vrijdag 13 juli 2012

ZAS ronde 2

Waarschijnlijk is er een verkeerde benaming voor dit toernooi gekozen en had het niet zomeravondschaak genoemd moeten worden maar herfstavondschaak. Misschien hadden er dan meer deelnemers verwelkomd mogen worden. Maar wat in het vat zit (hopelijk kennen de weergoden dat gezegde ook!) verzuurt niet.
Het duurt gelukkig nog heel lang tot 5 december, nu echter zaten de organisatoren al met vol verwachting kloppende harten te wachten op een grote schare deelnemers. Maar ook ditmaal was de oproep aan dovemansoren gericht, hoewel er wel sprake is van een oplopende tendens, waarbij de Pioniers en de niet-Pioniers elkaar keurig in evenwicht hielden! En het damesschaak bleek in opmars, liefst vijf van hen waren aanwezig.
Zeker bij een snelschaaktoernooitje krijg je dan een aantal damesonderonsjes natuurlijk en twee daarvan waren al meteen in de eerste ronde. Want Elly van der Wallen speelde tegen Jeanet Gerssen en Marjolein Osinga kreeg te maken met Simone 't Mannetje. Zou het een afspraak zijn geweest? In ieder geval werden beide partijen remise. Verrassend was de overwinning van Wim Noordermeer op Fred van Wieringen te noemen, net als die van Arie Bliek op Ad van der Ree. Die laatste uitslag verbleekte echter enigszins gaande het toernooi!? Cees Verheij had de pech meteen al in de eerste ronde op te moeten boksen tegen Ernst-Jan Pluim Mentz en voelde dus het krachtsverschil aan den lijve. Datzelfde gevoel kreeg Rienk Pluim ook een beetje, hij moest tegen Angelique Osinga. Ook Bonne Faber verloor deze ronde, hij gaf op een gegeven moment zijn dame veel meer te doen dan ze aankon en daar profiteerde Nico van der Wallen uiteraard meteen van. Mehdi Potters begon met een overwinning, hij toonde zich de baas over Rien van der Molen.
Als een toernooi begint met twee remises dan is het redelijk te verwachten, dat de betrokkenen in de volgende ronde ook weer met elkaar te maken krijgen, een soort kruisbestuiving eigenlijk. En inderdaad, er rolden weer twee damesonderonsjes uit de printer, ditmaal Simone tegen Elly en Jeanet tegen Marjolijn. Maar nu geen afspraak, ze gingen er vol voor en Simone en Marjolein trokken beiden aan het langste eind. Arie had de smaak te pakken gekregen en won weer, nu van Wim en Ernst-Jan verspeelde zijn enige punten deze avond, een remise tegen Nico bleek daar debet aan. Bonne en Fred poetsten hun blazoen enigszins op tegen resp. Ad en Rienk terwijl Rien een overwinning op Cees boekte. Tenslotte verdubbelde Angelique haar puntenaantal ten koste van Mehdi.
In ronde drie scoorde ze opnieuw een punt, de adem van Arie bleek niet lang genoeg om het drie ronden achter elkaar met een positief resultaat uit te zingen. Maar ook Nico bleef goed gaan, waarbij hij een punt aan Simone ontfutselde. Marjolein kreeg te maken met Ernst-Jan en dat heeft ze geweten, net als Elly, die Bonne op haar weg vond. Wim vond dat Rien best wel een punt af mocht staan en bewees dat idee ook in hun onderlinge partij en ook Mehdi verloor opnieuw, nu van Fred. Ad is twee maanden uit de schaakrunning geweest en dat viel te merken, hij verloor weer, nu van Jeanet. Volgens Ad had de dip weinig met zijn vakantie te maken en daar was Jeanet het volmondig mee eens! Tenslotte scoorde Cees zijn eerste punt, ten koste van Rienk.
De laatste ronde voor de pauze, waarin Angelique een halt toeriep aan Nico en Ernst-Jan won van Wim. Bonne nam wraak op Arie voor zijn nederlaag een week eerder, terwijl er weer een remisefeest uitbrak bij de dames. Daar werkte Fred ook aan mee, hij gunde Marjolein een halfje, terwijl het andere halfje ontstond tussen Simone en Jeanet. Cees en Rien leken de smaak te pakken te hebben gekregen en wonnen beiden weer, van resp. Mehdi en Elly. Rienk bleek het helemaal eens te zijn met Jeanet en Ad snapte er helemaal niets van!
Na de pauze dan eindelijk een punt voor Ad, hij wist te winnen van Elly. Bovenaan de lijst werd Angelique nu een halt toegeroepen, dat had ze eigenlijk al wel aan zien komen, tegen Ernst-Jan. Ook Fred bleek goed te kunnen roepen en Bonne werd door hem tegengehouden. Ook Nico scoorde weer, nu tegen Rien. Verder was er een punt voor Wim (tegen Jeanet), voor Marjolein (tegen Cees), voor Simone (tegen Arie) en voor Mehdi (tegen Rienk).
In de zesde ronde kwam voor Simone het gevecht tegen Ernst-Jan en ook zij wist hem niet af te stoppen. Angelique en Fred wisten niet door elkaars verdediging te dringen, remise bleek daar het resultaat van. Wim bleek niet opgewassen tegen Nico, net als Marjolein tegen Bonne en Rien tegen Arie. Jeanet won van Cees en Ad won opnieuw, nu van Mehdi. Tenslotte had Rienk geen medelijden met Elly, door zijn overwinning drukte hij haar vaster op de laatste plaats.
Ronde zeven bracht dan de revanche voor Ernst-Jan voor de vorige week, toen Fred hem had verslagen. Daarvoor kreeg hij nu niet wèèr de gelegenheid. In een heel interessant gevecht wist Bonne Faber Angelique Osinga te verslaan. Angelique meende daarbij haar probleem m.b.t. mat achter de paaltjes opgelost te hebben door h6 te spelen, overzag daarbij echter dat dit niets oploste wegens Bonne's paard op g5. Dus toch mat middels de dame naar e8. Dit gaf Bonne toch niet plek twee, die wist Nico te bemachtigen door van Jeanet te winnen. Simone en Marjolein waren te sterk voor resp. Wim en Arie, terwijl Ad zijn opmars voortzette met een overwinning op Cees. Rienk won nog van Rien en Mehdi van Elly, die daardoor nog troostelozer met de rode lantaarn rondliep.
In ronde acht mocht Bonne dan proberen om Ernst-Jan beentje te lichten, toen hij echter zijn mooie centrale e-pion kwijtraakte was in wezen het pleit al weer beslecht. De partij werd tenslotte op tijd beslist in - uiteraard - het voordeel van Ernst-Jan. Nico nestelde zich wel wat behaaglijker op de tweede plaats door van Marjolein te winnen, hoewel Angelique wel probeerde hem te volgen door het damesonderonsje met Simone te winnen.Fred versloeg Arie en Mehdi verraste zichzelf door van Wim te winnen. Jeanet en Rienk waren waarschijnlijk met dezelfde auto gekomen en geen van beiden wilde daarom risico nemen, remise dus. Ad wist ook van Rien te winnen, net als Cees van Elly.
Die winst in de vorige ronde bleek voldoende voor Mehdi om nu tegen Ernst-Jan te mogen. Maar de clubkampioen van De Pionier had daar geen moeite mee, net als met het behalen van de winst. Voor Nico kwam nu echter de ommekeer, hij verloor van Fred en zag Angelique langszij komen. Ze won van Ad. Bonne trapte in een valletje tegen Simone en verloor, terwijl Rienk zijn volgende remise oogstte, tegen Marjolein. Jeanet won van Rien en Cees verloor van Wim terwijl ook Arie achter het bord geen medelijden toonde tegen Elly.
Dan tenslotte de tiende en laatste ronde. De eerste plaats was al lang vergeven, Ernst-Jan stond al twee punten "los", gunde daarbij Jeanet geen eeuwige roem. Plek twee werd definitief voor Angelique, ze won zelf van Rien terwijl Nico op een zichzelf teruggevonden hebbende Ad botste en verloor. Fred vond het blijkbaar wel een beetje welletjes, wat hem verlies tegen Simone opleverde. Ook Bonne vond het wel mooi geweest en bood vrij snel remise aan tegen Rienk, die dat aanbod grif accepteerde en dus na de tweede pauze alles remise had gespeeld. Marjolein versloeg Mehdi nog en Cees verloor van Arie. Ook Wim gunde Elly geen score meer, zodat haar remise in de eerste ronde uiteindelijk haar enige wapenfeit bleek te zijn geweest.
Dan de prijzen. Aan het begin was aangegeven, dat die bestemd waren voor de nrs. 1, 7 en 14, zodat het, althans volgens de organisatoren, moeilijk rekenen zou worden om een prijs te bemachtigen. Behalve natuurlijk voor Ernst-Jan. Of ze ècht goed kan rekenen en vroeger een cursus hogere wiskunde gedaan heeft is niet bekend, wel sleepte Marjolein met veel plezier de tweede prijs in de wacht. Aanvoerder van de staartgroep werd Cees, wat hem de veertiende plaats bracht en dus de derde prijs.
De eindstand van deze snelschaakavond is misschien nog wel leuk te vermelden voor de geïnteresseerde lezer:
1 Ernst-Jan (9½) 2 Angelique (7½) 3 Nico (6½) 4/5 Fred en Simone (6) 6/7 Bonne en Marjolein (5½) 8,9 en 10 Wim, Arie en Ad (5) 11/12 Jeanet en Rienk (4½) 13 Mehdi (4) 14 Cees (3) 15 Rien (2) en 16 Elly (½)
Hieronder vindt u dan de link naar de stand na ronde 2:
ZAS 2012 ronde 2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten