zondag 5 juli 2020

Gumboots

Paul Simon maakte, in zijn Zuid-Afrikaanse periode, een song over een speciale dans, waarbij de dansers rubber laarzen dragen, met belletjes versierd. Ze werden door mijnwerkers gedragen, die belletjes waren dan bedoeld om elkaar iets te vertellen. Praten ging nauwelijks wegens de herrie in die mijnen en werd ook bestraft door de opzichters. Onze "straf" deze avond was, dat er zes ronden rapidschaak moesten worden gespeeld, we kregen daar 10 min. en 2 sec. per zet extra voor.
Het werd de eerste avond van het online ZAS en daarin was, vooral dankzij zijn voorgeschiedenis in het lentetoernooi, THVD de grote favoriet. Mits hij zich wel aanmeldde uiteraard. Dat deed hij ook en hij werd de eerste ronde (met wit) ingedeeld tegen Bon-Oni43. Die maakte eigenlijk vanuit de opening de fout, dat hij een gegeven schaak niet pareerde middels tussenplaatsing van het paard op zijn koningsvleugel, maar, zonder daar lang over na te denken, met de loper. Dat kostte hem een stuk voor een pion; THVD kende zijn theorie. Er werden nog enkele zetten gespeeld, waarna zwart, een beetje
gedesillusioneerd, opgaf. MarkLagendijk vergaloppeerde zich in het middenspel, door de belangrijke b-pion kwijt te raken, hoewel hij daarvoor wel de h-pion van DrsD2020 terug kreeg en zo zelf ook een mooie vrijpion kreeg. Een grote fout werd al eerder gemaakt (zie diagram), waar hij 1 Ta1 speelde, waar De3 een stuk sterker zou zijn geweest. Nu wist zwart met 1 ...;c4 een deel van zijn achterstand weg te werken. Nu kwam de d-lijn open en ging wit, met een beetje va banque-achtig spel, z'n h-pion opspelen. Het zou verstandiger zijn geweest, als hij zijn aandacht wat meer bij zijn achterste lijn had gehouden, maar het blijft natuurlijk rapidschaak en dan heb je minder tijd om alles grondig te overwegen. Nu kreeg hij even later een vijandelijke toren op zijn achterlijn, dat hoefde niet een al te groot probleem te zijn, nu werd echter de fout gemaakt om f3 te spelen en niet de vrijpion op b4 te slaan. Maar ook zwart bleef niet foutloos, hij koos voor het afstoppen van de h-pion door ...;Lh8 te spelen, waar ...;Lh4 (met een matdreiging) sterker zou zijn geweest. Op zich kwam die dreiging ook wel in de partij, nu had wit het makkelijker kunnen overzien en de h-pion kunnen laten promoveren en meteen geschrokken op kunnen geven omdat het mat in één was! Tenslotte kwam alles toch voor zwart op z'n pootjes terecht, hij wist de h-pion onschadelijk te maken en kon nu zijn aandacht richten op zijn b-pion. Eén zet voor het mat gaf wit op. ook-dat-nog hield schaaksheila goed onder de duim en won in de slotfase haar dame zodat ze opgaf. KeesBreen gaf op tegen Freddy59 toen bleek dat zijn dame niet meer te redden viel. thelostrook won van Rien_van_der_Molen omdat hij al diens materiaal in het doosje had laten verdwijnen, op een toren na, maar die zou bij de volgende zet verloren gaan. De laatste partij uit deze ronde ging tussen angie1982 en dirk_brijs. Laatstgenoemde wist op een gegeven moment zijn tegenstandster mat te zetten.
RONDE 2
Freddy59 ging het nu proberen tegen THVD en het werd vanaf het begin spannend. Al heel snel viel zwart aan op b2, wat middels Dc2 werd gecounterd. Hierop kwam zwart met een schijnoffer van z'n loper op f5. Dat offer had wit aan kunnen nemen, het had zwart dan waarschijnlijk een dubbele b-pion opgeleverd na dameruil, als wit dxc5 had gespeeld. Nu speelde wit de dame terug naar c1. Wat later speelde hij Ph4 om die loper aan te vallen, waarop zwart het sterkst ...;cxd4 had kunnen spelen, hij speelde echter ...;Lg6, waar hij werd afgeruild. Even later speelde zwart toch ...;cxd4 en sloeg, na exd4, terug met z'n paard, ondanks pion c3. Dat kon, pion c3 stond gepend, maar ook wit wist van wanten en pende op zijn beurt het paard middels Le3. Dat leverde zwart uiteindelijk de witte b-pion op, zodat het, materieel gezien, weer gelijk stond. Nu maakte wit echter een foutje, dat misschien slecht voor hem had kunnen aflopen, hij speelde nl. Tc1, waarop zwart met 1 ...;Dxc1+ 2 Txc1;Txc1+ 3 Pf1;e4 4 Lc2;Tc8
een mooi voordeel op had kunnen bouwen. Zwart sloeg echter niet op c1, speelde 1 ...;Db2, waarop wat later de dames werden geruild (ook de vier torens gingen er af), waardoor een stelling op het bord kwam van loper, paard en 4 pionnen voor wit en paard en 7 pionnen voor zwart. Hierop gingen beiden eigenlijk op pionnenjacht. Er leken moeilijke tijden aan te breken voor wit, zwart miste echter de betere zetten en ging meer voor het consolideren van z'n positie. Dat mondde tenslotte uit in een voor zwart te winnen stelling (zie diagram), hij wist dat echter niet te vinden. Wit speelde hier 1 gxf5 en zwart sloeg natuurlijk terug, 1 ...;gxf5 en kwam redelijk gewonnen te staan. Na ruil van enkele pionnen (2 h3;e4 3 fxe4+;fxe4 4 Pb7) kreeg zwart pionnen op c-, d- en e4, waarna hij 4 ...;d3! had moeten spelen. Maar hij speelde 4 ...;e3+ en wit wist, met het nodige kunst en vliegwerk, een remise veilig te stellen via herhaling van zetten aan het slot. In deze ronde werden nog meer interessante partijen gespeeld, toch vergt het te veel ruimte, maar vooral tijd, om deze ook net zo uitgebreid te behandelen als deze partij! Zo verloor DrsD2020 op tijd van thelostrook omdat hij te weinig tijd vond voor het veilig stellen van zijn paard in het eindspel. Dat kon overigens ook niet. dirk_brijs en ook-dat-nog kwamen remise overeen in een stelling, waarin zwart uiteindelijk het iets betere van het spel leek te hebben maar het blijkbaar niet aandurfde om dat te bewijzen, hoewel daar nog voldoende tijd voor was. Wat te denken dan van Bon-Oni43 tegen KeesBreen! Dit ging van volledig gewonnen voor zwart naar de uiteindelijke winst voor wit omdat zwart enkele zetten uitvoerde zonder daar voldoende tijd aan te besteden. Hij had uiteindelijk drie minuten minder dan zijn tegenstander, maar toch! Deze ronde was het voor  Rien_van_der_Molen te moeilijk om zich te handhaven tegen MarkLagerndijk, vooral toen hij zijn dame kwijtraakte. De beide dames van dit toernooi, schaaksheila en Angie1982, maakten er een leuk potje van, totdat schaaksheila mat gaf.
RONDE 3
In deze ronde wist THVD een vrij soepele overwinning op thelostrook te behalen middels mat. Voor ook-dat-nog leek zijn verlies tegen Freddy59 (helemaal in vorm dankzij de remise in de vorige ronde?) er eentje van "niet gezien"! Hij sloeg namelijk een paard met zijn dame en gaf daar schaak mee, maar dat paard stond gedekt door de dame van zwart. In een vrijwel hopeloze stelling gaf dirk_brijs op tegen DrsD2020; hij had twee pionnen en een toren meer  overgehouden en zijn tegenstander een dame en een loper meer. schaaksheila tegen Bon-Oni43 bleek weer eens bol te staan van de fouten die je vaak bij rapidschaak tegenkomt. Zo blunderde zwart een loper en plaatste daarna dame en toren op een diagonaal waarop wit een loper kon plaatsen. Maar wit deed het dunnetjes over en gaf een paard weg. Aan het einde van de partij ging zwart voor remise wegens herhaling van zetten, wit had blijkbaar echter net te weinig tijd om voor de laatste keer de zetten te herhalen, dus, in plaats van de verwachte remise kreeg Bon-Oni43 winst in de schoot geworpen. MarkLagendijk kreeg nu de kans een partij te spelen tegen KeesBreen. In deze partij kreeg zwart wel enkele kansen, meende echter steeds een betere zet te kunnen vinden en werd zo tenslotte mat gezet, misschien in de veronderstelling, dat hij hier een kwaliteit ging verdienen. De laatste partij van deze ronde werd gespeeld door Angie1982 met wit en Rien_van_der_Molen met zwart. Al snel in de partij kwam zwart beter te staan en wist dat steeds verder uit te breiden, mede ook dankzij de hulp van zijn tegenstandster. Tenslotte ging ze door de vlag en won zwart dus deze partij.
RONDE 4
Als eerste partij van de ronde een gevecht tussen DrsD2020 en THVD. Hierina deed wit zijn uiterste best een gaatje in het harnas van zwart te vinden, zwart was hem echter steeds te slim af. Hierdoor kwam hij ook steeds beter te staan, wat wit handenvol tijd kostte om goede zetten te vinden. Bedenktijd blijkt heel belangrijk te zijn voor wit en daar had hij (weer) te weinig van. Verlies voor hem derhalve. Daarna dan thelostrook tegen Freddy59 en wit wist, zo goed als halverwege de partij, een pionnetje te winnen. Maar hij had (ook) geluk, zwart verkeek zich op kwaliteitswinst en gaf, in plaats daarvan, een stuk weg en gaf even later, waarschijnlijk een beetje gedesillusioneerd, op. Bon-Oni43 wilde het blijkbaar te mooi doen tegen MarkLagendijk, want, in plaats van een kwaliteit tegen een pion kwijt te raken bij dameruil, gaf hij pardoes zelf die kwaliteit plus nog, daarbovenop, de dame!? Eigenlijk was dat al lang genoeg, je speelt tenslotte niet elke dag tegen MarkLagendijk en dus ging wit nog even door. Maar de toren, die er daarna af zou gaan, was, zelfs voor een partij tegen MarkLagendijk, te veel van het goede. Angie1982 verkeek zich schromelijk op de stelling tegen ook-dat-nog. Want, in plaats van een toren te winnen ging ze mat. Rien_van_der_Molen gaf op tegen dirk_brijs toen deze, hier nog met
schaak ook, een pion kon laten promoveren. In de partij tussen KeesBreen en schaaksheila werden, voor het mooie, eigenlijk te veel pionzetten van de tweede naar de derde rij gedaan, zo op het oog zonder enige noodzaak. Het summum daarvan valt te zien op bijgaand diagram, waar wit, in plaats van bijv. de lopers te ruilen de zet 1 b3 speelde. Zwart had meteen moeten profiteren met 1 ...;Pxf3+, echter, wit leek zo van slag, dat hij, na 1 ...;Df6 2 Ph2;Dg6 zonder blikken of blozen (bij online schaken is dat natuurlijk moeilijk te zien, dat wel) de zet 3 Df3?? speelde en pas opgaf na 3 ...;Pxf3;Lxh3.
RONDE 5
In deze ronde dan THVD tegen MarkLagendijk en laatstgenoemde had wat goed te maken, hij liep al een aantal keren te roepen dat hij THVD wilde verslaan, nu de kans dus. Het was wit al gelukt om zwart vrij snel een dubbele e-pion aan te smeren en om de voorste van de twee ging het gevecht nu in
eerste instantie. Daaruit ontstond bijgaand diagram, wat eigenlijk nog het dichtst bij de uitspraak van zwart komt, vandaar dus ook dit diagram. Hier speelde zwart 1 ...;Dd7 maar met 1 ...;Db6 zou hij meer kans kunnen krijgen op succes. Vanaf dit moment kwam wit eigenlijk beter te staan en dat bleef ook zo, hoewel zwart wel zijn best bleef doen daar verandering in te brengen. Maar wit kwam drie pionnen voor te staan, met beiden twee torens. Toen echter één set daarvan werd geruild was het in hoger zin over, hoewel wit nog wel een dame wist te halen en zwart tenslotte opgaf toen zijn vrijpion op de tweede rij aankwam en er een toren op de lijn van de pion kwam. De volgende keer hopen dat je wit krijgt, MarkLagendijk!? Dan de partij ook-dat-nog tegen thelostrook en hier bleek de lange witte diagonaal het kenmerk. Op een gegeven moment voelde zwart zich verplicht een paard en een pion (daar kwam het tenminste op neer) te geven om kans op promotie te blijven behouden. Maar wit bleek te sterk, hij sloot zijn tegenstander helemaal op en begon met het vlechten van het spreekwoordelijke matnet. Maar daar wilde zwart niet op wachten dus gaf hij op. In een helemaal gelijke stand kwamen Freddy59 en dirk_brijs remise met elkaar overeen. Terwijl zwart nog al zijn materiaal had staan was wit al een loper en een pion kwijt in schaaksheila tegen DrsD2020. Toen ging ze ook nog door de vlag! Bon-Oni43 won eerst een stuk tegen Rien_van_der_Molen, die daar blijkbaar zo door van streek was dat hij een paar zetten later zijn dame ook nog liet slaan, zonder compensatie. Meteen opgegeven. De laatste partij van deze ronde was tussen KeesBreen en Angie1982 en ze gaf hier, veel te snel, materiaal weg, wat uiteindelijk neerkwam op dame, twee torens en drie pionnen. Toen werd ze mat gezet.
RONDE 6
Voor deze laatste ronde was het de beurt aan dirk_brijs om te proberen wat af te snoepen van THVD. Maar hij slaagde daar allerminst in, het werd juist andersom. Zwart stond, toen wit opgaf, dan wel twee pionnen achter, hij had daarentegen twee stukken buitgemaakt en ook de bedenktijden waren in zijn voordeel. Ook in deze ronde vond het zo langzamerhand elke speelavond voorkomende gevecht plaats tussen DrsD2020 en ook-dat-nog. Het is daarom al bijna wereldberoemd bij s.v. De Pionier! Ook nu maakten beide strijders er iets leuks van, te beginnen met het pas in zet 16 geslagen worden van het
eerste materiaal (zie diagram). Op dat moment stond zwart heel lichtjes iets beter en probeerde dat op een gegeven moment duidelijk te maken met een paardoffer, wat er wel leuk uitzag, maar, bij goed spel van wit, nauwelijks kans van slagen zou hebben. Het kwam, vanuit de diagramstelling, na 1 ...;axb5 2 axb5;Df6 3 Pb4 en nu 3 ...;Pxc5!? Zo'n offer zou, in een "vroegere" lange partij waarschijnlijk weinig kans van slagen hebben (4 dxc5;d4 5 Pcd5;cxd5 6 Lxd4 enz.), nu, met rapid, gunde wit zich een dikke minuut bedenktijd om e.e.a. te overwegen (zwart had er maar 16 sec.over gedaan om tot het offer te komen) en beslott toen tot 3 Dc2. Zwart had dus eigenlijk een pion gewonnen. Hierna begon hij een actie op de koningsvleugel, die uiteindelijk ook succes zou hebben, misschien mede omdat wit zich op zeker moment gedwongen voelde zijn dame te geven voor een toren. Maar dat bleek ook meteen voor hem voldoende om tot het besef te komen, dat een goed resultaat er in deze partij niet meer in zou zitten, dus gaf hij op. Freddy59 had er maar 16 zetten voor nodig om Rien_van_der_Molen mat te zetten. Hetzelfde krachtsverschil was er zo ongeveer tussen thelostrook en KeesBreen, alleen de totale bedenktijd en de manier, waarop de uitslag tot stand kwam, waren anders. Zwart gaf hier namelijk na 27 zetten op. Hij stond toen een dame, een toren en drie pionnen achter. Bon-Oni43 had niet al te veel moeite met Angie1982, dat kwam echter ook omdat ze al op zet 6 een stuk weggaf. Maar ook daarna bleek ze in een goedgeefse bui en gaf tenslotte na bijna 30 zetten op. De laatste partij dan. Die ging tussen MarkLagendijk en schaaksheila, twee spelers, die wel van zetten houden, die iemand aan het denken zetten, maar die het toch aan voldoende èchte schaakkracht ontbreekt. Op een gegeven moment bijv. speelde zwart een paard naar een veld, dat meteen een goede vlucht van haar dame verhinderde. Toen die dame dan ook werd aangevallen zag ze geen andere mogelijkheid dan er een loper mee te slaan. Dat zou je zo'n beetje het begin van het einde kunnen noemen, hoewel nog wel even vermeld mag worden, dat wit zowaar rocheerde voordat zwart opgaf.
Dit brengt ons naar de eerste tussenstand van het zomertoernooi, hierna te zien.


Speler (rapidrating)

pt.

w.

r.

v.

t.

1

THVD (1787)

5

1

0

60

2

ook-dat-nog (1556)

4

1

1

55

3

Freddy59 (1502)

4

3

2

1

50

4

thelostrook (1491)

4

4

0

2

45

5

MarkLagendijk (1239)

4

4

0

2

40

6

Bon-Oni43 (1265)

4

4

0

2

35

7

DrsD2020 (1546)

3

3

0

3

30

8

dirk_brijs (1365)

3

2

2

2

25

9

schaaksheila (1141)

2

2

0

4

20

10

KeesBreen (982)

1

1

0

5

15

11

Rien_van_der_Molen (936)

1

1

0

5

10

12

Angie1982 (839)

0

0

0

6

5

De betekenis van de verschillende kolommen zal inmiddels voldoende bekend zijn!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten