zaterdag 6 september 2014

Ledenvergadering

Een goede opkomst sierde deze ALV. Inclusief de afmeldingen toonde toch meer dan 75% van de leden directe interesse met het reilen en zeilen van de vereniging. Hopelijk wordt dat ook de tendens voor het voor ons liggende seizoen.

Secretaris Sheila de Jonge had gezorgd voor een goed gevulde agenda, gelukkig echter had de voorzitter z'n hamer wel meegenomen, de meeste punten konden als hamerstuk worden afgewerkt.
Na de goedkeuring van agenda en notulen van de vorige jaarvergadering werd eerst het punt van de verkiezing voor de diverse functies binnen de vereniging behandeld. Vergadertechnisch moest dat wel aangezien er in het afgelopen seizoen wel een bestuurswisseling had plaatsgevonden. Bij die vorige ALV had toenmalig penningmeester Frans Troost namelijk aangegeven zijn functie ter beschikking te stellen, deze echter nog wel te willen blijven vervullen tot er een andere oplossing zou zijn gevonden. Die oplossing kwam er toen redelijk snel want Fred van Wieringen gaf aan het voorzitterschap wel te willen aanvaarden, waardoor toenmalig voorzitter Ernst-Jan Pluim Mentz het penningmeesterschap op zich kon nemen. Deze wijziging moest echter nog wel door de leden worden bekrachtigd. En met een algemeen applaus kon deze wisseling in de notulen worden opgenomen.
Hierna kwam het belangrijkste punt ter sprake, waar het bestuur zich tevoren ook al het hoofd over had gebroken: de toekomstvisie voor de club. Net als veel verenigingen heeft ook De Pionier er moeite mee om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en het bestuur wilde dat niet oplossen middels een (rigoureuze) contributieverhoging maar het meer zoeken in het beperken van de uitgaven. Grootste slokop daarbij is (naast het KNSB-lidmaatschap waar men toch niet buiten kan wil men aan een externe competitie meedoen) toch wel de zaalhuur. Toch liggen de ruimtes daarvoor niet voor het opscheppen en vaak zal dan moeten worden uitgeweken naar het in eigen beheer gaan verzorgen van de consumpties. Daar moest toch wel een beslissing over worden genomen, vooral of men zoiets überhaupt wel wil. Gelukkig werd daar positief op gereageerd, zodat er zal worden uitgezien naar een geschikte andere locatie.
Ook de voorgestelde wijzigingen in de reglementering konden gelukkig de goedkeuring van de leden wegdragen, zodat het bestuur er, na sluiting van de vergadering, toch ietsje vrolijker uitzag dan bij aanvang van de vergadering!?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten