zondag 6 augustus 2023

ZAS ronde 5

Het snelschaken lijkt voor velen een prettig tijdverdrijf te zijn in de zomermaanden. Dat blijkt eigenlijk wel uit het feit, dat een aantal deelnemers er soms weinig minder dan een uur voor over hadden om naar de Pionierlocatie te komen voor 10 partijtjes met een bedenktijd van 5 minuten! Anderen daarentegen snakken weer naar het nieuwe seizoen met veel ruimere bedenktijd. Er mochten nog zes nieuwelingen worden begroet, waarvan zelfs twee zonder ZAS-verleden!

Helaas bleek er een oneven aantal aanwezigen te zijn, waarvan er eentje eerder naar huis moest. Hierdoor kreeg in de eerste zeven ronden iemand een punt cadeau. De nieuwelingen waren niet van de minsten, vier van hen hadden een rating van ruim 1800 Elo en meer! Dat ondervond Bonne Faber meteen al in de eerste ronde, waarin hij werd ingedeeld tegen Piet Pluymert met een rating van bijna 2000. Daar kon hij bij lange na niet tegenop en als één van de eersten moest hij opgeven. Maar de hoogste rating, ruim boven de 2000, hoorde deze avond toe aan Jacques Hennekes, die a.h.w. Frans Troost verpletterde. De derde speler met een hoge rating, Marcel Pluymert (inderdaad, zoon van) had ook weinig moeite met Sheila de Jonge. Dan de laag(t)ste van het stel, Ben Sitton, vermorzelde Jacques Kokshoorn. Leo Stelloo speelde tegen de Pionierspeler met de hoogste rating, Ad van der Ree en ook Leo wist geen potten te breken, hoewel Ad al een hele tijd een beetje op zijn schaaklauweren rust. In iets lagere regionen qua rating moest Jos Bosch optornen tegen Jan van Genderen en ook Jos kende verlies. Jan van Huizen zette zijn Pionierkampioenschap een beetje in de glansverf en won van Wim Noordermeer. Albert Bijzitter is sinds kort weer met schaken begonnen maar was toch niet opgewassen tegen Rik Verheij, terwijl Jaap Santifort (ook weer eens van de partij) speelde tegen een tweede persoon, die het schaken weer had opgepakt, Melvin de Vree en ook Jaap maakte korte metten met deze nieuweling. Kyra van Genderen (inderdaad, dochter van) bleek toch niet opgewassen tegen Fred van Wieringen, terwijl Martijn van Dam zijn aspiraties voor een hoge eindklassering nieuw leven inblies door van Casper Verbeek te winnen, terwijl de laatste nieuweling, Franka de Jong, het hoofd moest buigen voor Thomas Ammerlaan. Franka completeerde overigens wel het trio dames, wat op zich ook wel een beetje bijzonder is (wat het aantal dames betreft tenminste). In deze ronde een aantal spelers, die enigszins een punt cadeau gaven of kregen, de enige, die dat letterlijk kreeg, was Michiel Landman.

In ronde twee was het de beurt aan Rik om tegen Jacques Hennekes te spelen en ook Rik wist niet te scoren tegen deze hoge rating. Maar alle hoog gerate spelers wonnen, Piet van Jan van Huizen, Fred beet in het stof tegen Marcel en ook Ad liet, tegen Jaap, zien het toch niet verleerd te zijn. Maar de enige, die een punt wist te scoren tegen "de hogeren" was Thomas, hij versloeg Ben. Jan van Genderen wist ook niet de aspiraties van Martijn de kop in te drukken, ook hij verloor dus. Ook Frans moest zich neerleggen bij een volgend verlies en daar was Michiel de veroorzaker van. Melvin had zich blijkbaar hervonden want tegen Bonne greep hij zijn kans en het punt. Maar Sheila toonde geen medelijden met Albert, ze versloeg hem deze ronde. Casper werd ingedeeld tegen Leo, iets, wat hij bij de start al had aangegeven niet te willen en zo werd deze partij niet gespeeld, wat Leo dus eigenlijk ook een punt cadeau opleverde, net als Jos overigens maar dat was omdat hij oneven was. Jacques Kokshoorn toonde geen medelijden met Kyra, net als Wim dat niet deed met Franka.

Door bovengenoemde uitslagen werd het nu Kyra die het punt cadeau kreeg. Marcel liet zich niet om de tuin leiden door Thomas en won dus, net als Jacques Hennekes van Ad. Ook Michiel was aan de beurt om zijn meerdere te erkennen en die meerdere was nu Piet. Martijn denderde maar door, nu schoof hij Rik zonder meer opzij. Ben had zich hersteld van de vorige ronde en dat liet hij fijntjes zien aan Sheila. Leo kreeg nu geen punt cadeau, van Jan van Genderen, terwijl Jan van Huizen afrekende met Jacques Kokshoorn. Dat afrekenen deed Jaap ook, hij bleek sterker dan Wim. Jos verloor deze ronde van Fred, terwijl de beide pas weer begonnen schakers, Albert en Melvin, tegen elkaar werden ingedeeld en eerstgenoemde de partij won. Dan de eerste remises want Franka speelde een goede partij tegen Frans, die misschien een beetje coulance toepaste en Bonne en Casper deelden ook het punt, na beiden een niet toegestane zet gedaan te hebben, zonder overigens de klok ingedrukt te hebben. Dit was voor hen een reden om het aan te bieden en te accepteren.

Ronde vier toonde respect voor de coulance van Frans en hij kreeg daar nu het punt cadeau voor. Franka was door die coulance beter in vorm gekomen en dat toonde ze aan Casper door van hem te gaan winnen. Aan de top van de ranglijst verloor ook Marcel van Jacques Hennekes, terwijl Piet ook de aspiraties van Martijn moest erkennen, hij kwam daarbij niet verder dan remise. Dat werd overigens ook de uitslag tussen Ad en Michiel. Thomas toonde geen respect voor de clubkampioen van De Pionier en won van Jan van Huizen. De volgende remise kwam er tussen Jan van Genderen en Jaap, terwijl Fred wist te winnen van Ben. Rik won van Jos terwijl het eerste damesonderonsje, ditmaal tussen Sheila en Kyra, werd gewonnen door Sheila. Jacques Kokshoorn verloor nu van Albert. terwijl Melvin zich sterker toonde dan Leo, wat beloond werd met een punt. Tenslotte verloor Wim nog van Bonne.

In de volgende ronde was er dan het eerste puntverlies voor Jacques Hennekes. Hij kwam niet verder dan remise tegen Piet. Eindelijk was er dan verlies voor Martijn. Dat werd veroorzaakt door Marcel, ook Thomas verloor een punt, dankzij Fred. Jan van Genderen won nu van Ad, bij wie de vermoeidheid misschien een rol ging spelen. Dan twee winnaars met zwart, Melvin verloor daarbij van Rik en Jaap van Michiel. Ben toonde zich sterker dan Albert en werd daarvoor beloond met een punt, terwijl Jan van Huizen verrassend verloor van Sheila. Bonne speelde slecht tegen Frans, wat hem het punt kostte, terwijl Franka haar opmars doorzette ten koste van Leo. Kyra wist haar sexegenote niet te volgen, zij verloor van Wim en Jos eigende zich het punt toe tegen Jacques Kokshoorn. Het laatste punt, maar dan cadeau, was nu voor Casper.

Het tweede punt cadeau ging, in ronde zes, naar Leo. Fred wist niet te scoren tegen Jacques Hennekes terwijl vader en zoon Pluymert het punt tegen elkaar deelden. Michiel speelt een goed toernooi maar nu is hij niet opgewassen tegen Martijn terwijl Rik aan Jan van Genderen laat zien dat hij toch wel wat van snelschaken afweet, hij wint namelijk. Sheila weet regelmatig anderen te verschalken, bij Thomas lukt haar dat echter niet, ze verliest van hem. Ook Frans weet niet van Ben te winnen, wel van hem te verliezen. Ad laat nog even van zich horen tegen Franka en daarmee verdient hij nog een punt. Het zal een spannend potje zijn geweest tussen Jan van Huizen en Jaap maar het punt ging toch naar Jan. Albert verliest van Jos en Wim van Melvin, terwijl Jacques Kokshoorn van Bonne wint. Casper tenslotte krijgt er geen punt bij, hij verliest van Kyra.

Ad krijgt nog een punt cadeau, waarschijnlijk om hem tegemoet te komen omdat hij gedwongen is om naar huis te gaan. Jacques Hennekes laat aan Martijn zien dat hij nog wel het nodige moet leren wil hij zijn aspiraties ten volle op een hoger peil brengen. Martijn verliest één van zijn weinige partijen. Dan zijn er zelfs drie remises achter elkaar want Marcel remiseert tegen Ben, Thomas tegen Piet en Fred tegen Rik. Jan van Genderen weet Michiel in bedwang te houden en Jos blijkt in deze partij te weinig aan zijn materiaal vast te kunnen houden en daar maakt Bonne keurig gebruik van waarna Jos een beetje gedesillusioneerd opgeeft. Melvin weet ook geen score te halen tegen Jan van Huizen terwijl het tweede damesgevecht door Franka wordt verloren tegen Sheila. Die weet dus het damesgebeuren van deze avond te winnen door van beide andere dames te winnen. Jaap en Frans waren samen gekomen, ze delen het punt echter niet, dat staat Jaap niet toe. Wim laat zich niet nog een keer verschalken, hij steekt het punt tegen Jacques Kokshoorn in zijn zak. Ook Kyra krijgt er weer een punt bij, dit ten koste van Leo en Albert weet nog van Casper te winnen.

Dan is het speelveld in ronde acht niet meer oneven dankzij het vertrek van Ad. Het lijkt een beetje op een vriendenremise tussen Ben en Jacques Hennekes, hoewel je dat natuurlijk niet hard kunt maken. Wel hard kun je het verlies van Rik tegen Marcel maken, terwijl ook Piet gaat winnen, nu van Jan van Genderen. Martijn is weer een beetje op stoom gekomen en weet daardoor van Thomas te winnen. Ze kennen elkaars spel wel een beetje en dat zal ook bij het verlies van Sheila tegen Fred van invloed zijn geweest. Michiel laat ook weer eens van zich spreken, hij weet Jan van Huizen in bedwang te houden met remise als gevolg. Dan twee witspelers die een punt in bezit mogen nemen en Jaap doet dat tegen Albert terwijl Kyra het doet tegen Melvin. Jos lijkt het noorden een beetje kwijtgeraakt, hij verliest nu ook van Wim terwijl Bonne geen medelijden toont tegen Franka, hij neemt het punt met plezier van haar aan. Dan verliest Leo nog van Frans en wint Jacques Kokshoorn van Casper.

In de voorlaatste en dus negende ronde weet ook Jan van Huizen niet te winnen van Jacques Hennekes, net als Fred niet weet te winnen van Piet. Marcel doet ook mee door Jaap te verslaan terwijl Ben niet van Martijn verliest, hij houdt het op remise. Thomas wint de partij van Rik, terwijl Jan van Genderen geen medelijden toont tegenover zijn dochter Kyra. Wim en Sheila kennen elkaars spel van haver tot gort, wat waarschijnlijk best wel meegespeeld zal hebben in hun remise deze ronde. Bonne laat zich ook door Michiel als verliezer neerzetten, net als Frans door Jacques Kokshoorn en Franka door Jos. Als laatsten winnen beide aan het begin van dit verhaal nieuwelingen genoemden nog. Albert doet dat van Leo en Casper moet opgeven tegen Melvin.

Ronde tien kent dan de drie hoogstgerate spelers alle drie als witspeler en alle drie ook als winnaar. Dat betekent dat Jacques Hennekes wint van Thomas, Marcel met de nodige moeite van Jan van Genderen en Piet nog van Ben. Martijn had - naar eigen zeggen - negen goede partijen gespeeld en nu moest hij dan tegen Fred. Die partij was hij beslist niet tevreden over, waarschijnlijk omdat hij die wist te verliezen! Verliezen deed Michiel niet deze laatste ronde, hij won namelijk van Wim. Dan weer twee door de witspeler verloren partijen, Rik verloor van Jan van Huizen en Sheila van Jaap. Dan namen twee witspelers wraak, de punten waren nu voor Melvin tegen Jacques Kokshoorn en voor Kyra tegen Jos. De laatste drie partijen waren alle drie weer een prooi voor de zwartspeler want Franka verloor van Albert, Leo van Bonne en Frans van Casper.

De prijzen waren al eerder vastgelegd voor de winnaar van de avond, voor de hoogst geëindigde met zeven punten en de hoogst geëindigde met drie punten. De sterkste deze avond werd Jacques Hennekes met negen punten uit zijn tien partijen (twee remises toe moeten {?} staan) terwijl er niemand met zeven punten is geëindigd, dus ging de tweede prijs naar Fred, die 6½ punt had gescoord. Ook niemand was op drie punten geëindigd en dus ging de derde prijs naar de beste met 2½ punt en dat was Franka. De nieuwe tussenstand voor de eindprijzen volgt hierna, waarbij wel moet worden aangetekend, dat er enkele hooggeplaatsten deze avond afwezig waren zodat er een zekere vertekening in die stand is te zien. Als bij de volgende ronde de slechtste prestaties mogen worden weggestreept zal er nog meer in de lijst blijken te veranderen.

nr

naam

r.1

r.2

r.3

r.4

r.5

r.6

r.7

r.8

r.9

pt.

pl.

1

Thijs van Dam

15

15

15

15

----

60

1

2

Martijn van Dam

11

12½

13

10

11

57½

2

3

Michiel Landman

9

10½

15

10

11*

55½

3

4

Bonne Faber

10

9

11

10

49½

4

5

Dik van der Pluijm

12

12

11

13

----

48

5

6

Wim Noordermeer

11

10

7

8

45½

6

7

Jan van Dam

11

12

11

11

----

45

7

8

Sheila de Jonge

8

10

3

9

39½

8

9

Leo Stelloo

7

7

7

9

7*

37

9

10

Jacques Kokshoorn

----

9

7

10

9

35

10

11

Jan van Huizen

11

----

----

11

10½

32½

11

12

Ivan Jansen

10

9

----

10

----

29

12

13

Jan van Baardwijk

9

----

7

10

----

26

13-14

14

Tim van Huizen

13

----

----

13

----

26

13-14

15

Hans van Calmthout

12

----

11

----

----

23

15

16

Fred van Wieringen

----

----

11

----

11½

22½

16

17

Casper Verbeek

----

----

7

7

7½*

21½

17-18

18

Thomas Ammerlaan

----

11

----

----

10½

21½

17-18

19

Jan van Genderen

----

10

----

----

10½

20½

19

20

Michel Samsom

----

9

11*

----

----

20

20-21

21

Rien van der Molen

----

8

7*

5

----

20

20-21

22

Rik Verheij

----

----

----

10

19½

22

23

Henk Pors

----

----

11

8

----

19

23-25

24

Melvin de Vree

----

----

9*

----

10

19

23-25

25

Albert Bijzitter

----

----

----

9

10

19

23-25

26

Kyra van Genderen

----

----

----

10*

18½

26

27

Jan Straatman

9

----

9

----

----

18

27-28

28

Johan Seinen

----

9

9

----

----

18

27-28

29

Ad van der Ree

----

8

----

----

9½*

17½

29

30

Jacques Hennekes

----

----

----

----

14

14

30

31

Piet Pluymert

----

----

----

----

13

13

31-32

32

Marcel Pluymert

----

----

----

----

13

13

31-32

33

Sjaak Nagtegaal

----

12½

----

----

----

12½

33

34

Adriaan Knulst

----

----

----

12

----

12

34-35

35

Leon Struik

----

----

----

12

----

12

34-35

36

Kees Breen

8

----

3

----

----

11

36-37

37

Alex van Wieringen

----

----

11

----

----

11

36-37

38

Ben Sitton

----

----

----

----

10½

10½

38-39

39

Jaap Santifort

----

----

----

----

10½

10½

38-39

40

Wim Schouten

9

----

----

----

----

9

40-41

41

Jos Bosch

----

----

----

----

9*

9

40-41

42

Frans Troost

----

----

----

----

8½*

42

43

Bart Westdijk

----

8

----

----

----

8

43-44

44

Jessie Tanis

----

----

----

8

----

8

43-44

45

Franka de Jong

----

----

----

----

45

46

Wilco Baartmans

----

----

7

----

----

7

46

47

Baris Kinis

5

----

----

----

----

5

47


Totaal

18

20

23

22

25

108


De eindprijzen zijn resp. € 75,-- ; € 50,-- en € 25,-- en de kanshebbers daarop zijn geel, groen en oranje gekleurd. Ook de avondprijswinnaars hebben een dergelijke kleurcode. De spelers met een sterretje in een bepaalde ronde waren toen oneven. Er is ook nog een nieuwe kleur bij gekomen. Er kan een resultaat worden verwijdert en dat is met cyaan aangegeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten