zondag 21 april 2019

Paassnelschaaktoernooi

Met eigenlijk alleen maar Pioniers startte het snelschaaktoernooi van De Pionier de donderdag voor Pasen. Ondanks dat er wel reclame voor was gemaakt kwam er slechts één niet-Pionier (officieel is zijn status "huisschaker" na het opheffen van het schaakdeel van Ontspanning uit Ouddorp) naar dit toernooi.
De Pioniers echter kwamen in groten getale naar de speelruimte van de Hellevoetse schaakvereniging. Helaas was het aantal oneven, elke ronde kreeg dus iemand een bye, inclusief een vol punt. Daar was Thijs van Dam (je ziet hem op de achtergrond van bijgaande foto) de eerste ronde "slachtoffer" van. Zo'n eerste ronde is toch wel altijd een random indeling, noch wars van getoonde snelschaaktalenten. Zo bleek Leo Stelloo niet opgewassen tegen Fred van Wieringen en ook Jan van Huizen had een makkie aan Bonne Faber. Maar Martijn van Dam begon net iets slechter dan hij van zichzelf verwacht zal hebben, hij dolf het onderspit tegen Sheila de Jonge. Ook Jan van Baardwijk startte een achteraf redelijk goede avond voor zijn doen met een nederlaag, tegen Arie Bliek. Voor Jan van Dam begon de avond goed, met winst op Kees Berkhout, terwijl Michiel Landman de eerste partij niet opgewassen bleek tegen Willem-Jan Tanis (die huisschaker). Zijn ex-clubgenoot, Peter Derrez, speelde tegen Wim van Schie en begon de avond tenslotte met winst. Ad van der Ree had niet al te veel moeite met Casper Verbeek en ook Rik Verheij smaakte het zoet van een eerste overwinning, tegen Alex van Wieringen. Dan tenslotte de - op papier - sterkste snelschaker van de avond, Ricardo Klepke, maakte zijn roem waar tegen Wim Noordermeer.
Dan de tweede ronde en daarin kreeg Alex de bye. Er waren nu een aantal spelers, die voor de tweede keer een vol punt scoorden en dat waren Jan van Huizen (tegen Arie), Jan van Dam (tegen Fred), Ad (tegen Willem-Jan), Sheila (tegen Peter) en Ricardo (tegen Bonne). Enkelen van hen verloren voor de tweede keer, net als Leo (van Kees), Wim van Schie (van Martijn), Casper (van Jan van Baardwijk) en Wim Noordermeer (van Michiel). Tenslotte scoorde ook Thijs zijn tweede punt, hij wist van Rik te winnen.
Bij het ingaan van de derde ronde begint er vaak al enige tekening in een dergelijk toernooi te komen. Er waren nog 6 spelers met 2 punten en ze speelden tegen elkaar. Jan van Dam wist zijn ongeslagen status te bewaren en tegenstander Ad dus niet. Ook Jan van Huizen raakte een punt kwijt, de dader daarvan heet Thijs. Ook Ricardo was te sterk, nu voor Sheila. Dan een middendeel met allemaal spelers, die één punt achter hun naam hadden en van hen verloor Martijn van Fred, won Michiel van Arie en was Jan van Baardwijk net niet sterk genoeg voor Willem-Jan. Het leek niet de avond van Alex te worden, nu verloor hij van Peter terwijl Rik won van Kees. Tenslotte nog 5 spelers, die nog niet hadden weten te scoren en van hen kreeg Wim van Schie een punt dankzij de bye, verloor Leo van Wim Noordermeer en won Casper van Bonne.
In de vierde ronde was de bye dan voor Leo, terwijl er aan de top het belangrijke gevecht plaatsvond tussen Thijs en Ricardo, dat gewonnen werd door laatstgenoemde. Jan van Dam hield de familie-eer echter hoog door van Willem-Jan te winnen. Peter bleek niet opgewassen tegen Jan van Huizen, net als Sheila tegen Rik. Fred verloor van Michiel, Ad van Martijn en Arie van Wim van Schie. Kees wist van Casper te winnen en Wim Noordermeer verloor van Alex, net als Bonne van Jan van Baardwijk.
Nu kwam dan de laatste ronde voor de pauze en aangezien Bonne de enige was, die nog niet had gescoord, was het dikverdiende punt van de bye voor hem. Dan waren er twee spelers, die tot zover alles hadden gewonnen en dat bleef zo voor Ricardo, die Jan van Dam terugwees. Rik kwam nu naast Jan door van Jan van Huizen te winnen en ook Thijs kwam bij dit selecte groepje, hij won van Michiel. In deze ronde was dan eindelijk de eerste remise te noteren, dit fenomeen vond plaats tussen Jan van Baardwijk en Peter, die ook zagen dat Martijn van Dam van Kees won, dat Wim van Schie van Willem-Jan verloor en dat Ad en Alex ook beiden wonnen, eerstgenoemde van Fred en laatstgenoemde van Sheila. Arie was te sterk voor Leo en Casper niet sterk genoeg voor Wim Noordermeer.
Dan nu de pauze, waarin het kratje bier, dat Arie had meegenomen voor zijn dorstige clubgenoten, gretig aftrek vond. Op zich natuurlijk een slechte zaak voor de verdiensten van de catering, je moet echter een dergelijk gebaar ook weten te waarderen!
De pauze duurde voor Casper wat langer dan voor de anderen, hij kreeg namelijk het punt van de bye. Ricardo ging vanaf nu spelers tegenover zich krijgen met steeds minder punten, hoewel dat niet hoefde te betekenen dat het slechte snelschakers zouden zijn en de eerste van hen werd Rik, die ook van Ricardo verloor. De tweede remise werd een feit tussen vader en zoon Van Dam en - beiden een beetje kennend - dit werd geen salonremise waarschijnlijk. Willem-Jan verloor nu van Martijn, terwijl Jan van Huizen te sterk bleek voor Ad. Alex verloor van Michiel en Peter toonde zijn dank voor het biertje door van Arie te winnen. Zo deden ook Wim Noordermeer, Fred en Sheila door resp. van Jan van Baardwijk, Kees en Wim van Schie te winnen. En eindelijk wist Bonne zijn eerste punt te scoren in een echte partij door van Leo te winnen.
In ronde 7 was het de beurt aan Michiel om van Ricardo te verliezen, werd de strijd tussen twee van de Jannen (in dit geval Van Dam en Van Huizen) gewonnen door eerstgenoemde en wist Martijn de opgedane ervaringen in op eerdere avonden met snelschaakpotjes tegen Thijs niet in een punt om te zetten, zelfs niet in remise want Thijs won. Rik bleek te sterk voor Peter, terwijl Sheila de maat nam van Willem-Jan en dus won, net als Ad van Wim Noordermeer. Het tweede duel tussen vader en zoon, dat tussen Fred en Alex, eindigde, net als dat eerste, in remise. Was het hier wel een salonremise? Ook Jan van Baardwijk bleek te sterk voor Leo, terwijl Bonne eindelijk de smaak te pakken leek te hebben, hij won van Arie. Tenslotte dan Wim van Schie, die won van Casper. En het punt voor de bye was ditmaal voor Kees.
In de achtste - en voorlaatste - ronde was het aan Ad om tegen Ricardo te spelen. Maar ook Ad moest zijn meerdere in hem erkennen. Rik wist van Jan van Dam te winnen en zoon Thijs van Sheila. Ook Jan van Huizen won weer eens, in deze ronde van Martijn. De volgende witspeler, die de winnende stukken aanvoerde is Peter, die dat deed tegen Michiel. Het is al eerder gezegd, dat het niet de avond van Alex was. Dat bleek nu weer tegen Jan van Baardwijk, die blijkbaar - voor zijn doen - goed in vorm was. Willem-Jan was tevreden met remise tegen Fred, terwijl Kees van Bonne verloor. Leo wilde toch wel een partij gewonnen hebben en deed dat in deze ronde, tegen Wim van Schie. Dat gold ook voor Arie, die won van Casper. Het bye-punt was nu voor Wim Noordermeer.
Dan de laatste ronde en Arie kon snel naar huis als hij dat wilde, de bye was nu voor hem. Jan van Huizen werd de laatste, die als het ware werd platgewalst door Ricardo, die dus dit toernooi won met de respectabele score van 9 uit 9! Peter verloor zijn laatste ronde van Thijs, die met deze winst beslag legde op plek 2, net een halfje meer dan Rik, die, dankzij winst op Jan van Baardwijk, als derde eindigde en daar 7 punten aan overhield. Hij bleef daarmee dan Jan van Dam weer een halfje voor en Jan wist nog van Bonne te winnen. Net meer dan 50% scoorden Martijn (gewonnen van Michiel), Fred (winst op Wim Noordermeer) en Ad, die geen medelijden toonde tegen Sheila. Net 50% scoorde "huisschaker" Willem-Jan door deze laatste ronde van Leo te winnen. Ook Alex eindigde toch nog op die 50%, hij won deze ronde van Casper. De laatste partij was die tussen Wim van Schie en Kees, door eerstgenoemde gewonnen.
Hiermee eindigde dan weer een snelschaaktoernooi bij De Pionier, maar niet na een verrassende prijsuitreiking want Sheila had er voor gezorgd dat er voor iedereen nog een prijsje was, van een fles wijn via een pak toiletpapier tot een pakje stoepkrijt! Ieder toonde zich hiermee tevreden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten