zaterdag 20 september 2014

Ronde 2

Een toppartij in een toernooi is het eigenlijk altijd als de hoogst geklasseerden tegen elkaar spelen. Dus ook bij De Pionier, hoewel het krachtsverschil in het begin van de competitie dan meestal wel groter is als zoiets later gebeurd.

Rik Verheij kreeg dus Sheila de Jonge tegenover zich en er ontstond een geanimeerde partij. Vanaf het begin eigenlijk was het duidelijk: Rik zocht naar aanvalsobjecten, terwijl Sheila zich meer met verdedigen bezighield. Maar dan kan ze ook gevaarlijk zijn, zoals velen zullen kunnen beamen. Rik hield z'n zaakjes echter goed in de gaten en brak de hele damevleugel van Sheila open. Omdat ze niet echt gelegenheid had gehad om te rocheren stond haar koning, eigenlijk heel zielig, nog in het centrum. En daar richtte Rik nu juist zijn pijlen op. Je voelt het dan wel aankomen, hier was Sheila totaal niet tegen bestand en dat maakte ze met haar opgave wel duidelijk.
De èchte toppartij werd aan een andere tafel gespeeld, tussen Ernst-Jan Pluim Mentz en Jan van Dam. Maar ook hier werd het een kwestie van aanval en verdediging, hoewel sommige zaken daarbij minder voor de hand lagen dan in de eerder beschreven partij. Toch kreeg ook hier de aanvaller zogezegd loon naar werken want Jan werd (hoewel het eigenlijk op één van de middelste rijen gebeurde) gedecideerd in een hoekje gedreven. Op zeker moment was mat in een paar zetten eigenlijk alleen nog afwendbaar door massaal materiaal weg te geven en daar voelde Jan duidelijk niets voor, liever gaf hij de partij op.
Jan van Baardwijk zit blijkbaar nog niet goed in zijn vel, getuige zijn partij tegen Jan van Huizen. Ook hier werd een koning naar voren gelokt om daar in de pan te worden gehakt. Dat had Van Baardwijk kunnen voorkomen door, eigenlijk alerter, zijn materiaal beter op te stellen. Er passeerden dus eigenlijk enkele kleine foutjes en daar maakte Van Huizen handig gebruik van. Voor zijn tegenstander dus op zeker moment de keus tussen groot materiaalverlies en opgave. Hij koos dus duidelijk voor het laatste.
Een hele typische partij kwam op het bord tussen Frits Wilschut en Michiel Landman. Want ook Michiel ging, net als enkelen hier al eerder genoemd, in de aanval. Hij had echter zijn zaakjes minder goed op een rijtje dan die anderen! Hij meende namelijk een pion, die alleen door een loper werd gedekt, op e3 buit te kunnen maken met zijn loper. Zijn loper werd overigens gedekt door de dame en die dwong Frits, met een paar pionzetjes, uit die dekking. Dit kostte Michiel dus de loper, tegen een pion, terwijl tegelijkertijd de dames werden geruild. Wat overbleef was een toreneindspel met beiden 2 torens, dat Frits naar zich toe had moeten trekken. Maar Frits wist de juiste zetten niet te vinden en verloor zijn voorsprong. Sterker nog, hij verloor de partij!
Een partij, waarin duidelijk werd, dat schaken niet alleen een kwestie is van het vinden van de beste zetten maar ook een psychologische kant heeft, was die tussen Ben Blakmoor en Bonne Faber. Want Bonne meende, bij de overgang van opening naar middenspel, een stellingsvoordeel te kunnen bereiken met het opstellen van een batteij tegen de opgespeelde h-pion van Ben. Daarvoor werd een paard naar de achterste rij gehaald, Ben wist de dreiging echter makkelijk te pareren en nam de aanval een beetje over. Bonne wist nu zijn verdediging redelijk goed te hanteren, kwam echter wel steeds iets minder te staan. Daarmee werd dus ook die psychologische kant duidelijker, hij kreeg namelijk steeds meer het gevoel van "ik speel een verloren zaak". Dus toen Ben later fouten ging maken bleef Bonne in de verdedigingsmodus waar hij aanvallend had moeten gaan spelen en daarmee de partij naar zich toe had kunnen trekken. Nu werden de dames geruild en Bonne bood, met die psychologische kant in gedachten, remise. Dat werd meteen door Ben geaccepteerd.
Dan kreeg Trudy Angeneind "de nieuwste Pionier", Tim Albus, tegenover zich. Trudy ging daarbij haar pijlen richten op de koningsvleugel van Tim, die eerder lang had gerocheerd. Maar - misschien ook "verblind" door die psychologische kant - ze meende de g-pion buit te kunnen maken met haar dame, echter, niet net als eerder in de partij, nu was die pion gedekt door een toren op d2. Dameverlies dus voor Trudy en die voorsprong wist Tim goed tot partijwinst te brengen.

Hierdoor is dit dus de nieuwe stand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten