloor Frits zijn tweede partij, nu van Jan van Baardwijk, terwijl Casper nu het punt cadeau kreeg..
Dat men bij De Pionier graag typische zaken doet met het vaststellen van prijzen moge genoegzaam bekend zijn, nu echter leek dat wel heel typisch te worden, de drie nummers twee van een puntengroep met even punten zouden namelijk een prijs uit mogen komen zoeken.
Daar mocht Ernst-Jan slechts naar kijken, hij werd namelijk door Jan van Huizen van een prijs afgehouden, Jan wist hem namelijk een halfje af te snoepen! In de volgende partij vielen meteen maar twee prijzen, Jan van Genderen verloor van Jan Zoorob, die hierdoor als enige 3 punten scoorde en daarmee alle plekken in de puntengroep met 3 punten bezette. Maar ook zijn tegenstander kreeg een prijs, van de zes spelers met twee punten werd hij op weerstandspunten tweede. Jan van Baardwijk kon onvoldoende een vuist maken tegen Fred en verloor derhalve, terwijl Casper het Michiel niet moeilijk genoeg kon maken en het punt kwijtraakte. Ad maakte op een gegeven moment de dame van Bonne buit, hoewel deze daar wel twee torens voor terug kon krijgen. Maar opnieuw was er eigenlijk geen sprake van compensatie, ook nu gaf Bonne dus op. Ben bond nu Sheila aan zijn zegekar, terwijl Leo het punt van Wim afkaapte. Het meest typische punt van de avond kwam tot stand in de partij tussen Rien en Arie. Hier leek Arie op zeker moment op winst af te stevenen, vooral omdat hij zelf nog zo'n tien minuten had en Rien minder dan één. Maar desondanks speelde Arie te vlug en gaf daarmee een toren weg, terwijl zijn koning al een hele tijd in een moeilijk parket zat. Rien wist er zelfs nog een dame bij te halen en dreigde op dat moment mat op de onderste rij. Maar op dat moment had hij nog slechts twee seconden over en die verstreken aangezien Arie zijn koning vlak naast die van Rien plaatste en voordat alles weer stond zoals het hoorde viel dus de vlag van Rien. Toch zegevierde de gerechtigheid hierbij uiteindelijk want boosdoener Arie (wie hem wat beter kent weet dat die benaming niet ècht bij hem past) feliciteerde Rien na wat heen en weer gepraat met zijn winst. Tenslotte kreeg Frits nu een punt cadeau.
De eindstand werd als volgt: 1 Jan Zoorob met 3 pt. ; 2 en 3 Ernst-Jan en Jan van Huizen met 2½ pt. ; 4 t.e.m.9 Michiel (5½), Jan van Genderen (5), Fred (4½), Ben (4½), Ad (4) en Leo (3) met 2 pt. (dit zijn ieders weerstandspunten) 10 t.e.m.16 Jan van Baardwijk (5½), Wim (5), Sheila (5), Bonne (5), Casper (4), Frits (3) en Rien (2). Hier kreeg Wim de prijs, hij had evenveel SB-punten dan Sheila maar een hogere PS-score, terwijl Bonne afviel dankzij zijn SB-score. 17 Arie met 0 pt.

De nieuwe tussenstand voor de eindprijzen is hier te vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten