zaterdag 1 juli 2023

Slotavond met prijsuitreiking

Het was een - voor de laatste avond van een seizoen - goed bezochte avond met vooral een druk programma voor de voorzitter. De prijsuitreiking werd gedaan in de pauze, ingeklemd tussen twee interessante onderdelen van de schaaksport.

Fred van Wieringen mocht, als voorzitter, al vroeg aan de bak want de winnaar van groep 2, Thomas Ammerlaan, had te kennen gegeven dat hij, om studieredenen, niet de hele avond kon blijven. Daarom kreeg hij zijn prijs al aan het begin van de avond uitgereikt zodat hij daarna in alle rust zijn studie kon voortzetten.

Hierna ging het geplande programma van start. Daarvoor had competitieleider Martijn van Dam de aanwezigen in koppels verdeeld, uitgaande van de eindstand van het zojuist afgesloten seizoen. Dat betekende dat de bovenste van die lijst werd gekoppeld aan de laatste, mits aanwezig. Hierdoor werden maar liefst 10 koppels gevormd, met zo nu en dan wisselende samenstelling omdat enkelen niet de hele avond aanwezig konden of wilden zijn, terwijl anderen later kwamen en zo konden instromen. Er werd gestart met vier ronden doorgeefschaak. Hierover valt - in deze context - niet veel zinvols te zeggen, alleen dat het zo nu en dan tot hilarische momenten kwam. Daar werd men ook wel dorstig van, zodat er, gaande de avond, het nodige werd geconsumeerd. Na die 4 ronden doorgeefschaak was het woord weer aan de voorzitter en hij deelde de volgende prijzen uit:
Allereerst aan Michiel Landman, die het meest succesvol was geweest in de RSB-competitie met een werkelijke score t.o.v. zijn verwachte score (w-we) van maar liefst 1,63, in team 2. Tweede werd, op afstand, Tim van Huizen, gespeeld voor het viertal, waarbij hij een w-we score bereikte van 0,92. Derde werd Thijs van Dam met een score van 0,91 voor het eerste team en vierde Maurits Leentvaar met een score van 0,87 voor het tweede team. Hierna kwam het snelschaken aan de beurt en die prijs was voor Thijs van Dam:
Hij had, in de finale daarvan, de fantastische score van tien uit tien (!!) bereikt, op een straatlengte gevolgd door Jaap Santifort met 5½ uit 10 en als derde Jan van Huizen met vijf uit tien. Hierna mocht Thijs nog een keer terugkomen om de prijs voor de beker in ontvangst te komen nemen. In de finale hiervan had hij Martijn van Dam verslagen met 2-0. Thijs had blijkbaar verwacht dat ook daar een foto van genomen zou worden want hij keek verbaasd om zich heen omdat hij geen fotograaf ontwaarde. Maar twee keer achter elkaar dezelfde personen op een foto verhoogd het interessante van een website ook niet. Dus beide personen van bovenstaande foto zouden ook daar op hebben gestaan, alleen Thijs met andere prijzen in handen. Dan was het de beurt aan de interne competitie:
Daarvoor werd als eerste Jan van Baardwijk naar voren geroepen, als winnaar van groep 3, op plek 18 op de totaallijst. Jan was echter niet als eerste in die groep geëindigd, die eer was voor jeugdkampioen Tim van Huizen, die op plek 12 eindigde. Maar Tim had te weinig partijen gespeeld om er voor in aanmerking te komen (reglementair). Maar hij moet zich maar troosten met het gezegde "wat in het vat zit verzuurt niet"! Na Jan werd Jacques Kokshoorn tweede en Leo Stelloo werd tenslotte nog derde in groep 3. Voor groep 2 was de prijs al uitgereikt aan Thomas Ammerlaan, die een heel mooie derde plaats had weten te bereiken op de totaallijst. Hij was Martijn van Dam net voor gebleven, Martijn was tenslotte als vijfde op de eindlijst geëindigd, net voor Bonne Faber, die als derde in groep 2 eindigde. Dan kwam Fred, last but not least, bij de clubkampioen en meestal ook winnaar van groep 1 en dat werd Jan van Huizen:
Voor Jan werd dit zijn allereerste clubkampioenschap, hij had daarbij wel een beetje het geluk dat Thijs van Dam door studiebesognes regelmatig verhindert bleek. Anders zou het minder makkelijk gegaan zijn dan nu. Maar aan het slot van de competitie was Thijs weer wat vaker gekomen en zag Jan zijn grote puntenvoorsprong toch langzaam maar zeker slinken. Tenslotte lukte het dan toch! Tweede werd tenslotte Thijs met een achterstand van 27 punten, vooral veroorzaakt door zijn opgave in de laatste ronde tegen Thomas Ammerlaan. Daar werden overigens twee kampioenschappen door beslist. Als derde eindigde Jan van Dam, die de laatste schaakavond afwezig was. Anders zou hij misschien nog derde in de totaalstand hebben kunnen worden, nu werd dat dus Thomas.
Na deze pauze werd nog een poosje verder geschaakt, nu echter met een minder bekende variant van het schaken met koppels: het z.g. hands and brains. De opzet hiervan is, dat er opnieuw twee koppels tegen elkaar gaan spelen, nu echter op één bord. De éne speler van het koppel mag dan een stuk zoeken waarmee moet worden gespeeld, zegt de naam van dat stuk en de andere koppelgenoot doet dan een zet met een stuk van die naam. Als in de beginstand de eerste speler bijv. "pion" zegt, dan heeft de ander liefst 16 mogelijke zetten ter beschikking. Als er "paard" wordt gezegd, dan zijn dat er aan het begin dus maar twee mogelijkheden. Zo werden er nog twee ronden gespeeld en deze spelvorm gaf dus veel commentaarmogelijkheid. "Ik zei "loper" om die zwarte loper naar f4 te spelen maar dat begreep je niet blijkbaar". "Nee, ik dacht, dat je die witte loper naar e2 wilde spelen". Zo zou het commentaar zich hebben kunnen ontwikkelen.
Aan het eind van de avond bleek het koppel Tim van Huizen en Jacques Kokshoorn de meeste punten (twee gelijke spelen en de rest gewonnen) verzameld te hebben, als tweede gevolgd door het koppel Thijs van Dam en Wilco Baartmans (drie gelijke spelen). Derde werden Dik van der Pluijm en Leo Stelloo, die twee gelijke spelen combineerden met een nederlaag). Om een stand te completeren moet er natuurlijk ook een laatste plaats gegeven worden en die werd nu "verdiend" door Alex van Wieringen en Sheila de Jonge, die ook twee gelijke spelen scoorden, de andere partijen echter allemaal verloren. Nu dus eens geen tussenstand meer te vermelden, die staat onderaan het stukje van vorige week, dan als eindstand. Komende donderdag wordt er - voor de achttiende keer al - begonnen met het zomeravondtoernooi, het z.g. ZAS. Iedereen is daarbij van harte welkom, mits het inschrijfgeld van € 3 wordt afgedragen!?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten