woensdag 10 februari 2021

Riders of Justice

Voor deze avond stond er een Arena-toernooi klaar met snelschaakcondities. Vijf min. precies en geen seconde er bij per zet. Dat was blijkbaar aantrekkelijk, er deden tenminste meer spelers mee dan de laatste weken gebruikelijk. Daar waren ook enkele "nieuwelingen" bij, de virtuele club lijkt weer aan het opklimmen uit het dalletje, waarin ze zich bevond. Ook was, op voorhand, de winnaar al bekend, althans, in de vooraankondiging werd al gesproken van "super pacman T"!

Wegens het Arena-format wordt elke speler weer apart behandeld, te beginnen met de winnaar en dat werd inderdaad genoemde super pacman T:

                                                                         THVD

Gestart werd tegen de latere nummer twee, dus meteen al een spannend gebeuren. THVD had daarbij wit en Talentje1985 dus zwart. De eerste, zeg maar, 20 zetten waren in zwart's voordeel, te beginnen met heel weinig en steeds verder oplopend. Het diagram is daar een goed voorbeeld van. Als laatste zet had zwart een paard naar d5 gespeeld, met de bedoeling waarschijnlijk om de knol via c3 te laten gaan rommelen in het witte kamp. Wit had daar dus geen zin in en speelde daarom 1 Lxd5  (1 exd6 lijkt een fractie sterker);exd5 2 c3 (opnieuw is 2 exd6 sterker); Pxb3 3 e6 (3 exd6 is nog steeds het beste voor wit);fxe6 (theoretisch gezien staat zwart gewonnen maar het is wel snelschaak en beiden hebben nog ruim twee minuten over) 4 Pxe6;Lxe6 (4 ...;Lf6 is beter) 5 Txe6;Lf8 6 Pg4 (de toren terughalen naar de achterste lijn is wel zo gezond);Da1 (hiermee geeft zwart het grootste deel van zijn voorsprong weer terug. Hij had beter met 6 ...;d4 het cement uit de witte stelling kunnen halen) 7 Dxb3;Dxc1+ 8 Kg2 (8 Kh2 is beter);Ta1 (dreigt mat op h1) 9 Kf3 (als je de partij zo naspeelt dan is het eindresultaat eigenlijk niet te begrijpen, zwart komt hier duidelijk gewonnen te staan, maar met nog ruim één minuut op de klok en wit iets minder dan twee, is het misschien toch beter te begrijpen. Wit had 9 Ph2 moeten spelen, zie ook de opmerking bij zet 6);Tb1 (niet het juiste plan, dat begint met 9 ...;Dh1+) 10 Da2 (uiteraard hier nu niet 10 Dxd5, wegens 10 ...;Dh1+ en dameverlies);Ta1 (er zit toch geen remise wegens zetherhaling aan te komen?) 11 De2 (wit heeft duidelijk ook het bij zet 8 geschetste zwarte plan gezien);Dxc3 en winst is hiermee wat moeilijker te vinden, de dame kon beter naar h1. Maar zwart staat nog steeds heel goed. Maar twee zetten later geeft hij het helemaal weg na 12 Te8;g6, wat plotseling mat in vier betekent. Met 12 ...;Ta7 was er geen probleem voor zwart geweest. Jammer genoeg voor zwart zag wit het mat wel! Na dit, toch wel gelukkige, resultaat nu tegen één van de "nieuwelingen", met wit tegen kampioen_Gold. Daarbij werd al relatief snel een paard gewonnen omdat zwart zich waarschijnlijk had verkeken op de veilige velden voor dat paard. Ook verkeek hij zich even later op dameverlies, een probleem, dat hij niet binnen de beschikbare tijd wist op te lossen. Hierna, weer met wit, tegen RoyalForkDutch, waarbij de gespeelde opening, dankzij wit, een soort van speciaal tintje kreeg. Of het daar nu door kwam is niet geweten natuurlijk, na 15 zetten kwam wit wel een pion voor te staan. Het had later niets met de opening te maken, dat zwart zijn dame weggaf voor een toren. Dat werd het begin van het einde, wat enkele zetten later kwam met mat op g7. Voor de volgende partij mocht hij, alweer met de witte stukken, spelen tegen ook-dat-nog. Met kleine zetjes, zoals dat heet, kwam wit steeds beter te staan. Hij won een pion, won er nog eentje en wist zijn torens op de zevende rij te verdubbelen. Dat kostte zwart zoveel tijd dat hij daar tenslotte te weinig van over had. Maar er waren, in elk geval bij sommige spelers, problemen met hun verbinding. Dat zal hier waarschijnlijk ook meegespeeld hebben, tegelijkertijd zoeken naar oplossingen voor je schaakprobleem en proberen je verbinding te herstellen kost zeker de nodige tijd! Dan kwam DrsD2020 opdraven en "eindelijk" mocht er met zwart worden gespeeld! Maar ook dat ging hem goed af. Hij wist een gat in de verdediging van de witte koningsstelling te slaan en won ook nog eens een kwaliteit. Zwart kwam nu, met zijn dame, de witte stelling binnenwandelen en wit kwam steeds slechter te staan. De dames werden geruild, net als wat meer materiaal. Zwart kwam nu zo goed te staan, dat wit er geen gat meer in zag en maar opgaf. Dan, in de volgende partij, nu met zwart, tegen kampioen_Gold en de partij kende het voor zwart zo langzamerhand overbekende openingsverloop. Minder bekend voor wit naar het leek en zo verloor hij langzamerhand drie pionnen, tot er een (dubbel) toreneindspel overbleef  met dus twee fraaie vrijpionnen voor zwart, in het centrum. Er werd een stel torens geruild en zwart won er nog een pion bij. Dat werd toch echt te veel, hoewel hij nog probeerde er iets van te maken. Dat

lukte echter niet meer in de gegeven tijd. Weer met zwart, nu tegen thelostrook en wit vergde daarbij toch wat te veel van zijn stelling, te beginnen bij de diagrampositie. Hier wilde wit met 1 Pg5 blijkbaar een poging wagen om de zwarte koningsstelling te slopen. Hij had echter beter 1 Pf1;Pxd5 2 exd5;Pe5 3 Pxe5;dxe5 4 Lg5 kunnen spelen. De partij ging nu verder met 1 ...;h6 2 Pxf7 (terugkeren op de schreden met 2 Pgf3 was beter geweest);Txf7 3 Lxf7+;Kxf7 4 f4 (4 Pf3 is de iets betere zet);b5 (hiermee wordt weer wat voorsprong teruggegeven, 4 ...;Dc7 is een sterkere zet) 5 Pf3 (proberen een doorbraak te forceren met 5 e5 is sterker);Lg4 (voorzichtiger is 5 ...;Kg8) 6 h3; Lxf3 7 Dxf3;Dc7 (nu eigenlijk een slechte zet; er had 7 ...;e6 moeten worden gespeeld) 8 Ld2 (ook wit speelt niet de beste zet, dat was hier 8 e5 geweest);a5 (het beste zou geweest zijn in het centrum een doorbraak forceren met 8 ...;e6) 9 f5 (ook wit wil bezig in het centrum, pakt daarvoor echter wel de verkeerde pion, 9 e5;Ph7 en dan  10 f5 is beter);Pe5 (uiteraard!) 10 fxg6+ (beter 10 Dg3);Kxg6 11 Dg3+ (je begrijpt eigenlijk niet, waarom wit hier niet 11 Df5+ heeft gespeeld);Kh7 12 Tf1;Tg8 Nu staat zwart nog steeds beter, na 12 ...;c4 zou die voorsprong nog groter zijn geweest. Wit probeert nu de zwarte stelling binnen te dringen met een kwaliteitsoffer, komt echter van een koude kermis thuis, vooral omdat zwart z'n vrije a-pion op gaat spelen. Daar offert wit een loper aan op en geeft even later op omdat zwart schaak geeft met een toren, die niet geslagen kan worden eigenlijk, dat kost namelijk de dame. Maar slaan moet wel, dat is de enige zet voor wit. Dan komt de tweede nieuweling kijken en dat is een jeugdlid van de club (eigenlijk net als THVD maar dan jonger). Hij heeft die partij wit tegen TimvanHuizen en speelt een gambiet. Het wordt een leuke partij, toch is er wel degelijk verschil in schaakkracht te zien en zo wint wit tenslotte door mat op f7. Dan een altijd leuke partij met wit, tegen MarkLagendijk en daarin weet wit groot voordeel te krijgen door de zwarte dame op te jagen, die, wegens een matdreiging, de diagonaal a5-e8 niet mag verlaten. Dat gebeurd even later toch, met schaak en dameverlies voor zwart (tegen een toren), waarna er even later mat volgt. Dan weer een partij, nu dus met zwart, tegen Talentje1985 en opnieuw lijkt THVD het moeilijk te hebben. De partij eindigt tenslotte in verlies voor wit omdat hij te weinig tijd had om de gewonnen stelling ook te winnen. Dan weer een partij tegen RoyalForkDutch, die met wit opgaf toen hij toren en loper achter kwam te staan. Nu kwam DrsD2020 weer langs, nu met zwart en hij had grote moeite met THVD, wat tot uitdrukking kwam in verlies op tijd. Zijn volgende slachtoffer werd opnieuw MarkLagendijk, die tenslotte opgaf met een achterstand van toren, loper en twee pionnen. Zijn volgende partij ging weer met de witte stukken, nu tegen Rien_van_der_Molen. Zwart kreeg heel snel in de partij goede kansen, zie
diagram. Met z'n damezet naar h5 had wit wel de goede combinatie te pakken, echter in de verkeerde volgorde. Hij had, i.p.v. die damezet, met schaak, moeten slaan op f7. Nu kwam zwart in het voordeel na ...;De7. In de diagramstelling zou 1 Lxf7+; Dxf7 2 Dxc5 nog het beste zijn geweest maar wit speelde 1 Pf3, daar zwart wat meer mee in het zadel helpend. Er volgde 1 ...;Pf6 2 Dg5; Pxe4 (2 ...;h6 is iets beter) 3 Dxe7+ (3 Dxg7 geeft wat meer);Lxe7  (ook 3 ...Kxe7 is - iets minder - goed) 4 0-0 (wit had best wel op d4 kunnen slaan);0-0 (4 ...;Pc6, om de pion te dekken, is verstandiger) 5 Pxd4 (of 5 Te1);Lf6 (5 ...;c6 - om het witte paard van b5 af te houden - is de beste zet voor zwart hier) 6 Pb3 (waarom niet naar b5?);Pc6 7 Te1;Pg5 (7 ...;Pd6 geeft wit wat meer denkwerk) 8 Lxg5 (verder ontwikkelen met 8 Pc3 is een goed alternatief);Lxg5 en zwart staat nog steeds prima. Maar dan moet hij geen loper weg gaan geven, wat hij even later wel doet. Maar hij weet zich weer terug te vechten en wit blijft het wat moeilijk houden. Tenslotte - zijn bedenktijd is inmiddels onder een minuut gezakt, terwijl wit er nog ruim drie over heeft - geeft zwart op, terwijl hij eigenlijk zelfs nog wat beter staat! Hierna nog een partij tegen DrsD2020 (met zwart), waarbij wit opgeeft als de beide torens van zwart (wit staat wel vier pionnen achter inmiddels) autoritair op de tweede en de derde rij verschijnen. Als laatste dan nog een witpartij tegen RoyalForkDutch, die gewonnen wordt als wit liever mat geeft dan de dame te winnen!

                                                                   Talentje1985

De eerste partij - na THVD - ging tegen RoyalForkDutch en daarbij was er iets vreemds aan de hand. Na 18 zetten en beiden nog ruim drie minuten werd de partij door de server remise verklaard en bij de info over de partij stond "remise overeengekomen", hoewel geen van beide spelers een remiseaanbod had gedaan! Een vreemde zaak, zeker als je het ook combineert met de verbindingsproblematiek van sommige spelers. Maar voor zoiets is de mantel der liefde toch uitgevonden?! Vervolgens een partij, met wit, tegen martdamp. Daar was geen mantel der liefde bij nodig. Zwart groef daar eigenlijk zijn eigen graf, hoewel het eerst vrij gelijk op ging. Maar toen zwart eerst een paard en vlak daarna ook nog een toren weggaf was het wel over. Toch verloor zwart tenslotte nog op tijd. Dan werd hij ingedeeld met zwart tegen kampioen_Gold en hier kwamen waarschijnlijk de verbindingsproblemen weer de hoek om kijken. Er werd namelijk geen zet gespeeld en toch een punt voor zwart. Dan kwam opnieuw martdamp en dit werd weer door een zwarte martdamp verloren op tijd, hoewel hij nu slechts één pion achter stond. Hierna wit tegen straa192 die al voor z'n tiende zet de dame gaf voor een loper, zonder daarvoor gecompenseerd te worden. Desondanks moest wit doorspelen tot hij zwart mat had weten te zetten. Hierna wist hij straa192, met wit, in 25 zetten mat te zetten, zo'n beetje op het midden van het bord. Weer een moeilijke partij hierna, met zwart tegen DrsD2020, waarbij wit een groot

deel van zijn verkregen voorsprong op een gegeven moment vergooide (zie diagram). Tot hier stond wit veel beter en dat had hij met 1 d5 vast kunnen houden. Maar hij speelde nu 1 dxc5;Lxg2 2 Kxg2;bxc5 3 h4;Tab8 (hier zou 3 ...;f6 beter zijn geweest) 4 Da3 (4 Txd8+ is beter, nu kan zwart weer voordeel krijgen);Db7+ 5 Kg1 (hiermee maakt wit het zichzelf toch een stuk moeilijker, de koning zou veel beter naar h2 gegaan zijn);Txd1+  (5 ...;Ph3+ is een iets sterkere zet) 6 Txd1;Pf3+ (6 ...;Ph3+ is toch veel beter?) 7 Pxf3;Dxf3 8 Td2;Pg6 (8 ...;Pc6 is beter) 9 Dxc5;h6  waarna wit het zijn tegenstander heel moeilijk weet te maken zodat deze door zijn vlag gaat. De volgende tegenstander is dan de jeugdige TimvanHuizen, die eigenlijk, nu met zwart, te weinig tijd neemt voor zijn zetten. Dat breekt hem toch wel op, met verlies tot gevolg. Dan met zwart tegen hands-up  en dat wordt op het eind een gevecht wie van beiden op tijd zal verliezen. Qua stelling niet, al het witte materiaal is op de een of andere manier al geslagen, terwijl zwart twee dames heeft weten te halen. Net voor het halen van zijn tweede dame heeft zwart nog 14 seconden en wit de helft daarvan. Het zal meer een kwestie zijn geweest wie het snelst de nieuwe zet kon doen dan wie de beste zet deed. Toch weet zwart op tijd te winnen. Tegen thelostrook weet hij daarna met wit zijn tegenstander tot opgave te dwingen omdat hij al een loper en drie pionnen voor staat met de a-pion op promotiekoers, terwijl die slechts is af te stoppen met het offeren van het laatste paard tegen die pion. De volgende partij, nu met wit dus, gaat weer tegen hands-up en heeft enigszins hetzelfde verloop als de eerste. Althans, ook nu komen beiden in hoge tijdnood, waar zwart tenslotte, ook hier, aan ten onder gaat. Dan krijgt hij nog de kans op revanche tegen DrsD2020 en die kans grijpt hij aan. Hij komt een kwaliteit en twee pionnen voor te staan en kan die kwaliteit weer teruggeven, waarna de zwarte koning niet meer binnen het vierkant van de vrije a-pion staat en zwart dus opgeeft. Dan wordt Rien_van_der_Molen, in de laatste partij van de avond, nog mat gezet met loper, twee paarden en een pion, na een fraai dameoffer.

                                                                MarkLagendijk

Begonnen werd met een partij tegen thelostrook, waarbij de witte stukken mochten worden gehanteerd. In deze partij, waarin zwart tenslotte een voorsprong van twee pionnen kreeg, hier gecombineerd met ongelijke lopers, gebeurde één van de meest onwaarschijnlijke zaken uit het bestaan van de virtuele club: er werd, door wit, op tijd verloren! Hiervan kon worden hersteld tegen Rien_van_der_Molen en daarbij mochten opnieuw de witte stukken worden gehanteerd. Het werd een snelle partij want na maar 12 zetten stond zwart al mat. Hij kreeg blijkbaar de smaak te pakken, in de volgende partij, opnieuw met wit, ging hands-up door de vlag met een kwaliteit achterstand. De oude speelsnelheid werd al snel weer opgepakt, met een voorsprong van bijna drie minuten werd nu gewonnen van schaaksheila, die met de witte stukken toch te weinig tijd had om nog iets te maken van haar achterstand van twee stukken en een pion. Daarna tegen het jeugdtalent TimvanHuizen, die de witte stukken mocht hanteren. Hij gaf alvast wel blijk iets van de jeugdlessen opgestoken te hebben door geen grote fouten te maken in de opening. Helaas voor hem kwamen die wel, hij moest een kwaliteit inleveren en daarnaast wist zwart nog vijf pionnen extra te veroveren. Twee daarvan kwamen verbonden op loopafstand van hun promotievelden. Zelfs voor wit was dat voldoende om op te geven.  Dan weer één van de velepartijen tegen schaaksheila, ditmaal met wit. Hierbij wist wit al snel een belangrijke pion te winnen (zie diagram). Zwart had zojuist zijn paard naar a5 gespeeld en wit moest even over haar volgende zet

denken, vond geen bezwaar en speelde dus 1 Lxf7+ (ook 1 La2;Pc6 2 b4;La7 3 b5;axb5 4 axb5;Pe7 5 b6;cxb6 6 Pxe5 is veelbelovend); Kxf7 2 b4;La7 (2 ...;Lxf2+ is sterker) 3 bxa5 (eerst 3 Pxe5+ levert meer op want 3 ...;Ke6 kost, na 4 Pg6 toch meer);d6 4 0-0;Tf8  (4 ...;Te8 is sterker) 5 Pc4 (met 5 d4;exd4 6 cxd4;Kg8 bereik je nog meer);Kg8 6 Db3 (6 Le3 is sterker);Kh8 (eerst 6 ...;Le6) 7 Pe3 (weer is 7 Le3 beter);De7 (7 ...;De8 geeft mevrouw in elk geval wat meer bewegingsvrijheid) 8 Ld2 (beter 8 Pf5);Tb8 9 Dc2;Df7 geeft zo goed als gelijk spel. Maar wit wil meer, overziet wat later echter een penning en wordt zodoende mat gezet. Dan tegen hands-up, met zwart en die partij wordt ook verloren wegens te grote achterstand in materiaal. Nu een tweede partij tegen thelostrook en die partij wordt, één zet voor het mat, opgegeven door de witte thelostrook. Nu een partij tegen martdamp, die. met een qua materiaal gelijke stand, wordt mat gezet na ruim 40 zetten. Daarna wordt nogmaals gewonnen van Rien_van_der_Molen, die, na een aftrekschaak met dameverlies tot gevolg, opgeeft. Dan, weer met wit, tegen hands-up en daarbij geeft wit op als hij zijn dame moet geven wegens een röntgenschaak. Eerder was hij al een paard kwijtgeraakt dankzij een - waarschijnlijk - overziene penning. Tegen DrsD2020 werd er, opnieuw met wit, al snel een loper gewonnen, waarna wit vereenvoudiging wilde proberen door dameruil aan te bieden, waar zwart niet op in ging. Wit liet zich hierna nog twee pionnen afsnoepen, waarna zwart dameruil bood. Dat ging nu wel door en wit kwam nu een paard voor te staan, moest daarvoor echter wel drie pionnen inleveren. Tegen een paard is zoiets wat moeilijker verdedigen en toen de beide zwarte torens ook nog eens tegelijk door het paard werden aangevallen ging het er wat slechter uitzien voor zwart. De stand werd nu twee torens en een pion voor wit en twee pionnen en een toren voor zwart. Zwart raakte nog een pion kwijt en gaf op toen een stel torens dreigde te worden afgeruild. Er werd ook, met zwart, gewonnen van RoyalForkDutch, die z'n dame was kwijtgeraakt en mat gezet dreigde te worden. Dat werd de laatste positieve score voor hem, hierna verloor hij nog drie partijen, alle drie met wit en van resp. ook-dat-nog, RoyalForkDutch en TimvanHuizen.

                                                                        thelostrook

Hij startte met zwart tegen straa192, die zijn problemen niet binnen de daarvoor beschikbare tijd op wist te lossen. Die waren daarvoor ook inderdaad te groot. Dan, met zwart tegen DrsD2020 werd het juist het tegenovergestelde en won wit op tijd, wat je eigenlijk een prestatie voor hem zou mogen noemen. Immers, als er iemand op tijd verliest is hij dat vaak! Ook de volgende partij ging tegen DrsD2020 en die partij werd gewonnen door schaakmat, terwijl de zwarte Drs bijna op tijd zou gaan verliezen. Rien_van_der_Molen leverde hierna ook geen al te grote problemen op, hij werd, met zwart, mat gezet, hoewel hij ook al behoorlijk in tijdnood raakte. Tegen martdamp werd daarna, ook door schaakmat gewonnen, hoewel daar wel de nodige tijd (bijna 60 zetten) mee gemoeid ging. Ook de volgende partij, tegen RoyalForkDutch met wit, werd door schaakmat gewonnen. Nu kwam martdamp
weer opdagen met nu wit en daar werd in eerste instantie een goede kans gemist, zoals op het diagram te zien is. Wit speelde hier 1 g4, misschien met de bedoeling de loper weg te jagen. 1 Pge4 was een betere zet geweest. Maar hij slaagde wel een beetje in zijn opzet want zwart speelde 1 ...;Lg6, waar het slaan van de pion, het liefst met de loper, prima zou zijn geweest. Nu volgde 2 Lxe6 (2 Lg3 is beter);  fxe6 (2 ...;h6 zou beter zijn geweest) 3 Pxe6;Db6 4 Pxf8;Kxf8 (er zijn drie mogelijkheden om terug te slaan en daarvan is dit de op één na slechtste. De beste is 4 ...;Lxf8) 5 b3 (wit stond iets slechter, hij maakt het hiermee wel minder. Beter was 5 g5);Dd4 (nog beter is 5 ...;Lb4 6 Ld2 en dan Dd4) 6 Pe4 (sterker 6 Pe2);Lb4 (6 ...;Pd5 of paarden ruilen zijn sterker) 7 Le3;De5 (7 Dd5 is wat beter) 8 Pxf6  (eerst 8 f4 is beter);Dxf6 9 Ld2 (9 Tf1);Lc5 (9 ...;Lxd2 is weer wat sterker) 10 Le3;Lb4 Het gaat een beetje richting herhaling van zetten, wat wit graag zal willen. Zwart zal daar heel anders over denken, hoewel hij dan beter 10 ...;Kg8 had kunnen spelen. In het directe vervolg lijkt wit te gaan winnen omdat zwart zijn dame weggeeft maar dat overkomt wit even later ook! Zwart staat dan een loper tegen een pion voor, weet de overgebleven torens te ruilen en gaat op pionnenjacht. Hierdoor krijgt hij twee vrijpionnen op de koningsvleugel, waarvan eentje dame wordt en even later wit mat zet. Hierna werd een zwarte TimvanHuizen mat gezet, waar bijna 50 zetten en een loper voor zwart en drie pionnen voor wit voor nodig waren. Als laatste partij dan nogmaals, nu met wit dus, tegen martdamp, die pas opgaf toen hij mat dreigde te gaan. Op dat moment stond hij een dame, een toren en drie pionnen achter.
                                                                     TimvanHuizen
Er werd begonnen met een zwartpartij, tegen Rien_van_der_Molen en dat werd een leuke partij, waarbij divers materiaal werd geruild en zwart twee vrijpionnen op de damevleugel kreeg. Daar leek wit zich op te verkijken, zodat zwart er een dame bij kon halen en zodoende tenslotte zijn eerste partij als lid van de virtuele partij wist te winnen. Z'n tweede partij ging, met wit, tegen martdamp en daarbij kwamen beide spelers na 15 zetten en een pion voorsprong voor zwart, remise overeen. Dan weer tegen Rien_van_der_Molen, die, nu met zwart, wraak neemt voor zijn eerdere verlies en nu dus, met een toren, een paard en een pion voorsprong, wit mat zet. Daarna werd hij, met zwart, danig aan de tand gevoeld door RoyalForkDutch. Maar hij hield zich kranig en wist zelfs remise te bereiken omdat beide spelers nog slechts een kale koning over hadden. Daar blijkbaar zo van "opgeknapt" wist hij, opnieuw met zwart, te winnen van schaaksheila, die hij, beiden in tijdnood maar wit het meeste, tenslotte fraai mat zette. Hierna kwam Rien_van_der_Molen weer langs, nu met de witte stukken. Daarbij had zwart alle geluk van de wereld, want, op zeker moment kon hij - met z'n dame, die door een loper aan werd gevallen - een pion winnen. Maar liever probeerde hij de dames te ruilen en deed een stapje opzij met de dame. Wit kon nu de dames ruilen, speelde echter die loper weg. Uiteraard sloeg zwart nu de dame en wit kwam daardoor blijkbaar bij zijn positieven en gaf meteen op. De volgende partij ging dan, met
wit, tegen kampioen_Gold. Dat ging niet echt goed voor wit, vanaf de stelling van het diagram is dat enigszins zichtbaar. Als wit hier Td2 weer terug naar d1 zou hebben gespeeld zou er een herhaling van zetten kunnen komen, wit speelde echter 1 b3, daarmee zijn paard ongedekt makend. Daar ging zwart met 1 ...;Tbc8 op spelen. De andere toren was beter geweest overigens. Wit vervolgt met 2 Te1, waar 2 Pd1 beter is. Zwart antwoordt 2 ...;Pb4 maar had beter 2 ...;Pxe4 kunnen spelen. Wit ziet het gevaar niet, naar het lijkt, en speelt 3 Ld3;Txc3 en komt dicht bij partijverlies. 4 Te3;Tfc8 5 g3; Pxd3 6 Texd3;Txc2 7 Txc2;Txc2 8 Pe5;Lxe5 9 dxe5;Lxc6 10 Kg2  en wit lijkt hier de kat op het spek te binden. Maar er zijn al zaken gebeurd, waar je nog meer vraagtekens achter kunt zetten. Het vreemde bij deze partij is dan, dat wit op dit moment nog 24 seconden over heeft en zwart nog 1.52! Toch weet zwart tenslotte de partij op tijd te verliezen omdat hij z'n loper offert en daarop voor de volgende zet een dikke minuut verbruikt. Net alsof hij zich nu realiseert wat er aan de hand is. Toch staat hij dan nog steeds ruim gewonnen, alleen hebben beiden nu nog maar net iets minder dan 20 sec. over. En wit weet de klok beter te hanteren, met dus winst voor hem als gevolg. Dit blijkt hem duidelijk goed te hebben gedaan want ook zijn volgende partij, met wit tegen Rien_van_der_Molen, weet hij te winnen. Zwart geeft die partij op met twee stukken achter. Dan weer een partij tegen RoyalForkDutch, die daarbij dus zwart heeft. Ook nu gaan ze bijna tot het gaatje, alleen hebben ze er beiden aan het slot nog een toren bij als zer remise overeen komen. Dan krijgt hij tenslotte nog een punt voor een partij met zwart tegen martdamp, waarin geen zet werd gedaan.
                                                                      ook-dat-nog
Begonnen werd met wit tegen RoyalForkDutch en de partij geëindigd met mat op zet 38. Hierna begonnen de verbindingsproblemen, de volgende partij - wit tegen DrsD2020 - ging daardoor verloren in een redelijk gelijke stelling. Dat zal ook de reden zijn geweest voor wit verlies hierna en wel tegen Rien_van_der_Molen. Dan heb je waarschijnlijk eventjes geen zin meer in een Arena-toernooi want de volgende partij, zwart tegen kampioen_Gold ging pas veel later van start. Maar er werd wel een leuke partij van gemaakt, hoewel wit de opening wel heel voorzichtig speelde. Zwart wist een drietal pionnen buit te maken en ging daarmee het eindspel in, waar wit te veel tijd voor nodig had om er nog iets van te maken. Dit had weer moed gegeven voor een goede verbinding en dus werd snel een volgende partij "aangevraagd" en die ging, met zwart, tegen Rien_van_der_Molen, waar hij eerder, zonder te spelen, van had verloren. Nu zette hij hem dan na ruim 25 zetten mat. Ook martdamp ging ten onder aan de nieuwe dadendrang van ook-dat-nog! Hij gaf, met wit, een dame weg, wat dus meteen het einde van de partij betekende. Dan weer een partij tegen Rien_van_der_Molen, nu met wit. Zwart gaf op toen zijn koning gevangen was op de d-lijn en hij nog slechts hoefde te wachten op de dame, die gehaald zou gaan worden en dan naar d8 gespeeld, met mat tot gevolg.
                                                                   RoyalForkDutch
Na zijn verlies tegen ook-dat-nog kreeg hij een gratis punt voor een zwartpartij tegen straa192, waarbij dus geen zet werd gespeeld. Dan, met zwart, tegen Rien_van_der_Molen en dat werd een volgende partij, die beslist werd door serverproblemen. Want met nog 3.54 min. voor hem op de klok gaf de server aan "Rien_van_der_Molen wint op tijd"!? De volgende partij, wit tegen martdamp, gaat wel zijn kant op. Hij promoveert met zijn g-pion en die dame kan onmiddellijk worden geslagen, dan kan wit echter de laatste zwarte pion slaan en met twee vrijpionnen ongehinderd naar voren stormen. Op dat moment is echter de zwarte tijd (echt!?) verstreken. Ook in de volgende partij heeft de klok het beslissende woord. Die partij is, met zwart, tegen hands-up en die verliest op tijd, met een achterstand
van drie pionnen. Nu dan een partij tegen DrsD2020, met zwart en daarin offert zwart een paard voor twee pionnen, zonder directe compensatie. Maar wit gaat in de fout, zoals te zien is op het diagram. Hij speelt hier 1 Pe5, daarbij zwart's 1 ...;Pd2 blijkbaar helemaal overziend. 2 Db2;Pxf1 3 Txf1;Tfc8 4 e3 (4 f5 is beter);Tc2 5 Db3; a5 (zwart lijkt zo snel mogelijk naar de overkant te willen maar had beter 5 ...;f6 of 5 ...;T2c3 gespeeld) 6 f5;T2c3 7 Db5;exf5 (geeft een pion, 7 ...;Ta8 is, gezien wat net gezegd werd, een betere zet) 8 Lxd5; T3c7 9 Db3 (ook 9 Pc4 is een goede zet);Tf8 en zwart wordt helemaal in de verdediging gedrongen. Maar de tijd gaat nu ook dringen voor wit. De vrije a-pion van zwart moet ook tegen worden gehouden en zwart staat nog wel twee pionnen voor. Je kunt bijna de hersens horen kraken, maar het lukt wit niet om deze klus te klaren: verlies op tijd. Dan, na alle partijen, die al werden besproken, nu nog een keer tegen martdamp en die partij wordt door de witte martdamp verloren dankzij mat op g2.
                                                                         hands-up
Z'n eerste partij is, met wit, tegen DrsD2020 en ook hier beslist de klok, het nadeel van zwart. Dan komt Rien_van_der_Molen langs met de zwarte stukken en dat wordt mat op g7. Zwart staat op dat moment ook nog een dame en een pion achter. Na nog enkele al besproken partijen is de beurt nu aan martdamp, die de zwarte stukken mag hanteren. Bij uitzondering - tenminste, als je naar de meeste net besproken uitslagen kijkt - wordt deze partij beslist door opgave en die komt van zwart. Hij staat ook wel een toren en twee pionnen achter. Dan weer dat serverprobleem, met zwart tegen kampioen_Gold en de server geeft hier, na zes zetten, aan: zwart heeft gewonnen, partij afgebroken!?
                                                                         DrsD2020
De eerste, nog niet besproken partij, ging, met zwart, tegen martdamp en ook hier ergernis aan beide kanten, zonder een zet gespeeld te hebben wint zwart. Maar ze krijgen een herkansing en nu weet de witte Drs zijn tegenstander mat te zetten na 36 zetten, terwijl die tegenstander nog slechts 8 sec. over heeft.
                                                                Rien_van_der_Molen
Diens eerste, nog niet besproken, partij was met wit tegen straa192. De partij werd, onterecht eigenlijk, door wit gewonnen omdat zwart het niet binnen de gestelde tijd af wist te maken. Nu kreeg hij zelf zwart en wel tegen kampioen_Gold, die hem, na bijna 30 zetten en een dame en een pion voorsprong, mat zette.
                                                                     kampioen_Gold
Tegen straa192 bleek één zet met wit voldoende om de server te laten beslissen wie er gewonnen had en dat werd dus kampioen_Gold. Maar ook hier een herkansing en nu ging het wel goed. Althans, voor de zwarte "kampioen" want, met een paard achterstand werd toch gewonnen, de tegenstander ging door z'n vlag. Ze lijken bijna niet van elkaar te scheiden! Ook deze derde ontmoeting werd tenslotte door dezelfde persoon gewonnen en weer op tijd en weer met een paard meer voor de verliezer, hoewel daar nog wel twee pionnen tegenover stonden.
                                                                          martdamp
Hier ging de eerste, nog niet besproken, partij tegen schaaksheila en dat werd, met een loper en een pion voorsprong, op tijd gewonnen door martdamp. Al zijn 14 andere partijen passeerden de revue al, net als alle andere partijen.

Het gevolg van dit alles is onderstaande tabel:


Speler (blitzrating)

pt.

g.

w.

r.

v.

1

THVD (2127)

61

16

16

0

0

2

Talentje1985 (1847)

32

14

10

1

3

3

MarkLagendijk (1480)

27

18

9

0

9

4

thelostrook (1573)

24

13

9

0

4

5

TimvanHuizen (971)

21

15

7

3

5

6

ook-dat-nog (1623)

19

9

6

0

3

7

RoyalForkDutch (1580)

19

16

6

3

7

8

hands-up (1693)

16

10

6

0

4

9

DrsD2020 (1702)

13

13

5

0

8

10

Rien_van_der_Molen (949)

11

16

4

0

12

11

kampioen_Gold (1223)

8

10

4

0

6

12

martdamp (1298)

3

15

1

1

13

13

schaaksheila (1262)

2

4

1

0

3

14

straa192 (938)

0

7

0

0

7

Geen opmerkingen:

Een reactie posten